1. Slicing

1.1. Accessing element with index

1.1.1. Accessing element from start

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[0]  # 'W'
text[1]  # 'e'
text[23] # 'M'

1.1.2. Accessing element from back

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[-1] # '!'
text[-5] # 'M'

1.1.3. Accessing not existing element

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[100]
# IndexError: string index out of range

1.2. Accessing range of elements

1.2.1. Accessing slice from start

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[0:2]  # 'We'
text[:2]   # 'We'
text[3:9]  # 'choose'
text[23:28] # 'Moon!'

1.2.2. Accessing slice from back

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[-5:]  # 'Moon!'
text[-5:-1] # 'Moon'
text[:-6]  # 'We choose to go to the'
text = 'We choose to go to the Moon!'

text[4:-2] # 'hoose to go to the Moo'
text[-5:5] # ''

1.2.3. Accessing slice not existing elements

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[:100] # 'We choose to go to the Moon!'
text[100:] # ''

1.2.4. Accessing slice from all elements

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[:]        # 'We choose to go to the Moon!'

1.2.5. Arithmetic operations on slice indexes

text = 'We choose to go to the Moon!'
first = 23
last = 28

text[first:last]    # 'Moon!'
text[first:last-1]   # 'Moon'

1.3. Slice function

text = 'We choose to go to the Moon!'
range = slice(23, 28)

text[range]      # 'Moon!'

1.4. Reversing and stepping over elements

1.4.1. Every n element

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[::2]       # 'W hoet ot h on'

1.4.2. Reversing

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[::-1]      # '!nooM eht ot og ot esoohc eW'
text[::-2]      # '!oMeto go soce'

1.5. Assignments

1.5.1. Simple collections

 • Filename: slice_every_nth.py
 • Lines of code to write: 5 lines
 • Estimated time of completion: 5 min
 1. Stwórz a: tuple z cyframi 0, 1, 2, 3
 2. Stwórz b: list z cyframi 2, 3, 4, 5
 3. Stwórz c: set, który będzie zawierał co drugie elementy z a i b
 4. Wyświetl c na ekranie
The whys and wherefores:
 
 • Definiowanie i korzystanie z list, tuple, set
 • Slice zbiorów danych
 • Rzutowanie i konwersja typów

1.5.2. Slicing text

 • Filename: slice_text.py
 • Lines of code to write: 8 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
 1. Z podanych poniżej ciągów znaków
 2. Za pomocą [...] wydobądź Jana III Sobieskiego
 3. Jakie parametry użyłeś dla każdej z linijek?
a = 'UL. Jana III Sobieskiego 1/2'
b = 'ulica Jana III Sobieskiego 1 apt 2'
c = 'os. Jana III Sobieskiego'
d = 'plac Jana III Sobieskiego 1/2'
e = 'aleja Jana III Sobieskiego'
f = 'alei Jana III Sobieskiego 1/2'
g = 'Jana III Sobieskiego 1 m. 2'
h = 'os. Jana III Sobieskiego 1 apt 2'

expected = 'Jana III Sobieskiego'
print(f'{a == expected}\t a: "{a}"')
print(f'{b == expected}\t b: "{b}"')
print(f'{c == expected}\t c: "{c}"')
print(f'{d == expected}\t d: "{d}"')
print(f'{e == expected}\t e: "{e}"')
print(f'{f == expected}\t f: "{f}"')
print(f'{g == expected}\t g: "{g}"')
print(f'{h == expected}\t h: "{h}"')
The whys and wherefores:
 
 • Definiowanie zmiennych
 • Wycinanie elementów stringów
 • Indeksacja elemntów