2. Python Intermediate

Warning

Przed szkoleniem proszę o instalację i konfigurację środowiska zgodnie z Installing Python

2.1. Description

Tip

If you’re interested in this training course, please email me at matt@astrotech.io

2.2. Agenda

2.2.1. Dzień 1

 • Korzystanie z ustawień IDE: Docker, refactoring, debugging
 • Podsumowanie zagadnień podstawowych
 • Zaawansowane struktury danych i kolekcje
 • optymalizacja kodu i złożoność obliczeniowa struktur danych
 • Funkcje matematyczne
 • Debugging, unittest, doctest, TDD

2.2.2. Dzień 2

 • Dobre praktyki i standardy kodowania
 • Modularyzacja i Virtualenv
 • Programowanie obiektowe i dataclass
 • Przetwarzanie i transformacja danych JSON, XML, CSV
 • Operacje na datach i czasie
 • Generators i List Comprehensions
 • Decorators
 • Context Managers
 • Biblioteka standardowa i biblioteki zewnętrzne

2.2.3. Dzień 3

 • Bazy danych
 • Wyrażenia regularne
 • Refaktoryzacja kodu na przykładach
 • Alternatywne wersje interpretera/kompilatora

2.2.4. Dzień 4

 • Programowanie sieciowe i HTTP
 • projektowanie REST API, dobre praktyki, wersjonowanie, dokumentacja
 • Django ORM, widoki, routing, translation, modele, admin itp

2.2.5. Dzień 5

 • Jupyter (Enhanced Interactive Console)
 • NumPy (Base N-dimensional array package)
 • Pandas (Data structures & analysis)
 • SciPy (scientific computing)
 • Matplotlib (Comprehensive 2D Plotting)
 • Scikit-learn (Machine Learning Library)

2.3. Survey before workshop

 1. Jakie masz doświadczenie z programowaniem:

  • żadnego (wymagane szkolenie Python Foundations przed zapisem)
  • tworzyłem pomniejsze programy / skrypty (wymagane szkolenie Python Foundations przed zapisem)
  • mam na koncie kilka aplikacji, ale raczej nic dużego (wymagane szkolenie Python Foundations przed zapisem)
  • w ciągu ostatnich dwóch lat byłem współautorem większego systemu (ponad 500k LOC)
  • programuję na codzień
  • jestem zaawansowanym programistą i programuję systemy rozproszone
 2. Doświadczenie z paradygmatem obiektowym:

  • żadnego
  • kiedyś coś było, ale nie wykorzystuję tego na codzień
  • programuję obiektowo codziennie, wiem co to klasa, metody, właściwości (pola), dziedziczenie, kompozycja, polimorfizm,
  • wykorzystuję polimorfizm i dziedziczenie / kompozycję na co dzień
 3. Doświadczenie z paradygmatem funkcyjnym:

  • żadnego
  • rozumiem na czym polega domknięcie
  • wiem co to domknięcie i rekursja - stosuję to w praktyce
  • wiem co to rachunek domknięcie, lambda, złożenie funkcji i rekursja i jestem w stanie zastosować je w praktyce
  • programuję funkcyjnie rozproszone systemy
  • Alonzo Church razem ze mną formułował rachunek lambda
 4. Doświadczenie z Pythonem:

  • żadnego
  • pisałem skrypty
  • mam na koncie kilka aplikacji, ale raczej nic super dużego
  • tworzyłem większe aplikacje
  • programuję w tym języku od kilku lat
  • Guido van Rossum to mój kolega ze szkolnej ławki
 5. Czy miałeś styczność z programowaniem okienkowym:

  • Nie i nie chcę mieć nic z tym wspólnego
  • Nie, ale chcę się nauczyć
  • Tak, miałem kiedyś okazję stworzyć taki program
  • Tak, tworzę je często
  • Tak, tworzę je na codzień
  • Pracowałem w Xerox jak Steve Jobs wpadł z wizytą
 6. Jakie masz doświadczenie z systemem Linux:

  • nigdy nie korzystałem
  • słabe, umiem się poruszać w trybie graficznym
  • znam Linuxa i korzystam z wiersza poleceń
  • wykorzystuję Linuxa na codzień
  • koduję kernela razem w piwnicy z Linusem Torvaldsem
 7. Czy tworzyłeś systemy webowe:

  • Tak, tworzę je często
  • Tak, miałem kiedyś okazję stworzyć taki system
  • Nie, ale chcę się nauczyć
  • Nie i nie chcę mieć nic z tym wspólnego
  • Moje strony testowałem w Mozaic
 8. Do jakich zastosowań chciałbyś wykorzystać Pythona [można zaznaczyć wiele]:

  • do zabawy / nauki programowania
  • do skryptowania środowiska
  • tworzenia narzędzi developerskich
  • tworzenia stron internetowych
  • tworzenia aplikacji i narzędzi naukowych
  • inne…
 9. Na co chciałbyś abym zwrócił szczególną uwagę podczas szkolenia:

  • [pytanie otwarte]
 10. Jakie elementy z poza programu szkolenia chciałbyś aby zostały poruszone:

  • [pytanie otwarte]
 11. Czy piszesz testy jednostkowe oraz integracyjne?:

  • nigdy
  • bardzo rzadko
  • czasami
  • zawsze
  • Uncle Bob to mój bohater
 12. Doświadczenie z refactoringiem:

  • nie robię
  • robię raczej jak jest potrzeba
  • codziennie refaktoruję kod
  • skróty klawiszowe do refaktoringu w moim IDE znam na pamięć
  • pisałem książkę z Michael Feathers
 13. Czy chciałbyś aby w ramach szkolenia zostały poruszone kwestie dotyczące narzędzi automatyzujących budowanie aplikacji (Jenkins), GITa i GIT Flow oraz innych elementów ekosystemu developerskiego i dobrych praktyk programowania?:

  • Tak!
  • Nie mam zdania - zdam się na decyzję większości
  • Nie, wolę by szkolenie dotyczyło tylko Pythona

2.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 40 godzin wykładów oraz warsztatów i pokrywało zagadnienia związane z:

 • tworzenie aplikacji w języku Python,
 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych
 • Zaawansowane struktury danych
 • Wydajność i optymalizacja wykorzystania struktur danych
 • korzystanie z generatorów i iteratorów,
 • tworzenie klas i obiektów,
 • modularyzacja oprogramowania,
 • biblioteka standardowa,
 • tworzenie testów, unittest, doctest, debugging i TDD,
 • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,
 • dobre praktyki i standardy kodowania
 • Przetwarzanie i transformacja danych JSON, XML, CSV
 • Testowanie w języku Python
 • Alternatywne wersje interpretera/kompilatora