1. Installing Python

1.1. System Requirements

1.2. Setting-up Environment

1.2.1. Windows

 • Zostawić domyślne opcje

 • Dodać do PATH (ważne!)

 • Python uruchamia się z cmd

 • Znać ścieżkę do katalogu gdzie zainstalowany jest Python

 • Zaznaczaj domyślne opcje zarówno dla GIT i PyCharm (pamiętaj aby powiązać z plikami .py)

 • zweryfikować za pomocą polecenia python --version

Note

Gdybyś miał zainstalowanego Pythona, ale nie dodałeś go do PATH, plik wykonywalny możesz znaleźć w C:\Users\%User_name%\AppData\Local\Programs\Python\Python_version\Scripts\

1.2.2. macOS

 • macOS powinien mieć już zainstalowanego Pythona

 • Możesz zainstalować najnowszą wersję Pythona z oficjalnej strony internetowej

 • Alternatywnie możesz użyć brew (darmowy manager pakietów)

 • Uprzednio konieczne będzie zainstalowanie najnowszej wersji Xcode z AppStore, Brew powinien zrobić to za Ciebie

 • Instalacja brew sprowadza się do uruchomienia polecenia:

  $ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
  
 • Następnie po instalacji:

  $ brew install python3
  
 • Python uruchamia się z terminala

 • Zweryfikować za pomocą polecenia python --version

1.2.3. Linux

 • Niemalże wszystkie dystrybucje Linuxa posiadają zainstalowanego Pythona.

 • Aby zainstalować nowszą wersję użyj swojego managera pakietów:

  • apt-get - Debian, Ubuntu

  • yum - Suse

  • emerge - Gentoo

  • rpm - Redhat, Fedora

 • Python uruchamia się z terminala

 • Zweryfikować za pomocą polecenia python --version