4. Composite statements

4.1. Complex expressions

4.1.1. and

first_name = 'José'
last_name = 'Jiménez'

if first_name == 'José' and last_name == 'Jiménez':
  print('My name... José Jiménez')
else:
  print('Your name is different')

4.1.2. or

first_name = 'José'
last_name = 'Jiménez'

if first_name == 'José' or first_name == 'Max':
  print('Your name is José or Max')
else:
  print('Your name is different')

4.1.3. and and or

 • Use parenthesis for explicit order
first_name = 'José'
last_name = 'Jiménez'

if (first_name == 'José' and last_name == 'Jiménez')
    or (first_name == 'Mark' and last_name == 'Watney'):
  print('Your name is José Jiménez or Mark Watney')
else:
  print('Your name is different')

4.2. Good practice

4.2.1. Complex conditions

for line in file:
  if line and not line.startswith('#') and not line.isspace():
    ...

4.2.2. Defining exit conditions first

for line in file:
  if line.startswith('#'):
    continue

  if line.isspace():
    continue

  ...

4.3. Control Statements

4.3.1. in with tuple, dict, list, set

 • in checks whether value is in collection
 • works with tuple, dict, list, set
usernames = {'José Jiménez', 'Jan Twardowski', 'Mark Watney'}

if 'José Jiménez' in usernames:
  print(True)
else:
  print(False)

4.3.2. in with str

 • in checks whether str is a part of another str
text = 'My name... José Jiménez'

if 'José' in text:
  print(True)
else:
  print(False)

4.3.3. not

 • not negates (logically inverts) condition
name = None

if not name:
  print('Name is not defined')
usernames = {'José', 'Max', 'Иван'}

if 'José' not in usernames:
  print('Not found')

4.3.4. is

name = None

if name is None:
  print('Name is not defined')
name = None

if name is not None:
  print(name)

4.4. Assignments

4.4.1. Classification of blood pressure in adults

 • Filename: ifelse_blood_pressure.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
 1. Poniższa tabelka przedstawia klasyfikację ciśnienia krwi, wg. American Heart Association

 2. Użytkownik wprowadza ciśnienie w formacie XXX/YY, gdzie:

  • XXX to wartość ciśnienia skurczowego (ang. systolic)
  • YY to wartość ciśnienia rozkurczowego (ang. diastolic)
 3. Daj informację użytkownikowi o klasyfikacji ciśnienia

 4. W przypadku gdy wartości ciśnienia skurczowego i ciśnienia rozkurczowego należą do różnych kategorii, należy przyjąć kategorię wyższą

Tab. 4.3. Classification of blood pressure in adults [2]
Blood Pressure Category Systolic [mm Hg] Operator Diastolic [mm Hg]
Normal Less than 120 and Less than 80
Elevated 120-129 and Less than 80
Hypertension stage 1 130-139 or 80-89
Hypertension stage 2 140 or higher or 90 or higher
Hypertensive Crisis Higher than 180 and/or Higher than 120
The whys and wherefores:
 
 • Wczytywanie ciągu znaków od użytkownika
 • Rzutowanie i konwersja typów
 • Instrukcje warunkowe
 • Złożone instrukcje warunkowe
 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)
 • Definiowanie zmiennych i stałych w programie