2. Unpacking sequences

2.1. Unpacking values

a, b, c = 1, 2, 3
a, b, c = (1, 2, 3)
a, b, c = [1, 2, 3]
a, b, c = {1, 2, 3}

2.1.1. Too many values to unpack

a, b, c = [1, 2, 3, 4]
# ValueError: too many values to unpack (expected 3)

2.1.2. Not enough values to unpack

a, b, c, d = [1, 2, 3]
# ValueError: not enough values to unpack (expected 4, got 3)

2.2. Unpacking arbitrary number of arguments

2.2.1. Unpacking values at the right side

a, b, *others = [1, 2, 3, 4]

a      # 1
b      # 2
others   # [3, 4]

2.2.2. Unpacking values at the left side

*others, a, b = [1, 2, 3, 4]

a      # 3
b      # 4
others   # [1, 2]

2.2.3. Cannot unpack from both sides at once

*a, b, *c = [1, 2, 3, 4]
# SyntaxError: two starred expressions in assignment

2.3. More advanced topics

Note

The topic will be continued in Intermediate and Advanced part of the book

2.4. Assignments

2.4.1. Simple collections

 • Filename: sequences_simple.py
 • Lines of code to write: 5 lines
 • Estimated time of completion: 5 min
 1. Stwórz a: tuple z cyframi 0, 1, 2, 3
 2. Stwórz b: list z cyframi 2, 3, 4, 5
 3. Stwórz c: set, który będzie zawierał co drugie elementy z a i b
 4. Wyświetl c na ekranie
The whys and wherefores:
 
 • Definiowanie i korzystanie z list, tuple, set
 • Slice zbiorów danych
 • Rzutowanie i konwersja typów

2.4.2. Iris dataset

 • Filename: unpacking_iris.py
 • Lines of code to write: 30 lines
 • Estimated time of completion: 20 min
 1. Mając dane z listingu poniżej

  DATA = (
    5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica',
    5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa',
    5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor',
    6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica',
    6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor',
    4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa',
  )
  
 2. Za pomocą slice wyodrębnij zmienną features: List[Tuple[float]] z wynikami pomiarów

  features = [
    (5.8, 2.7, 5.1, 1.9),
    (5.1, 3.5, 1.4, 0.2),
    (5.7, 2.8, 4.1, 1.3),
    (6.3, 2.9, 5.6, 1.8),
    (6.4, 3.2, 4.5, 1.5),
    (4.7, 3.2, 1.3, 0.2),
  ]
  
 3. Za pomocą slice wyodrębnij zmienną labels: List[str], która będzie zawierała w kolejności wszystkie nazwy gatunków

  labels = [
    'virginica',
    'setosa',
    'versicolor',
    'virginica',
    'versicolor',
    'setosa',
  ]
  
 4. Za pomocą slice wyodrębnij zmienną species: Set[str], która jest unikalnym zbiorem gatunków (na podstawie labels)

  species = {
    'versicolor',
    'setosa',
    'virginica',
  }
  
 5. Nie używaj slice, ani żadnych instrukcji, które nie zostały dotychczas omówione

The whys and wherefores:
 
 • Definiowanie i korzystanie z list, tuple, set
 • Slice zbiorów danych
 • Rzutowanie i konwersja typów