8. Python in Machine Learning

Warning

Przed szkoleniem proszę o instalację i konfigurację środowiska zgodnie z Installing Python

8.1. Description

Temat Machine Learning i Data Science staje się coraz bardziej popularny a Python stał się de facto standardem w tych dziedzinach. Zapraszam na szkolenie wprowadzające do technik analizy danych, dostosowywania modelu matematycznego oraz wykorzystania narzędzi tj. scikit-learn, numpy, pandas i jupyter.

Szkolenie nie jest dedykowane Machine Learning i Data Science, a wykorzystaniu narzędzi, bibliotek i środowiska Python w tych tematach. Nie mniej podczas szkolenia uczestnik również zapozna się z różnymi zagadnieniami i algorytmami wykorzystywanymi w ML i DS łącznie z tematami konstrukcji sieci neuronowych.

Tip

If you’re interested in this training course, please email me at matt@astrotech.io

8.2. Agenda

8.3. Survey before workshop

 1. Znajomość zagadnień związanych z statystyką matematyczną:

  • nie znam
  • miałem / miałam zajęcia na studiach
  • wykorzystuję w pracy
  • pracuję z zagadnieniami na co dzień
 2. Machine Learning:

  • nie znam
  • miałem / miałam zajęcia na studiach
  • wykorzystuję w pracy
  • pracuję z zagadnieniami na co dzień
 3. Znajomość algorytmów ML (skala: nie znam / słyszałem(-am) / korzystałem(-am) / wykorzystuję na co dzień):

  • Decision Tree
  • k Nearest Neighbors
  • Bayes
  • Linear Regression
  • Logistic Regression
  • Support Vector Machines
  • Clustering
  • Principal Component Analysis (PCA)
  • Neural Network
  • Convolutional Neural Network
 4. Praca z dużymi zbiorami danych:

  • nie pracuję
  • pracuję z niewielkimi bazami (do miliona rekordów)
  • pracuję ze zbiorami danych liczonymi w milionach rekordów
  • pracuję ze zbiorami danych liczonymi w miliardach rekordów
  • pracuję ze jeszcze większymi zbiorami danych
 5. Znajomość języka Python:

  • nie znam tego języka
  • tworzę pomniejsze skrypty lub programy
  • znam język i jego ekosystemem
  • umiem wykorzystywać gotowe biblioteki oraz tworzyć własne, wiem jak tworzyć bazy danych i znam zasady programowania obiektowego
  • jestem zaawansowanym programistą
 6. Znajomość języka R:

  • nie znam tego języka
  • tworzę pomniejsze skrypty lub programy
  • znam język i jego ekosystemem
  • umiem wykorzystywać gotowe biblioteki oraz tworzyć własne, wiem jak tworzyć bazy danych i znam zasady programowania obiektowego
  • jestem zaawansowanym programistą
 7. Znajomość programów Statistica, SPSS, SAS lub alternatyw:

  • nie znam tych programów
  • umiem stworzyć bazę danych i wykreślić podstawowe statystki opisowe dla wielu zmiennych
  • wiem jak stworzyć wykresy ramka-wąsy (ang. box-plot), dostosować zakres błędów i przypadków odstających
  • umiem korzystać z programu na poziomie średnio-zaawansowanym
  • znam opcje zaawansowane, umiem tworzyć sieci neuronowe i wykorzystywać inne algorytmy

8.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 16 godzin wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych,
 • biblioteki do zastosowań naukowych i inżynieryjnych: scipy i inne
 • biblioteki do zastosowań numerycznych: numpy, pandas
 • biblioteki do wizualizacji danych: plotly, matplotlib, jupyter, superset
 • przegląd algorytmów ML z i bez nadzoru
 • wykorzystanie scikit-learn przy: Decision Tree, k Nearest Neighbors, Bayes, Linear Regression, Logistic Regression, Support Vector Machines, Clustering, Principal Component Analysis (PCA)
 • wykorzystanie keras, tensor-flow oraz pytorch przy Neural Network, Convolutional Neural Network