4.4. Relations

4.4.1. Relations

from typing import List


class Astronaut:
  def __init__(self, name: str, experience: List[Missions] = ()) -> None:
    self.name = name
    self.experience = experience

class Mission:
  def __init__(self, year: int, name: str) -> None:
    self.year = year
    self.name = name


CREW = [
  Astronaut('Jan Twardowski', experience=(
    Mission(1969, 'Apollo 11'),
    Mission(2024, 'Artemis 3'))),

  Astronaut('Mark Watney', experience=(
    Mission(2035, 'Ares 3'))),

  Astronaut('Melissa Lewis'),
]

4.4.2. Assignments

4.4.2.1. Basic Address Book

English
 1. Create Address Book based on input data (see below)

 2. Model data using classes and relations

 3. We should have three classes, name it

Polish
 1. Dla danych z listingu poniżej napisz książkę adresową

 2. W zadaniu mamy do czynienia z trzema klasami, wymień je.

 3. Zamodeluj problem wykorzystując trzy klasy i relacje między nimi

The whys and wherefores
 • OOP modeling

 • working with objects

 • nesting objects and relations

 • casting objects to str

Input
Listing 470. Address Book
[
  {"first_name": "Jan", "last_name": "Twardowski", "addresses": [
    {"street": "Kamienica Pod św. Janem Kapistranem", "city": "Kraków", "post_code": "31-008", "region": "Małopolskie", "country": "Poland"}]},

  {"first_name": "José", "last_name": "Jiménez", "addresses": [
    {"street": "2101 E NASA Pkwy", "city": "Houston", "post_code": 77058, "region": "Texas", "country": "USA"},
    {"street": "", "city": "Kennedy Space Center", "post_code": 32899, "region": "Florida", "country": "USA"}]},

  {"first_name": "Mark", "last_name": "Watney", "addresses": [
    {"street": "4800 Oak Grove Dr", "city": "Pasadena", "post_code": 91109, "region": "California", "country": "USA"},
    {"street": "2825 E Ave P", "city": "Palmdale", "post_code": 93550, "region": "California", "country": "USA"}]},

  {"first_name": "Иван", "last_name": "Иванович", "addresses": [
    {"street": "", "city": "Космодро́м Байкону́р", "post_code": "", "region": "Кызылординская область", "country": "Қазақстан"},
    {"street": "", "city": "Звёздный городо́к", "post_code": 141160, "region": "Московская область", "country": "Россия"}]},

  {"first_name": "Melissa", "last_name": "Lewis", "addresses": []},

  {"first_name": "Alex", "last_name": "Vogel", "addresses": [
    {"street": "Linder Hoehe", "city": "Köln", "post_code": 51147, "region": "North Rhine-Westphalia", "country": "Germany"}]}
]