1. Conditional Statements

1.1. if

 • The same indent level

1.1.1. Simple syntax

if True:
  print('First line of the true statement')

1.1.2. Multiline blocks

if True:
  print('First line of the true statement')
  print('Second line of the true statement')
  print('Third line of the true statement')

1.1.3. Positive and negative values

Negative values:

 • False

 • None

 • 0

 • 0.0

 • 0+0j

 • 0.0+0.0j

 • empty str() or ''

 • empty tuple() or ()

 • empty dict() or {}

 • empty list() or []

 • empty set()

Positive values:

 • any other

1.1.4. Checking for simple value

name = 'José Jiménez'

if name == 'José Jiménez':
  print('My name... José Jiménez')

1.1.5. Checking if value is in range

age = 7

if 0 <= age < 18:
  print('Age is between [0, 18)')

1.1.6. Checking if has value

 • More advanced examples will be covered latter

name = None

if name:
  print(f'My name... {name}')
else:
  print('Name is not defined')

1.2. else

 • Optional

 • Executed when condition is not met

1.2.1. Checking if variable is certain value

name = 'José Jiménez'

if name == 'José Jiménez':
  print('My name... José Jiménez')
else:
  print('Your name is different')

1.2.2. Multiline blocks

if True:
  print('First line of the true statement')
  print('Second line of the true statement')
  print('Third line of the true statement')
else:
  print('First line of the false statement')
  print('Second line of the false statement')
  print('Third line of the false statement')

1.3. Inline if

Listing 8. Normal if
ip = '127.0.0.1'

if '.' in ip:
  protocol = 'IPv4'
else:
  protocol = 'IPv6'
Listing 9. One line version
ip = '127.0.0.1'

protocol = 'IPv4' if '.' in ip else 'IPv6'

1.4. elif

 • Used to check for additional condition if first is not met

 • In other languages is known as else if

language = 'Polish'

if language == 'English':
  print('Hello')
elif language == 'Russian':
  print('Здравствуйте')
elif language == 'Germany':
  print('Guten tag!')
elif language == 'Poland':
  print('Witaj!')
else:
  print("I don't speak this language")

1.4.1. Switch statement

 • No switch statement in Python!

 • switch in Object Oriented Programming is considered a bad practise

 • PEP 275

switch = {
  'English': 'Hello',
  'Russian': 'Здравствуйте',
  'German': 'Guten Tag',
  'Polish': 'Witaj',
}


language = 'French'

switch.get(language, "I don't speak this language")
# "I don't speak this language"
def switch(key):
  return {
    'English': 'Hello',
    'Russian': 'Здравствуйте',
    'German': 'Guten Tag',
    'Polish': 'Witaj',
  }.get(key, "I don't speak this language")

switch('Russian')    # 'Здравствуйте'
switch('French')    # "I don't speak this language"

1.5. Assignments

1.5.1. Conditioning on user input

 1. Napisz program, który poprosi użytkownika o wiek

 2. Użytkownik będzie podawał int lub float, nie będzie próbował podawać niepoprawnych typów, np. str albo float z przecinkiem zamiast kropki

 3. Następnie sprawdzi pełnoletność i wyświetli informację czy osoba jest "dorosła" czy "niepełnoletnia"

The whys and wherefores
 • Wczytywanie ciągu znaków od użytkownika

 • Rzutowanie i konwersja typów

 • Instrukcje warunkowe

 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)

 • Definiowanie zmiennych i stałych w programie

 • Magic Number

1.5.2. int and float

 1. Wczytaj liczbę od użytkownika (poda tylko int albo float)

 2. Wyświetl informację czy jest to liczba całkowita, czy niecałkowita.

The whys and wherefores
 • wczytywanie ciągu znaków od użytkownika

 • weryfikacja ciągu wprowadzonego od użytkownika

 • konwersja typów i rzutowanie

Hints
 • Liczba całkowita to taka, której część dziesiętna nie występuje lub jest równa zero.

 • Możesz to sprawdzić dzieląc liczbę z resztą przez 1 i sprawdzając resztę z dzielenia.

 • Zwróć uwagę, że input() zawsze zwraca str wiec trzeba rzutować na int, ale wtedy tracimy informację czy wczesnej mieliśmy float