9.2. Function Return

9.2.1. Return Keyword

 • return keyword indicates outcome of the function

 • Code after return will not execute

def hello():
  return 'ehlo world'

print(hello())
# 'ehlo world'
def hello():
  return 'ehlo world'
  print('This will not be executed')

print(hello())
# 'ehlo world'

9.2.2. Returning Simple Types

def my_function():
  return 42
def my_function():
  return 13.37
def my_function():
  return 'Mark Watney'
def my_function():
  return True

9.2.3. Return None

 • Python will return None if no explicit return is specified

def my_function():
  return None
def my_function():
  print('ehlo world')
def my_function():
  pass
def my_function():
  """My function"""

9.2.4. Return Sequences

def my_function():
  return 42, 13.37, 'Mark Watney'
def my_function():
  return (42, 13.37, 'Mark Watney')
def my_function():
  return [42, 13.37, 'Mark Watney']
def my_function():
  return {42, 13.37, 'Mark Watney'}

9.2.5. Return Mapping

def my_function():
  return {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney'}

9.2.6. Returning nested types

def my_function():
  return [
    ('Mark', 'Watney'),
    {'Jan Twardowski', 'Melissa Lewis'},
    {'astro': 'Иванович', 'agency': {'name': 'Roscosmos'}},
    {'astro': 'Jiménez', 'missions': ('Mercury', 'Gemini', 'Apollo')},
  ]

9.2.7. Assignments

9.2.7.1. Return Numbers

English
 1. Define function add

 2. Function should return sum of 42 + 13.37

 3. Call function and intercept returned value

 4. Print value

Polish
 1. Zdefiniuj funkcję add

 2. Funkcja powinna zwracać sumę 42 + 13.37

 3. Wywołaj funkcję i przechwyć zwracaną wartość

 4. Wyświetl wartość