13. Exam

13.1. Relational Files Database

English

Todo

English translation

Polish
 1. Poniższe listingi prezentują zawartość plików:

 2. Skopuj ich zawartość każdego z tych plików na dysk do plików .txt

 3. Uwaga: komentarze i puste mają również być skopiowane!

 4. Sparsuj plik i przedstaw go w formacie List[dict]

 5. Zwróć listę użytkowników, których UID jest większy niż 1000

 6. W ramach dict połącz dane, tak aby uzyskać wynik:

Input
Listing 78. Przykładowa zawartość pliku /etc/passwd
##
# ``/etc/passwd`` structure:
#  - Username
#  - Password: ``x`` indicates that shadow passwords are used
#  - UID: User ID number
#  - GID: User's group ID number
#  - GECOS: Full name of the user
#  - Home directory
#  - Login shell
##

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
watney:x:1000:1000:Max Peck:/home/peck:/bin/bash
twardowski:x:1001:1001:Jan Twardowski:/home/twardowski:/bin/bash
ivanovic:x:1002:1002:Ivan Ivanovic:/home/ivanovic:/bin/bash
Listing 79. Przykładowa zawartość pliku /etc/shadow
##
# ``/etc/shadow`` structure
#  - Username: from ``/etc/passwd``
#  - Password
#  - Last Password Change: Days since 1970-01-01
#  - Minimum days between password changes: 0 - changed at any time
#  - Password validity: Days after which password must be changed, 99999 - many, many years
#  - Warning threshold: Days to warn user of an expiring password, 7 - full week
#  - Account inactive: Days after password expires and account is disabled
#  - Time since account is disabled: Days since 1970-01-01
#  - A reserved field for possible future use
#
# Password field (split by ``$``):
#  - algorithm
#  - salt
#  - password hash
#
# Password algorithms:
#  - ``1`` - MD5
#  - ``2a`` - Blowfish
#  - ``2y`` - Blowfish
#  - ``5`` - SHA-256
#  - ``6`` - SHA-512
#
# Password special chars:
#  - `` `` (blank entry) - password is not required to log in
#  - ``*`` (asterisk) - account is disabled, cannot be unlocked, no password has ever been set
#  - ``!`` (exclamation mark) - account is locked, can be unlocked, no password has ever been set
#  - ``!<password_hash>`` - account is locked, can be unlocked, but password is set
#  - ``!!`` (two exclamation marks) - account created, waiting for initial password to be set by admin
##

root:$6$Ke02nYgo.9v0SF4p$hjztYvo/M4buqO4oBX8KZTftjCn6fE4cV5o/I95QPekeQpITwFTRbDUBYBLIUx2mhorQoj9bLN8v.w6btE9xy1:16431:0:99999:7:::
adm:$6$5H0QpwprRiJQR19Y$bXGOh7dIfOWpUb/Tuqr7yQVCqL3UkrJns9.7msfvMg4ZO/PsFC5Tbt32PXAw9qRFEBs1254aLimFeNM8YsYOv.:16431:0:99999:7:::
watney:!!:16550::::::
twardowski:$6$P9zn0KwR$tgfvvFWJJ5FKmoXiP5rXWOjwoEBOEoAuBi3EphRbJqqjWYvhEM2wa67L9XgQ7W591FxUNklkDIQsk4kijuhE50:16632:0:99999:7:::
ivanovic:$1$.QKDPc5E$SWlkjRWexrXYgc98F.:12825:0:90:5:30:13096:
Listing 80. Przykładowa zawartość pliku /etc/group
##
# ``/etc/group`` structure
#  - Group Name: from ``/etc/passwd``
#  - Group Password: ``x`` indicates that shadow passwords are used)
#  - GID: Group ID
#  - Members: usernames from ``/etc/passwd``
##

root::0:root
other::1:
bin::2:root,bin,daemon
sys::3:root,bin,sys,adm
adm::4:root,adm,daemon
mail::6:root
staff::10:twardowski,watney,ivanovic
daemon::12:root,daemon
sysadmin::14:twardowski,ivanovic
nobody::60001:
noaccess::60002:
nogroup::65534:
Output
[
  {
    'username': 'twardowski',
    'uid': 1001,
    'gid': 1001,
    'home': '/home/twardowski',
    'shell': '/bin/bash',
    'algorithm': 'SHA-512',
    'password': 'tgfvvFWJJ5...k4kijuhE50',
    'salt': 'P9zn0KwR',
    'groups': {'staff', 'sysadmin'},
    'last_changed': datetime.date(2015, 7, 16),
    'locked': False,
  },
  ...
]
The whys and wherefores
 • czytanie i parsowanie pliku

 • łączenie danych z różnych plików w jeden format wynikowy

 • nieregularne pliki konfiguracyjne (struktura może się zmieniać)

 • filtrowanie elementów

 • korzystanie z pętli i instrukcji warunkowych

 • parsowanie stringów

 • praca ze ścieżkami w systemie operacyjnym

 • różna reprezentacja danych (podmienianie wartości)