4. Python in Networking

Warning

Przed szkoleniem proszę o instalację i konfigurację środowiska zgodnie z Installing Python

4.1. Description

Tip

If you’re interested in this training course, please email me at matt@astrotech.io

4.2. Agenda

4.2.1. Day 1 (data and protocols)

 • CSV
 • Jupyter and Pandas for simple data
 • Datetime
 • JSON
 • Pickle
 • XML
 • *args, **kwargs
 • Logging
 • Performance Optimization
 • Basic debugging and introspection
 • Doctest
 • Regex

4.2.2. Day 2 (HTTP and Web)

 • Databases
 • HTML Scrapping
 • Requests
 • RESTful APIs and Versioning
 • Gateway Pattern
 • Web services
 • Microservices
 • Testing Microservices
 • Web Frameworks (Django, Flask)
 • SOAP and WSDL

4.2.3. Day 3 (low-level networking)

 • TCP/UDP
 • Socket
 • Routing
 • DNS
 • IPv4 and IPv6
 • SMTP, POP3, IMAP
 • FTP
 • Botnet

4.2.4. Day 4 (network applications)

 • Tools and Libraries
 • Threading and workers
 • Network distributed applications
 • Twisted Framework
 • Networking frameworks and services
 • Testing network applications

4.3. Survey before workshop

4.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 28 godzin wykładów oraz warsztatów i pokrywało zagadnienia związane z:

 • tworzenie aplikacji sieciowych w języku Python,
 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych
 • moduły sieciowe w bibliotece standardowej
 • Wykorzystnaie protokołu HTTP i REST API
 • HTML Scrapping
 • Przetwarzanie i transformacja danych JSON, XML, CSV, Pickle
 • Framework webowy Django
 • Sieciowe wzorce projektowe
 • Omównienie komunikacji po protokołach SMTP, POP3, IMAP, SSH, FTP, DNS
 • Wykorzystanie Python do przetwarzania adresacji IPv4 and IPv6 oraz Interfejsów sieciowych
 • Wykorzystywanie bibliotek i frameworków sieciowych