5. Nested Collections

5.1. list of tuple

5.1.1. Getting elements

DATA = [
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
]

DATA[2]
# (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica')

DATA[2][1]
# 3.0

5.1.2. Appending elements

DATA = [
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
]

element = (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica')
DATA.append(element)
DATA = [
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
]

DATA.append((4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'))

5.1.3. Length

DATA = [
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
]

len(DATA)
# 3

len(DATA[2])
# 5

5.2. list of dict

5.2.1. Getting elements

DATA = [
  {'measurements': [4.7, 3.2, 1.3, 0.2], 'species': 'setosa'},
  {'measurements': [7.0, 3.2, 4.7, 1.4], 'species': 'versicolor'},
  {'measurements': [7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'species': 'virginica'},
]

DATA[0]
# {'measurements': [4.7, 3.2, 1.3, 0.2], 'species': 'setosa')

DATA[0]['measurements']
# [4.7, 3.2, 1.3, 0.2]

DATA[0]['species']
# 'setosa'
DATA = [
  {'measurements': [4.7, 3.2, 1.3, 0.2], 'species': 'setosa'},
  {'measurements': [7.0, 3.2, 4.7, 1.4], 'species': 'versicolor'},
  {'measurements': [7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'species': 'virginica'},
]

DATA[0].get('kind')
# KeyError: 'kind'

DATA[0].get('kind', 'n/a')
# 'n/a'

DATA[2].get('measurements')
# [7.6, 3.0, 6.6, 2.1]

DATA[2].get('measurements')[1]
# 3.0

5.2.2. Length

DATA = [
  {'measurements': [4.7, 3.2, 1.3, 0.2], 'species': 'setosa'},
  {'measurements': [7.0, 3.2, 4.7, 1.4], 'species': 'versicolor'},
  {'measurements': [7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'species': 'virginica'},
]

len(DATA)
# 3

len(DATA[0])
# 2

len(DATA[1])
# 2

len(DATA[1]['species'])
# 10

len(DATA[1]['measurements'])
# 4

5.3. list of list

 • Multidimensional lists

DATA = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
DATA = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]
DATA = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
DATA = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
]

5.3.1. Getting elements

DATA = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
]

array[0][0]
# 1

array[0][2]
# 3

array[2][1]
# 8

5.3.2. Length

DATA = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
]

len(DATA)
# 3

len(DATA[2])
# 3

5.4. Mixed types

5.4.1. Getting elements

DATA = [
  [1, 2, 3],
  (4, 5, 6),
  {7, 8, 9},
  {'species': 'virginica', 'measurements': [7.6, 3.0, 6.6, 2.1]}
]

DATA[1][2]
# 6

DATA[3]['species']
# 'virginica'

DATA[3].get('species')
# 'virginica'

5.4.2. Length

DATA = [
  [1, 2, 3],
  (4, 5, 6),
  {7, 8, 9},
  {'species': 'virginica', 'measurements': [7.6, 3.0, 6.6, 2.1]}
]

len(DATA)
# 4

len(DATA[0])
# 3

len(DATA[3])
# 2

len(DATA[3]['measurements'])
# 4

5.5. Assignments

5.5.1. Select

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 6 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 • Filename: solution/nested_select.py

Listing 5. Iris Dataset
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
  (7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'virginica'),
  (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (5.0, 3.6, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'versicolor'),
  (6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'virginica'),
  (6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'versicolor'),
  (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'setosa'),
]
 1. Mając do dyspozycji zbiór danych Irysów z listingu Listing 5.

 2. Zapisz nagłówek (pierwsza linia) do zmiennej

 3. Zapisz do listy output, dane z rekordów:

  • 2, 6, 9 jako list

  • 12, 15, 16 jako tuple

  • 18, 21 jako dict:

   • klucz -> numer indeksu

   • wartość -> nazwa gatunku

  • pusty set

The whys and wherefores
 • Umiejętność przetwarzania złożonych typów danych

 • Korzystanie z przecięć danych

 • Konwersja typów

 • Magic Number