1.3. Installing Python

1.3.1. System Requirements

1.3.1.1. Szkolenie z programowania w Python

 • Można korzystać ze swojego komputera

 • Dowolny system operacyjny wspierany przez Python

 • Zainstalowane najnowsze oficjalne wydanie Python (https://www.python.org/downloads/)

 • Zainstalowany najnowszy PyCharm Community (https://www.jetbrains.com/pycharm/download/)

 • Posiadać uprawnienia na komputerze do instalacji pakietów Python za pomocą pip

 • Dostęp do internetu

 • Jeżeli szkolenie będzie również dotyczyło współpracy z wykorzystaniem Git:

1.3.1.2. Szkolenie z Analizy Numerycznej lub Machine Learning

 • Można korzystać ze swojego komputera

 • Dowolny system operacyjny wspierany przez Python

 • Zainstalowane najnowsze oficjalne wydanie Python 3.7 (https://www.python.org/downloads/)

 • Posiadać uprawnienia na komputerze do instalacji pakietów Python za pomocą pip

 • Dostęp do internetu

Warning

Na chwilę obecną jest problem z uruchomieniem Jupyter Notebook na Python 3.8 na systemie Windows. Ma to związek ze zmianami w API biblioteki asyncio wykorzystywanej przez serwer Tornado, na którym uruchamia się Jupyter. Jeżeli szkolenie będzie z Machine Learning lub analizy numerycznej to zalecam najnowszą wersję gałęzi Python 3.7. Więcej szczegółów na https://stackoverflow.com/questions/58422817/jupyter-notebook-with-python-3-8-notimplementederror

1.3.2. Python Installation

1.3.2.1. Windows

 • Pozostaw domyślne opcje

 • Dodaj do PATH (ważne! - inaczej nie uruchomi się w trybie poleceń cmd)

Note

Jeżeli zainstalujesz Python, ale nie zaznaczysz aby dodać go do PATH, plik wykonywalny możesz znaleźć w C:\Users\%User_name%\AppData\Local\Programs\Python\Python_version\Scripts\

1.3.2.2. macOS

1.3.2.3. Linux

 • Niemalże wszystkie dystrybucje Linuxa posiadają zainstalowanego Pythona.

 • Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Pythona z oficjalnej strony internetowej (https://www.python.org/downloads/)

 • Alternatywnie zainstaluj używając managera pakietów dla dystrybucji z której korzystasz:

  • apt - Debian, Ubuntu

  • snap - Ubuntu

  • yum - SuSe

  • emerge - Gentoo

  • rpm - RedHat, Fedora

1.3.3. Verification

 1. Wykonaj w terminalu python3 --version - sprawdzanie wersji Python

 2. Wykonaj w terminalu pip3 --version - sprawdzanie wersji managera pakietów pip

 3. Wykonaj w terminalu python3 - weryfikacja uruchomienia interpretera Python

1.3.4. IDE Installation

1.3.4.1. Szkolenie z programowania w Python

 1. Pobierz i zainstaluj najnowszy PyCharm Community (https://www.jetbrains.com/pycharm/download/)

 2. Zaznaczaj domyślne opcje dla PyCharm

 3. Pamiętaj aby powiązać z plikami .py

1.3.4.2. Szkolenie z Analizy Numerycznej lub Machine Learning

 1. pip3 install jupyter