6. while loop

6.1. Syntax

 • Continue execution when argument is True

6.1.1. Generic syntax

Code Listing 6.1. while loop generic syntax
while CONDITION:
  ...

6.2. Example

6.2.1. Never ending loop

while True:
  print('hello')

6.2.2. Stop conditions

i = 0

while i <= 3:
  print(i)
  i += 1

# 0
# 1
# 2
i = 0
numbers = [1, 2, 3]

while i <= len(numbers):
  current = numbers[i]
  print(current)
  i += 1

# 1
# 2
# 3

6.2.3. Exit flag

i = 0
exit_flag = False

while not exit_flag:
  if i % 2 == 0:
    exit_flag = True

  print(i)
  i += 1

# 0

6.2.4. else

6.3. break and continue

6.3.1. Skipping iterations

i = 0

while i <= 10:
  i += 1

  if i % 2 == 0:
    continue

  print(i)

# 1
# 3
# 5

6.3.2. Exiting the loop

while True:
  number = input('Type number: ')

  # if user hit enter, without typing number
  if not number:
    break

6.4. Assignments

6.4.1. Report card

 • Filename: loop_report_card.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
 1. Do zmiennej zapisz skalę ocen (2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5)

 2. Za pomocą pętli while przekonwertuj skalę na zmienną typu List[float]

 3. Użytkownik podaje oceny jako int lub float, nie będzie próbował podawać niepoprawnych typów, np. str albo float z przecinkiem zamiast kropki

 4. Jeżeli wciśnięto sam Enter, zakończ wpisywanie do dzienniczka

 5. Jeżeli ocena na liście dopuszczalnych ocen:

  • Jest: dodaj ją do dzienniczka
  • Nie ma: wyświetl informację “Grade is not allowed” i dalej kontynuuj wpisywanie
 6. Na zakończenie wyświetl wyliczoną dla dzienniczka średnią arytmetyczną z ocen

The whys and wherefores:
 
 • Wczytywanie ciągu znaków od użytkownika
 • Generowanie struktur danych i konwersja typów
 • Weryfikacja ciągu wprowadzonego od użytkownika
 • Korzystanie z pętli oraz instrukcji wychodzących
 • Konwersja typów i rzutowanie
 • Sprawdzanie czy obiekt jest instancją klasy
 • Wykorzystanie funkcji wbudowanych
Hints:
 • average = sum(...) / len(...)