1. Python Foundations

Warning

Przed szkoleniem proszę o instalację i konfigurację środowiska zgodnie z Installing Python

1.1. Description

Wg. rankingów Python jest trzecim językiem programowania na świecie. Stał się lingua franca w Data Science i Machine Learning, ale również zyskuje coraz większą popularność w Security gdzie pisze się w nim exploity, Quality Engineering (testy) oraz w zastosowaniach naukowych i inżynieryjnych. Zanim zaczniemy analizę numeryczną czy dostosowywanie modeli ML, konieczne jest poznanie języka, jego składni i bibliotek. Uczestnik podczas warsztatu zapozna się ze składnią, idiomami oraz modułami. Nauczy się korzystać z venv i pozna dobre praktyki programowania i konwencje przyjęte w języku.

Wymagana umiejętność podstaw programowania w dowolnym języku i znajomość zagadnień związanych ze zmiennymi, stałymi, podstawowymi strukturami danych (listy, zbiory), pętle, funkcje i instrukcje warunkowe.

Tip

If you’re interested in this training course, please email me at matt@astrotech.io

1.2. Agenda

 1. Wprowadzenie do języka Python:

  • konfiguracja środowiska
  • Uruchamianie kodu w środowisku IDE
  • Debugging i introspekcja
  • Uruchamianie testów (doctest, unittest)
  • Refactoring
  • konfiguracja i korzystanie z Jupyter
 2. Struktury danych oraz instrukcje podstawowe języka:

  • Typy wbudowane: liczby, łańcuchy znaków, listy, słowniki, krotki
  • Typy złożone
  • Przypisania
  • Instrukcje decyzyjne
  • Pętle
  • Czytanie plików
 3. Funkcje w języku Python:

  • Zastosowanie funkcji
  • Zwracanie i przekazywanie parametrów do/z funkcji
  • Funkcje parametryzowane, parametry pozycyjne, nazwane oraz * i **
 4. Programowanie obiektowe:

  • Podstawowe wiadomości o programowaniu obiektowym
  • Definiowanie klasy w języku Python
  • Przeciążanie operatorów
  • Dziedziczenie
  • Dataclass
  • Wyjątki: rodzaje, przechwytywanie, tworzenie własnych
 5. Jakość, testowanie i dobre praktyki:

  • PEP8 i PEP20
  • Doctest
  • Unittest
  • Wprowadzenie do TDD
  • Type Annotation
 6. Modularyzacja programu oraz korzystanie z bibliotek:

  • Najczęściej wykorzystywane moduły biblioteki standardowej
  • Virtualenv i separacja bibliotek
  • pip i pipenv
  • Instalacja bibliotek zewnętrznych
  • Tworzenie własnych modułów
  • Praca z systemem operacyjnym
  • Parsowanie argumentów i korzystanie z terminala
 7. Manipulacja i prezentacja danych:

  • Serializacja danych do formatu JSON, Pickle, XML oraz CSV
  • Operacje na bazach danych w języku Python
  • Generowanie interaktywnych wykresów oraz raportów za pomocą Matplotlib, Plotly i Jupyter
 8. Bazy danych RDBMS i NoSQL

  • Łączenie
  • Zapytania do RDBMS (sqlite3, Oracle, MySQL, MSSQL, PostgreSQL)
  • Zapytania do NoSQL (MongoDB)
  • Uruchamianie zapytań
  • Praca z wynikami zapytania
 9. Wyrażenia regularne:

  • Korzystanie z wyrażeń regularnych
  • Tworzenie własnych
 10. Opcjonalnie

  • Jupyter (Enhanced Interactive Console)
  • NumPy (Base N-dimensional array package)
  • Pandas (Data structures & analysis)
  • SciPy (scientific computing)
  • Matplotlib (Comprehensive 2D Plotting)
  • Scikit-learn (Machine Learning Library)

1.3. Survey before workshop

 1. Jakie masz doświadczenie z programowaniem:

  • żadnego
  • tworzyłem pomniejsze programy / skrypty
  • mam na koncie kilka aplikacji, ale raczej nic dużego
  • w ciągu ostatnich dwóch lat byłem współautorem większego systemu (ponad 500k LOC)
  • programuję na codzień
  • jestem zaawansowanym programistą i programuję systemy rozproszone
 2. Doświadczenie z paradygmatem obiektowym:

  • żadnego
  • kiedyś coś było, ale nie wykorzystuję tego na codzień
  • programuję obiektowo codziennie, wiem co to klasa, metody, właściwości (pola), dziedziczenie, kompozycja, polimorfizm,
  • wykorzystuję polimorfizm i dziedziczenie / kompozycję na co dzień
 3. Doświadczenie z paradygmatem funkcyjnym:

  • żadnego
  • rozumiem na czym polega domknięcie
  • wiem co to domknięcie i rekursja - stosuję to w praktyce
  • wiem co to rachunek domknięcie, lambda, złożenie funkcji i rekursja i jestem w stanie zastosować je w praktyce
  • programuję funkcyjnie rozproszone systemy
  • Alonzo Church razem ze mną formułował rachunek lambda
 4. Doświadczenie z Pythonem:

  • żadnego
  • pisałem skrypty
  • mam na koncie kilka aplikacji, ale raczej nic super dużego
  • tworzyłem większe aplikacje
  • programuję w tym języku od kilku lat
  • Guido van Rossum to mój kolega ze szkolnej ławki
 5. Czy miałeś styczność z programowaniem okienkowym:

  • Nie i nie chcę mieć nic z tym wspólnego
  • Nie, ale chcę się nauczyć
  • Tak, miałem kiedyś okazję stworzyć taki program
  • Tak, tworzę je często
  • Tak, tworzę je na codzień
  • Pracowałem w Xerox jak Steve Jobs wpadł z wizytą
 6. Jakie masz doświadczenie z systemem Linux:

  • nigdy nie korzystałem
  • słabe, umiem się poruszać w trybie graficznym
  • znam Linuxa i korzystam z wiersza poleceń
  • wykorzystuję Linuxa na codzień
  • koduję kernela razem w piwnicy z Linusem Torvaldsem
 7. Czy tworzyłeś systemy webowe:

  • Tak, tworzę je często
  • Tak, miałem kiedyś okazję stworzyć taki system
  • Nie, ale chcę się nauczyć
  • Nie i nie chcę mieć nic z tym wspólnego
  • Moje strony testowałem w Mozaic
 8. Do jakich zastosowań chciałbyś wykorzystać Pythona [można zaznaczyć wiele]:

  • do zabawy / nauki programowania
  • do skryptowania środowiska
  • tworzenia narzędzi developerskich
  • tworzenia stron internetowych
  • tworzenia aplikacji i narzędzi naukowych
  • inne…
 9. Na co chciałbyś abym zwrócił szczególną uwagę podczas szkolenia:

  • [pytanie otwarte]
 10. Jakie elementy z poza programu szkolenia chciałbyś aby zostały poruszone:

  • [pytanie otwarte]
 11. Czy piszesz testy jednostkowe oraz integracyjne?:

  • nigdy
  • bardzo rzadko
  • czasami
  • zawsze
  • Uncle Bob to mój bohater
 12. Doświadczenie z refactoringiem:

  • nie robię
  • robię raczej jak jest potrzeba
  • codziennie refaktoruję kod
  • skróty klawiszowe do refaktoringu w moim IDE znam na pamięć
  • pisałem książkę z Michael Featers
 13. Czy chciałbyś aby w ramach szkolenia zostały poruszone kwestie dotyczące narzędzi automatyzujących budowanie aplikacji (Jenkins), GITa i GIT Flow oraz innych elementów ekosystemu developerskiego i dobrych praktyk programowania?:

  • Tak!
  • Nie mam zdania - zdam się na decyzję większości
  • Nie, wolę by szkolenie dotyczyło tylko Pythona

1.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 32 godziny wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

 • tworzenie aplikacji w języku Python,
 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych,
 • tworzenie klas i obiektów,
 • modularyzacja oprogramowania,
 • użycie wywołań biblioteki standardowej,
 • tworzenie testów do pisanych funkcji,
 • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,
 • dobre praktyki i standardy kodowania.