1. Control Flow Statements

1.1. Conditional Statements

1.1.1. if

 • Simple syntax:

  if True:
    print('First line of the true statement')
  
 • Multiline blocks:

  if True:
    print('First line of the true statement')
    print('Second line of the true statement')
    print('Third line of the true statement')
  
 • Negative values:

  • False
  • 0
  • () - empty tuple
  • {} - empty dict
  • [] - empty list
  • '' - empty str
  • set() - empty set
  • None
 • Positive values: any other values

 • Checking for simple value

  name = 'José Jiménez'
  
  if name == 'José Jiménez':
    print('My name... José Jiménez')
  
 • Checking if value is in range

  age = 7
  
  if 0 <= age < 18:
    print('Age is between [0, 18)')
  

1.1.2. else

 • Optional

 • Executed when condition is not met

 • Checking if variable is certain value:

  name = 'José Jiménez'
  
  if name == 'José Jiménez':
    print('My name... José Jiménez')
  else:
    print('My name is other')
  
 • Multiline blocks:

  if True:
    print('First line of the true statement')
    print('Second line of the true statement')
    print('Third line of the true statement')
  else:
    print('First line of the false statement')
    print('Second line of the false statement')
    print('Third line of the false statement')
  
 • Checking if variable has any value

  name = 'José Jiménez'
  
  if name:
    print('Name is defined')
  else:
    print('Name is not defined')
  

1.1.3. elif

 • Used to check for additional condition if first is not met
 • In other languages is known as else if
name = 'José Jiménez'

if name == 'José Jiménez':
  print('My name... José Jiménez')
elif name == 'Alex Vogel':
  print('Guten tag!')
else:
  print("You're not José nor Alex")

1.1.4. Checking if has value

name = None

if name:
  print(name)
else:
  print('Name is not defined')

1.1.5. Inline if

ip = '127.0.0.1'

if '.' in ip:
  protocol = 'IPv4'
else:
  protocol = 'IPv6'
ip = '127.0.0.1'

protocol = 'IPv4' if '.' in ip else 'IPv6'

1.2. Complex expressions

1.2.1. and

first_name = 'José'
last_name = 'Jiménez'

if first_name == 'José' and last_name == 'Jiménez':
  print('My name... José Jiménez')
else:
  print('Your name is different')

1.2.2. or

first_name = 'José'
last_name = 'Jiménez'

if first_name == 'José' or first_name == 'Max':
  print('Your name is José or Max')
else:
  print('Your name is different')

1.2.3. mixed

 • Use parenthesis for explicit order

  first_name = 'José'
  last_name = 'Jiménez'
  
  if (first_name == 'José' and last_name == 'Jiménez')
      or (first_name == 'Matt' and last_name == 'Kowalski'):
    print('Your name is José Jiménez or Matt Kowalski')
  else:
    print('Your name is different')
  

1.3. Control Statements

1.3.1. in

 • works with tuple, dict, list, set and str

 • in checks whether value is in other collection

  usernames = {'José Jiménez', 'Matt Kowalski', 'Mark Watney'}
  
  if 'José Jiménez' in usernames:
    print(True)
  else:
    print(False)
  
 • in checks whether str is a part of another str

  text = 'My name... José Jiménez'
  
  if 'José' in text:
    print(True)
  else:
    print(False)
  

1.3.2. not

 • not negates (logically inverts) condition
name = None

if not name:
  print('Name is not defined')
usernames = {'José', 'Max', 'Иван'}

if 'José' not in usernames:
  print('Not found')

1.3.3. is

name = None

if name is None:
  print('Name is not defined')
name = None

if name is not None:
  print(name)

1.4. No switch statement?!

 • switch in Object Oriented Programming is considered a bad practise
 • PEP 275
if name == 'José Jiménez':
  print('My name... José Jiménez')
elif name == 'Иван Иванович':
  print('Your name is Иван Иванович')
elif name == 'Mark Watney':
  print('Your name is Mark Watney')
else:
   print('Your name is other')
switch = {
  'English': 'Hello',
  'Russian': 'Здравствуйте',
  'German': 'Guten Tag',
  'Polish': 'Witaj',
}

what = 'French'
switch.get(what, "Sorry, I don't know")
# "Sorry, I don't know"
def switch(key):
  return {
    'English': 'Hello',
    'Russian': 'Здравствуйте',
    'German': 'Guten Tag',
    'Polish': 'Witaj',
  }.get(key, "Sorry, I don't know")

switch('Russian')    # 'Здравствуйте'
switch('French')    # "Sorry, I don't know"

1.5. Assignments

1.5.1. Conditioning on user input

 1. Napisz program, który poprosi użytkownika o wiek
 2. Użytkownik będzie podawał tylko i wyłącznie int lub float
 3. Następnie sprawdzi pełnoletność i wyświetli informację czy osoba jest “dorosła” czy “niepełnoletnia”
About:
 • Filename: ifelse_input.py
 • Lines of code to write: 6 lines
 • Estimated time of completion: 5 min
The whys and wherefores:
 
 • Wczytywanie ciągu znaków od użytkownika
 • Rzutowanie i konwersja typów
 • Instrukcje warunkowe
 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)
 • Definiowanie zmiennych i stałych w programie
 • Magic Number