7. Python in Science and Engineering

Warning

Przed szkoleniem proszę o instalację i konfigurację środowiska zgodnie z Installing Python

7.1. Description

Temat Machine Learning i Data Science staje się coraz bardziej popularny a Python stał się de facto standardem w tych dziedzinach. Zapraszam na szkolenie wprowadzające do technik analizy danych, dostosowywania modelu matematycznego oraz wykorzystania narzędzi tj. scikit-learn, numpy, pandas i jupyter. Uczestnik również zapozna się z różnymi algorytmami wykorzystywanymi w ML i DS łącznie z tematami konstrukcji sieci neuronowych.

Tip

If you’re interested in this training course, please email me at matt@astrotech.io

7.2. Agenda

7.2.1. Dzień 1

 • Zagadnienia podstawowe
 • Złożone typy danych i kolekcje
 • Funkcje matematyczne
 • Debugging, unit tests, doctests
 • Programowanie obiektowe
 • Biblioteka standardowa
 • Serializacja i deserializacja danych CSV
 • Modularyzacja i virtualenv
 • Operacje na datach i czasie
 • Generatory i list comprehensions
 • Optymalizacja kodu i złożoność obliczeniowa struktur danych

7.2.2. Dzień 2

 • Jupyter (Enhanced Interactive Console)
 • NumPy (Base N-dimensional array package)
 • Pandas (Data structures & analysis)
 • SciPy (scientific computing)
 • Matplotlib (Comprehensive 2D Plotting)
 • Scikit-learn (Machine Learning Library)

7.3. Survey before workshop

 1. Znajomość zagadnień związanych z statystyką matematyczną:

  • nie znam
  • miałem / miałam zajęcia na studiach
  • wykorzystuję w pracy
  • pracuję z zagadnieniami na co dzień
 2. Machine Learning:

  • nie znam
  • miałem / miałam zajęcia na studiach
  • wykorzystuję w pracy
  • pracuję z zagadnieniami na co dzień
 3. Znajomość algorytmów ML (skala: nie znam / słyszałem(-am) / korzystałem(-am) / wykorzystuję na co dzień):

  • Decision Tree
  • k Nearest Neighbors
  • Bayes
  • Linear Regression
  • Logistic Regression
  • Support Vector Machines
  • Clustering
  • Principal Component Analysis (PCA)
  • Neural Network
  • Convolutional Neural Network
 4. Praca z dużymi zbiorami danych:

  • nie pracuję
  • pracuję z niewielkimi bazami (do miliona rekordów)
  • pracuję ze zbiorami danych liczonymi w milionach rekordów
  • pracuję ze zbiorami danych liczonymi w miliardach rekordów
  • pracuję ze jeszcze większymi zbiorami danych
 5. Znajomość języka Python:

  • nie znam tego języka
  • tworzę pomniejsze skrypty lub programy
  • znam język i jego ekosystemem
  • umiem wykorzystywać gotowe biblioteki oraz tworzyć własne, wiem jak tworzyć bazy danych i znam zasady programowania obiektowego
  • jestem zaawansowanym programistą
 6. Znajomość języka R:

  • nie znam tego języka
  • tworzę pomniejsze skrypty lub programy
  • znam język i jego ekosystemem
  • umiem wykorzystywać gotowe biblioteki oraz tworzyć własne, wiem jak tworzyć bazy danych i znam zasady programowania obiektowego
  • jestem zaawansowanym programistą
 7. Znajomość programów Statistica, SPSS, SAS lub alternatyw:

  • nie znam tych programów
  • umiem stworzyć bazę danych i wykreślić podstawowe statystki opisowe dla wielu zmiennych
  • wiem jak stworzyć wykresy ramka-wąsy (ang. box-plot), dostosować zakres błędów i przypadków odstających
  • umiem korzystać z programu na poziomie średnio-zaawansowanym
  • znam opcje zaawansowane, umiem tworzyć sieci neuronowe i wykorzystywać inne algorytmy

7.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 40 godzin wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

 • tworzenie aplikacji w języku Python,
 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych,
 • tworzenie klas i obiektów,
 • modularyzacja oprogramowania,
 • użycie wywołań biblioteki standardowej,
 • tworzenie testów do pisanych funkcji,
 • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,
 • dobre praktyki i standardy kodowania,
 • biblioteki do zastosowań naukowych i inżynieryjnych: scipy i inne
 • biblioteki do zastosowań numerycznych: numpy, pandas
 • biblioteki do wizualizacji danych: plotly, matplotlib, jupyter, superset
 • przegląd algorytmów ML z i bez nadzoru
 • biblioteki do uczenia maszynowego: scikit-learn
 • biblioteki do modelowania sieci neuronowych: keras, tensor-flow oraz pytorch