4. while loop

4.1. Syntax

 • Continue execution when argument is True

4.1.1. Generic syntax

Listing 4.2. while loop generic syntax
while CONDITION:
  ...

4.2. Example

4.2.1. Never ending loop

while True:
  print('hello')

4.2.2. Stop conditions

i = 0

while i <= 3:
  print(i)
  i += 1

# 0
# 1
# 2

4.2.3. Iterating over sequence

 • Better idea for this is to use for loop

 • for loop supports Iterators

 • len() must write all numbers to memory, to calculate its length

i = 0
numbers = [1, 2, 3]

while i <= len(numbers):
  current = numbers[i]
  print(current)
  i += 1

# 1
# 2
# 3

4.2.4. Exit flag

 • Exit flag pattern is useful if you have for example multi-threaded application

i = 0
abort = False

while not abort:
  print(i)
  i += 1

  if i % 3 == 0:
    print('Aborting!')
    abort = True

# 0
# 1
# 2
# Aborting!

4.3. break and continue

4.3.1. Skipping iterations

 • if continue is encountered, it will jump to next loop iteration

i = 0

while i <= 10:
  i += 1

  if i % 2 == 0:
    continue

  print(i)

# 1
# 3
# 5

4.3.2. Exiting the loop

while True:
  number = input('Type number: ')

  # if user hit enter, without typing number
  if not number:
    break

4.4. else

 • else will execute, if break was not used to exit the loop

abort = False
countdown = 10

while countdown >= 0:
  if abort:
    break

  print(f'Launch in T-{countdown}')
  i -= 1
else:
  print('There was no abort this time')
  print('Launch rocket')

4.5. Assignments

4.5.1. Report card

 • Filename: loop_report_card.py

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 1. Do zmiennej zapisz skalę ocen (2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5)

 2. Za pomocą pętli while przekonwertuj skalę na zmienną typu List[float]

 3. Użytkownik podaje oceny jako int lub float, nie będzie próbował podawać niepoprawnych typów, np. str albo float z przecinkiem zamiast kropki

 4. Jeżeli wciśnięto sam Enter, zakończ wpisywanie do dzienniczka

 5. Jeżeli ocena na liście dopuszczalnych ocen:

  • Jest: dodaj ją do dzienniczka

  • Nie ma: wyświetl informację “Grade is not allowed” i dalej kontynuuj wpisywanie

 6. Na zakończenie wyświetl wyliczoną dla dzienniczka średnią arytmetyczną z ocen

The whys and wherefores
 • Wczytywanie ciągu znaków od użytkownika

 • Generowanie struktur danych i konwersja typów

 • Weryfikacja ciągu wprowadzonego od użytkownika

 • Korzystanie z pętli oraz instrukcji wychodzących

 • Konwersja typów i rzutowanie

 • Sprawdzanie czy obiekt jest instancją klasy

 • Wykorzystanie funkcji wbudowanych

Hints
 • average = sum(...) / len(...)