8. Python 2 vs. 3

8.1. six

Python six

8.2. Lista kompatybilności Python 2 i Python 3

Wall of Super Powers

8.3. Unicode i kodowanie znaków

8.4. Biblioteki standardowe w 2 i 3

Name Python 2 name Python 3 name
builtins py2:__builtin__ py3:builtins
configparser py2:ConfigParser py3:configparser
copyreg py2:copy_reg py3:copyreg
cPickle py2:cPickle py3:pickle
cStringIO py2:cStringIO.StringIO() py3:io.StringIO
dbm_gnu py2:gdbm() py3:dbm.gnu
_dummy_thread py2:dummy_thread py3:_dummy_thread
email_mime_multipart py2:email.MIMEMultipart py3:email.mime.multipart
email_mime_nonmultipart py2:email.MIMENonMultipart py3:email.mime.nonmultipart
email_mime_text py2:email.MIMEText py3:email.mime.text
email_mime_base py2:email.MIMEBase py3:email.mime.base
filter py2:itertools.ifilter() py3:filter()
filterfalse py2:itertools.ifilterfalse() py3:itertools.filterfalse()
getcwd py2:os.getcwdu() py3:os.getcwd()
getcwdb py2:os.getcwd() py3:os.getcwdb()
http_cookiejar py2:cookielib py3:http.cookiejar
http_cookies py2:Cookie py3:http.cookies
html_entities py2:htmlentitydefs py3:html.entities
html_parser py2:HTMLParser py3:html.parser
http_client py2:httplib py3:http.client
BaseHTTPServer py2:BaseHTTPServer py3:http.server
CGIHTTPServer py2:CGIHTTPServer py3:http.server
SimpleHTTPServer py2:SimpleHTTPServer py3:http.server
input py2:raw_input() py3:input()
intern py2:intern() py3:sys.intern()
map py2:itertools.imap() py3:map()
queue py2:Queue py3:queue
range py2:xrange() py3:range()
reduce py2:reduce() py3:functools.reduce()
reload_module py2:reload() py3:imp.reload(), py3:importlib.reload() on Python 3.4+
reprlib py2:repr py3:reprlib
shlex_quote py2:pipes.quote py3:shlex.quote
socketserver py2:SocketServer py3:socketserver
_thread py2:thread py3:_thread
tkinter py2:Tkinter py3:tkinter
tkinter_dialog py2:Dialog py3:tkinter.dialog
tkinter_filedialog py2:FileDialog py3:tkinter.FileDialog
tkinter_scrolledtext py2:ScrolledText py3:tkinter.scrolledtext
tkinter_simpledialog py2:SimpleDialog py3:tkinter.simpledialog
tkinter_ttk py2:ttk py3:tkinter.ttk
tkinter_tix py2:Tix py3:tkinter.tix
tkinter_constants py2:Tkconstants py3:tkinter.constants
tkinter_dnd py2:Tkdnd py3:tkinter.dnd
tkinter_colorchooser py2:tkColorChooser py3:tkinter.colorchooser
tkinter_commondialog py2:tkCommonDialog py3:tkinter.commondialog
tkinter_tkfiledialog py2:tkFileDialog py3:tkinter.filedialog
tkinter_font py2:tkFont py3:tkinter.font
tkinter_messagebox py2:tkMessageBox py3:tkinter.messagebox
tkinter_tksimpledialog py2:tkSimpleDialog py3:tkinter.simpledialog
urllib.parse See six.moves.urllib.parse py3:urllib.parse
urllib.error See six.moves.urllib.error py3:urllib.error
urllib.request See six.moves.urllib.request py3:urllib.request
urllib.response See six.moves.urllib.response py3:urllib.response
urllib.robotparser py2:robotparser py3:urllib.robotparser
urllib_robotparser py2:robotparser py3:urllib.robotparser
UserDict py2:UserDict.UserDict py3:collections.UserDict
UserList py2:UserList.UserList py3:collections.UserList
UserString py2:UserString.UserString py3:collections.UserString
winreg py2:_winreg py3:winreg
xmlrpc_client py2:xmlrpclib py3:xmlrpc.client
xmlrpc_server py2:SimpleXMLRPCServer py3:xmlrpc.server
xrange py2:xrange() py3:range()
zip py2:itertools.izip() py3:zip()
zip_longest py2:itertools.izip_longest() py3:itertools.zip_longest()

8.4.1. Httplib w 2 i 3