3. Multiprocessing

3.1. Problems

 • Zakleszczania

 • Race Condition

3.2. Tworzenie procesów

3.3. Synchronizacja procesów

3.4. IPC - Inter-Process Communication

Aby pickle mógł odtworzyć obiekt, musi posiadać jego definicję - klasę.

Listing 3.26. Klasa Prostokat w module figury
class Prostokat:

  def __init__(self, a, b):
    self.a = float(a)
    self.b = float(b)

  def pole(self):
    return self.a * self.b

  def obwod(self):
    return (self.a + self.b) * 2

  def __str__(self):
    return 'Prostokat(a=%s, b=%s)' % (self.a, self.b)
Listing 3.27. Obiekt wysyłający dane multiprocessing-client.py
from multiprocessing.connection import Client
import logging
import pickle
from book.advanced.src.figury import Prostokat

rectangle = Prostokat(a=5, b=10)
rect = pickle.dumps(rectangle)

address = ('localhost', 6000)
conn = Client(address, authkey=b'secret password')

logging.warning('Sending objects')
conn.send([rect, 'a', 2.5, None, int, sum])

logging.warning('Sending close')
conn.send('close')

conn.close()
Listing 3.28. Obiekt nasłuchujący na połączenia multiprocessing-listener.py
from multiprocessing.connection import Listener
import logging
import pickle

address = ('localhost', 6000) # family is deduced to be 'AF_INET'

logging.warning('Listening on %s:%s' % address)
listener = Listener(address, authkey=b'secret password')
conn = listener.accept()

logging.warning('connection accepted from %s %s' % listener.last_accepted)

while True:
  msg = conn.recv()
  logging.warning('Received: %s' % msg)

  if msg == 'close':
    conn.close()
    break
  else:
    # do something with msg
    prostokat = pickle.loads(msg[0])
    logging.warning('Prostokat %s' % prostokat)
    print('Pole: %s' % prostokat.pole())

listener.close()

3.5. Zamykanie procesów