9. Comprehensions

9.1. Simple usage

9.1.1. Traditional

Code Listing 9.1. Iterative approach to applying function to elements
numbers = []

for x in range(0, 5):
  numbers.append(x+10)

# numbers = [10, 11, 12, 13, 14]

9.1.2. List Comprehension

Code Listing 9.2. list Comprehension approach to applying function to elements
numbers = [x+10 for x in range(0, 5)]
# [10, 11, 12, 13, 14]

9.1.3. Set Comprehension

Code Listing 9.3. set Comprehension approach to applying function to elements
numbers = {x+10 for x in range(0, 5)}
# {10, 11, 12, 13, 14}

9.1.4. Dict Comprehension

Code Listing 9.4. dict Comprehension approach to applying function to elements
numbers = {x: x+10 for x in range(0, 5)}
# {0:10, 1:11, 2:12, 3:13, 4:14}
Code Listing 9.5. dict Comprehension approach to applying function to elements
numbers = {x+10: x for x in range(0, 5)}
# {10:0, 11:1, 12:2, 13:3, 14:4}
Code Listing 9.6. dict Comprehension approach to applying function to elements
numbers = {x+10: x+10 for x in range(0, 5)}
# {10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14}

9.1.5. Tuple Comprehension?!

Code Listing 9.7. Generator Expression approach to applying function to elements
numbers = (x+10 for x in range(0, 5))
# <generator object <genexpr> at 0x11eaef570>

9.2. Conditional Comprehension

9.2.1. Traditional

Code Listing 9.8. Iterative approach to applying function to selected elements
even_numbers = []

for x in range(0, 10):
  if x % 2 == 0:
    even_numbers.append(x)

print(even_numbers)
# [0, 2, 4, 6, 8]

9.2.2. Comprehensions

Code Listing 9.9. list Comprehensions approach to applying function to selected elements
even_numbers = [x for x in range(0, 10) if x % 2 == 0]

print(even_numbers)
# [0, 2, 4, 6, 8]

9.3. Why?

9.3.1. Filtering results

Code Listing 9.10. Using list comprehension for result filtering
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
]

measurements = [record for record in DATA if record[4] == 'setosa']
# [
#  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
#  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa')
# ]

9.3.2. Filtering with complex expressions

Code Listing 9.11. Using list comprehension for result filtering with more complex expression
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
]


def is_setosa(record):
  if record[4] == 'setosa':
    return True
  else:
    return False


measurements = [record for record in DATA if is_setosa(record)]
# [
#  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
#  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa')
# ]

9.3.3. Reversing dict keys with values

Code Listing 9.12. Reversing dict keys with values
DATA = {'a': 1, 'b': 2}

DATA.items()
# [
#  ('a', 1),
#  ('b', 2),
# ]
Code Listing 9.13. Reversing dict keys with values
DATA = {'a': 1, 'b': 2}

{value: key for key, value in DATA.items()}
# {1:'a', 2:'b'}
Code Listing 9.14. Reversing dict keys with values
DATA = {'a': 1, 'b': 2}

{v:k for k,v in DATA.items()}
# {1:'a', 2:'b'}

9.3.4. Value collision while reversing dict

Code Listing 9.15. Value collision while reversing dict
DATA = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 2}

{v:k for k,v in DATA.items()}
# {1:'a', 2:'c'}

9.3.5. Quick parsing lines

Code Listing 9.16. Quick parsing lines
DATA = [
  '5.8,2.7,5.1,1.9,virginica',
  '5.1,3.5,1.4,0.2,setosa',
  '5.7,2.8,4.1,1.3,versicolor',
]

output = []

for row in DATA:
  row = row.split(',')
  output.append(row)


print(output)
# [
#  ['5.8', '2.7', '5.1', '1.9', 'virginica'],
#  ['5.1', '3.5', '1.4', '0.2', 'setosa'],
#  ['5.7', '2.8', '4.1', '1.3', 'versicolor']
# ]
Code Listing 9.17. Quick parsing lines
DATA = [
  '5.8,2.7,5.1,1.9,virginica',
  '5.1,3.5,1.4,0.2,setosa',
  '5.7,2.8,4.1,1.3,versicolor',
]

output = [row.split(',') for row in DATA]

print(output)
# [
#  ['5.8', '2.7', '5.1', '1.9', 'virginica'],
#  ['5.1', '3.5', '1.4', '0.2', 'setosa'],
#  ['5.7', '2.8', '4.1', '1.3', 'versicolor']
# ]

9.3.6. Applying function to each output element

Code Listing 9.18. Applying function to each output element
numbers = [float(x) for x in range(0, 10)]
Code Listing 9.19. Applying function to each output element
numbers = [float(x) for x in range(0, 10) if x % 2 == 0]

9.3.7. Returning nested objects

Code Listing 9.20. Returning nested objects
def get_tuple(number):
  return number, number+10

[get_tuple(x) for x in range(0, 5)]
# [
#  (0, 10),
#  (1, 11),
#  (2, 12),
#  (3, 13),
#  (4, 14)
# ]
Code Listing 9.21. Returning nested objects
def get_dict(number):
  if number % 2 == 0:
    return {'number': number, 'status': 'even'}
  else:
    return {'number': number, 'status': 'odd'}


[get_dict(x) for x in range(0, 5)]
# [
#  {'number': 0, 'status': 'even'},
#  {'number': 1, 'status': 'odd'},
#  {'number': 2, 'status': 'even'},
#  {'number': 3, 'status': 'odd'},
#  {'number': 4, 'status': 'even'},
# ]

9.4. Advanced usage for Comprehensions and Generators

Note

More in chapter Generators and Comprehensions

9.5. Assignments

9.5.1. Split train/test

 • Filename: comprehension_split_train_test.py

 • Lines of code to write: 8 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 • Input data: Code Listing 9.22.

  Code Listing 9.22. Split train/test data
  DATA = [
    ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
    (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
    (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
    (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
    (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
    (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
    (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
    (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
    (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
    (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
    (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
    (7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'virginica'),
    (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
    (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
    (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
    (5.0, 3.6, 1.4, 0.3, 'setosa'),
    (5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'versicolor'),
    (6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'virginica'),
    (6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'versicolor'),
    (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
    (6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'versicolor'),
    (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'setosa'),
  ]
  
 1. Mając do dyspozycji zbiór danych Irysów z listingu Code Listing 9.22.:

 2. Zapisz nagłówek (pierwsza linia) do zmiennej

 3. Zapisz do innej zmiennej dane bez nagłówka

 4. Wylicz punkt podziału: ilość rekordów danych bez nagłówka razy procent

 5. Za pomocą List Comprehension podziel dane na:

  • X: List[Tuple[float]] - features
  • y: List[str] - labels
 6. Podziel zbiór na listy w proporcji:

  • X_train: List[Tuple[float]] - features do uczenia - 60%
  • X_test: List[Tuple[float]] - features do testów - 40%
  • y_train: List[str] - labels do uczenia - 60%
  • y_test: List[str] - labels do testów - 40%
 7. Stwórz result: Tuple[list, list, list, list] z wszystkimi cechami i labelkami

 8. Wypisz na ekranie result

The whys and wherefores:
 
 • Umiejętność przetwarzania złożonych typów danych
 • Korzystanie z przecięć danych
 • Konwersja typów
 • Magic Number