3. Conditional Statements

3.1. if

3.1.1. Simple syntax

if True:
  print('First line of the true statement')

3.1.2. Multiline blocks

if True:
  print('First line of the true statement')
  print('Second line of the true statement')
  print('Third line of the true statement')

3.1.3. Positive and negative values

Negative values:

 • False
 • 0
 • 0.0
 • () - empty tuple
 • {} - empty dict
 • [] - empty list
 • '' - empty str
 • set() - empty set
 • None

Positive values:

 • any other

3.1.4. Checking for simple value

name = 'José Jiménez'

if name == 'José Jiménez':
  print('My name... José Jiménez')

3.1.5. Checking if value is in range

age = 7

if 0 <= age < 18:
  print('Age is between [0, 18)')

3.1.6. Checking if has value

name = None

if name:
  print(f'My name... {name}')
else:
  print('Name is not defined')

3.2. else

 • Optional
 • Executed when condition is not met

3.2.1. Checking if variable is certain value

name = 'José Jiménez'

if name == 'José Jiménez':
  print('My name... José Jiménez')
else:
  print('Your name is different')

3.2.2. Multiline blocks

if True:
  print('First line of the true statement')
  print('Second line of the true statement')
  print('Third line of the true statement')
else:
  print('First line of the false statement')
  print('Second line of the false statement')
  print('Third line of the false statement')

3.3. Inline if

3.3.1. Normal if

ip = '127.0.0.1'

if '.' in ip:
  protocol = 'IPv4'
else:
  protocol = 'IPv6'

3.3.2. One line version

ip = '127.0.0.1'

protocol = 'IPv4' if '.' in ip else 'IPv6'

3.4. elif and switch

3.4.1. elif

 • Used to check for additional condition if first is not met
 • In other languages is known as else if
language = 'Polish'

if language == 'English':
  print('Hello')
elif language == 'Russian':
  print('Здравствуйте')
elif language == 'Germany':
  print('Guten tag!')
elif language == 'Poland':
  print('Witaj!')
else:
  print('I do not speak this language')

3.4.2. No switch statement?!

 • switch in Object Oriented Programming is considered a bad practise
 • PEP 275
switch = {
  'English': 'Hello',
  'Russian': 'Здравствуйте',
  'German': 'Guten Tag',
  'Polish': 'Witaj',
}

language = 'French'
switch.get(language, 'I do not speak this language')
# 'I do not speak this language'
def switch(key):
  return {
    'English': 'Hello',
    'Russian': 'Здравствуйте',
    'German': 'Guten Tag',
    'Polish': 'Witaj',
  }.get(key, 'I do not speak this language')

switch('Russian')    # 'Здравствуйте'
switch('French')    # "Sorry, I don't know"

3.5. Assignments

3.5.1. Conditioning on user input

 • Filename: ifelse_input.py
 • Lines of code to write: 6 lines
 • Estimated time of completion: 5 min
 1. Napisz program, który poprosi użytkownika o wiek
 2. Użytkownik będzie podawał int lub float, nie będzie próbował podawać niepoprawnych typów, np. str albo float z przecinkiem zamiast kropki
 3. Następnie sprawdzi pełnoletność i wyświetli informację czy osoba jest “dorosła” czy “niepełnoletnia”
The whys and wherefores:
 
 • Wczytywanie ciągu znaków od użytkownika
 • Rzutowanie i konwersja typów
 • Instrukcje warunkowe
 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)
 • Definiowanie zmiennych i stałych w programie
 • Magic Number

3.5.2. int and float

 • Filename: operators_integers.py
 • Lines of code to write: 7 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
 1. Wczytaj liczbę od użytkownika (poda tylko int albo float)
 2. Wyświetl informację czy jest to liczba całkowita, czy niecałkowita.
The whys and wherefores:
 
 • wczytywanie ciągu znaków od użytkownika
 • weryfikacja ciągu wprowadzonego od użytkownika
 • konwersja typów i rzutowanie
Hints:
 • Liczba całkowita to taka, której część dziesiętna nie występuje lub jest równa zero.
 • Możesz to sprawdzić dzieląc liczbę z resztą przez 1 i sprawdzając resztę z dzielenia.
 • Zwróć uywagę, że input() zawsze zwraca str wiec trzeba rzutowac na int, ale wtedy tracimy informację czy wczesniej mielismy float