2. tuple

 • Can store elements of any types

 • Immutable - cannot add, modify or remove items

2.1. Initializing

 • tuple() is more readable

 • () is used more often

2.1.1. Initialize empty

my_tuple = ()
my_tuple = tuple()

2.1.2. Initialize with one element

 • Single element tuple require comma at the end (important!)

 • Brackets are optional

my_tuple = 1,
my_tuple = (1,)

2.1.3. Initialize with many elements

 • Comma after last element is optional

 • Brackets are optional

my_tuple = 1, 2
my_tuple = (1, 2)
my_tuple = 1, 2.0, None, False, 'Iris'
my_tuple = (1, 2.0, None, False, 'Iris')

2.2. Accessing elements

my_tuple = ('a', 'b', 'c', 'd')

my_tuple[0]     # 'a'
my_tuple[1]     # 'b'
my_tuple[3]     # 'd'
my_tuple = ('a', 'b', 'c', 'd')

my_tuple[-1]    # 'd'
my_tuple[-3]    # 'b'

2.3. Length of a tuple

my_tuple = (1, 2, 3)

len(my_tuple)
# 3

2.4. Assignments

2.4.1. Create

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 13 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Filename: solution/tuple_create.py

Listing 1. Pomiary Iris
"Sepal length", "Sepal width", "Petal length", "Petal width", "Species"
"5.8", "2.7", "5.1", "1.9", "virginica"
"5.1", "3.5", "1.4", "0.2", "setosa"
"5.7", "2.8", "4.1", "1.3", "versicolor"
"6.3", "2.9", "5.6", "1.8", "virginica"
"6.4", "3.2", "4.5", "1.5", "versicolor"
"4.7", "3.2", "1.3", "0.2", "setosa"
"7.0", "3.2", "4.7", "1.4", "versicolor"
"7.6", "3.0", "6.6", "2.1", "virginica"
"4.9", "3.0", "1.4", "0.2", "setosa"
"4.9", "2.5", "4.5", "1.7", "virginica"
"7.1", "3.0", "5.9", "2.1", "virginica"
 1. Dane są pomiary Listing 1.

 2. Stwórz tuple z nazwami gatunków

 3. Wylicz średnią arytmetyczną dla każdej z kolumn numerycznych

 4. Do przekonwertowania tabelki, wykorzystaj zaznaczanie wielu linijek za pomocą klawisza alt w Twoim IDE