4.1. Access Modifiers

 • Fields are always public

 • No protected and private

 • _name - protected field (by convention)

 • __name__ - system field

 • name_ - used while name collision

Listing 467. Access modifiers
class Temperature:
  pass


temp = Temperature()
temp._value = 10

print(temp._value) # IDE should warn, that you access protected member
# 10
Listing 468. Access modifiers
class Iris:
  pass


flower = Iris()
flower._sepal_length = 5.1
flower._sepal_width = 3.5
flower._petal_length = 1.4
flower._petal_width = 0.2
flower.species = 'setosa'

print(flower._sepal_length)   # 5.1    # IDE should warn, that you access protected member
print(flower._sepal_width)   # 3.5    # IDE should warn, that you access protected member
print(flower._petal_length)   # 1.4    # IDE should warn, that you access protected member
print(flower._petal_width)   # 0.2    # IDE should warn, that you access protected member
print(flower.species)      # setosa

4.1.1. Assignments

4.1.1.1. Defining Classes

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Solution: solution/modifiers_iris.py

English
 1. Create flowers: list

 2. Create classes Virginica, Versicolor, Setosa identical to Iris

 3. Iterate over input data (see below)

  1. Create object of a class based on last element of a tuple (Species column)

  2. Initialize objects with data from measurements

  3. To species field add class name that you are instantiating

  4. Use **kwargs notation while passing arguments

  5. Add instances to flowers

 4. Print instance class name (from species field) and then both sum and mean of the measurements

 5. Format output to receive a table as shown in output data (see below)

Polish
 1. Stwórz klasy Virginica, Versicolor, Setosa, które będą identyczne do Iris

 2. Iterując po danych wejściowych (patrz niżej)

  1. Twórz obiekty klasy odpowiedniej dla nazwy gatunku (ostatni rekord każdej z krotek)

  2. Obiekt inicjalizuj danymi z pomiarów

  3. Do pola species w klasie zapisz nazwę klasy, której instancję tworzysz

  4. Wykorzystaj notację **kwargs przy podawaniu argumentów

  5. Obiekt instancje do flowers

 3. Wypisz nazwę stworzonej klasy (z pola species) oraz sumę i średnią z pomiarów

 4. Wynik sformatuj aby wyglądał jak tabelka z danych wyjściowych (patrz sekcja output)

Input
Listing 469. Iris sample dataset
INPUT = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
  (7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'virginica'),
  (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (5.0, 3.6, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'versicolor'),
  (6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'virginica'),
  (6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'versicolor'),
  (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'setosa'),
]
Output
Species  Total  Avg
----------------------
 virginica 15.5 3.88
  setosa 10.2 2.55
versicolor 13.9 3.48
 virginica 16.6 4.15
versicolor 15.6 3.90
  setosa  9.4 2.35
versicolor 16.3 4.07
 virginica 19.3 4.83
  setosa  9.5 2.38
  setosa  9.4 2.35
Hint
 • print(f'{name:>10} {total:>5.1f} {avg:>5.2f}')