7. Comprehensions

7.1. Simple usage

7.1.1. Traditional

Listing 47. Iterative approach to applying function to elements
numbers = []

for x in range(0, 5):
  numbers.append(x+10)

print(numbers)
# [10, 11, 12, 13, 14]

7.1.2. List Comprehension

Listing 48. list Comprehension approach to applying function to elements
numbers = [x+10 for x in range(0, 5)]

print(numbers)
# [10, 11, 12, 13, 14]

7.1.3. Set Comprehension

Listing 49. set Comprehension approach to applying function to elements
numbers = {x+10 for x in range(0, 5)}
# {10, 11, 12, 13, 14}

7.1.4. Dict Comprehension

Listing 50. dict Comprehension approach to applying function to elements
numbers = {x: x+10 for x in range(0, 5)}
# {0:10, 1:11, 2:12, 3:13, 4:14}
Listing 51. dict Comprehension approach to applying function to elements
numbers = {x+10: x for x in range(0, 5)}
# {10:0, 11:1, 12:2, 13:3, 14:4}
Listing 52. dict Comprehension approach to applying function to elements
numbers = {x+10: x+10 for x in range(0, 5)}
# {10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14}

7.1.5. Tuple Comprehension?!

Listing 53. Generator Expression approach to applying function to elements
numbers = (x+10 for x in range(0, 5))
# <generator object <genexpr> at 0x11eaef570>

7.2. Generator expressions vs. Comprehensions

7.2.1. Comprehensions

 • Executes instantly

list(x for x in range(0, 5))    # [0, 1, 2, 3, 4]
[x for x in range(0, 5)]      # [0, 1, 2, 3, 4]
set(x for x in range(0, 5))     # {0, 1, 2, 3, 4}
{x for x in range(0, 5)}      # {0, 1, 2, 3, 4}
{x: x for x in range(0, 5)}     # {0: 0, 1: 1, 2: 2, 3: 3, 4: 4}
tuple(x for x in range(0, 5))    # (0, 1, 2, 3, 4)
(x for x in range(0, 5))      # <generator object <genexpr> at 0x1197032a0>
all(x for x in range(0, 5))     # False
any(x for x in range(0, 5))     # True
sum(x for x in range(0, 5))     # 10

7.2.2. Generator Expressions

 • Lazy evaluation

(x*x for x in range(0, 30) if x % 2)
# <generator object <genexpr> at 0x1197032a0>

7.3. Conditional Comprehension

7.3.1. Traditional

Listing 54. Iterative approach to applying function to selected elements
even_numbers = []

for x in range(0, 10):
  if x % 2 == 0:
    even_numbers.append(x)

print(even_numbers)
# [0, 2, 4, 6, 8]

7.3.2. Comprehensions

Listing 55. list Comprehensions approach to applying function to selected elements
even_numbers = [x for x in range(0, 10) if x % 2 == 0]

print(even_numbers)
# [0, 2, 4, 6, 8]

7.4. Examples

7.4.1. Applying function to each element

Listing 56. Applying function to each output element
[float(x) for x in range(0, 5)]
# [0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0]

[float(x) for x in range(0, 5) if x % 2 == 0]
# [0.0, 2.0, 4.0]
Listing 57. Applying function to each output element
[pow(x, 2) for x in range(0, 5)]
# [0, 1, 4, 9, 16]

[pow(x, 2) for x in range(0, 5) if x % 2 == 0]
# [0, 4, 16]

7.4.2. Filtering results

Listing 58. Using list comprehension for result filtering
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
]

setosa = [m for *m,s in DATA if s == 'setosa']
# [
#  [5.1, 3.5, 1.4, 0.2],
#  [4.7, 3.2, 1.3, 0.2],
# ]

7.4.3. Filtering with complex expressions

Listing 59. Using list comprehension for result filtering with more complex expression
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
]


def is_setosa(species):
  if species == 'setosa':
    return True
  else:
    return False


measurements = [m for *m,s in DATA if is_setosa(s)]
# [
#  [5.1, 3.5, 1.4, 0.2],
#  [4.7, 3.2, 1.3, 0.2],
# ]

7.4.4. Quick parsing lines

Listing 60. Quick parsing lines
DATA = [
  '5.8,2.7,5.1,1.9,virginica',
  '5.1,3.5,1.4,0.2,setosa',
  '5.7,2.8,4.1,1.3,versicolor',
]

output = []

for row in DATA:
  row = row.split(',')
  output.append(row)


print(output)
# [
#  ['5.8', '2.7', '5.1', '1.9', 'virginica'],
#  ['5.1', '3.5', '1.4', '0.2', 'setosa'],
#  ['5.7', '2.8', '4.1', '1.3', 'versicolor']
# ]
Listing 61. Quick parsing lines
DATA = [
  '5.8,2.7,5.1,1.9,virginica',
  '5.1,3.5,1.4,0.2,setosa',
  '5.7,2.8,4.1,1.3,versicolor',
]

output = [row.split(',') for row in DATA]

print(output)
# [
#  ['5.8', '2.7', '5.1', '1.9', 'virginica'],
#  ['5.1', '3.5', '1.4', '0.2', 'setosa'],
#  ['5.7', '2.8', '4.1', '1.3', 'versicolor']
# ]

7.4.5. Reversing dict keys with values

Listing 62. Reversing dict keys with values
DATA = {'a': 1, 'b': 2}

DATA.items()
# [
#  ('a', 1),
#  ('b', 2),
# ]
Listing 63. Reversing dict keys with values
DATA = {'a': 1, 'b': 2}

{value: key for key, value in DATA.items()}
# {1:'a', 2:'b'}
Listing 64. Reversing dict keys with values
DATA = {'a': 1, 'b': 2}

{v:k for k,v in DATA.items()}
# {1:'a', 2:'b'}
Listing 65. Value collision while reversing dict
DATA = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 2}

{v:k for k,v in DATA.items()}
# {1:'a', 2:'c'}

7.5. Advanced usage for Comprehensions and Generators

Note

More in chapter Generators and Comprehensions

7.6. Assignments

7.6.1. Split train/test

 • Filename: solution/comprehension_split_train_test.py

 • Lines of code to write: 8 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 • Input data: Listing 66.

  Listing 66. Split train/test data
  DATA = [
    ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
    (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
    (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
    (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
    (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
    (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
    (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
    (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
    (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
    (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
    (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
    (7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'virginica'),
    (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
    (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
    (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
    (5.0, 3.6, 1.4, 0.3, 'setosa'),
    (5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'versicolor'),
    (6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'virginica'),
    (6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'versicolor'),
    (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
    (6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'versicolor'),
    (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'setosa'),
  ]
  
 1. Mając do dyspozycji zbiór danych Irysów z listingu Listing 66.:

 2. Zapisz nagłówek (pierwsza linia) do zmiennej

 3. Zapisz do innej zmiennej dane bez nagłówka

 4. Wylicz punkt podziału: ilość rekordów danych bez nagłówka razy procent

 5. Za pomocą List Comprehension podziel dane na:

  • X: List[Tuple[float]] - features

  • y: List[str] - labels

 6. Podziel zbiór na listy w proporcji:

  • X_train: List[Tuple[float]] - features do uczenia - 60%

  • X_test: List[Tuple[float]] - features do testów - 40%

  • y_train: List[str] - labels do uczenia - 60%

  • y_test: List[str] - labels do testów - 40%

 7. Stwórz result: Tuple[list, list, list, list] z wszystkimi cechami i labelkami

 8. Wypisz na ekranie result

The whys and wherefores
 • Umiejętność przetwarzania złożonych typów danych

 • Korzystanie z przecięć danych

 • Konwersja typów

 • Magic Number