3. bool

3.1. Defining bool

 • True - Positive value

 • False - Negative value

 • First letter capitalized, other are lower cased

my_var = True        # True
my_var = False       # False

3.2. Converting to bool

 • Also known as "type casting"

 • bool() converts argument to bool

bool(1)           # True
bool(0)           # False
bool(1.0)          # True
bool(0.0)          # False
bool('Jan Twardowski')   # True
bool('')          # False

3.3. Negative values

 • False

 • None

 • 0

 • 0.0

 • 0+0j

 • 0.0+0.0j

 • empty str() or ''

 • empty tuple() or ()

 • empty dict() or {}

 • empty list() or []

 • empty set()

3.4. Boolean logic

3.4.1. Using and

True and True        # True
True and False       # False
False and True       # False
False and False       # False
1 and 1           # True
1 and 0           # False
0 and 1           # False
0 and 0           # False
'Jan' and 'Jan'       # True
'Jan' and ''        # False
'' and 'Jan'        # False
'' and ''          # False
'Jan' and 1         # True
'Jan' and 0         # False
0.0 and 'Jan'        # False
1 and False         # False

3.4.2. Using or

True or True        # True
True or False        # True
False or True        # True
False or False       # False
1 or 1           # True
1 or 0           # True
0 or 1           # True
0 or 0           # False
'José' or 'Иван'      # True
'José' or ''        # True
'' or 'José'        # True
'' or ''          # False
1 or 'Иван'         # True
True or ''         # True
0 or True          # True
0.0 or False        # False

3.4.3. Using both: or and and

True and True or False   # True
True and False or False   # False
False and False or True   # True

3.5. Logic operators

Table 10. Logic operators

Operand

Example

Description

x < y

x < 18

value of x is less than y

x <= y

x <= 18

value of x is less or equal y

x > y

x > 18

value of x is greater than y

x >= y

x >= 18

value of x is greater or equal than y

x == y

x == 18

value of x is equal to y

x != y

x != 18

value of x is not equal to y

3.6. Assignments

3.6.1. To bool or not to bool

 1. Wprowadzono zmienne:

  a = bool(False)
  b = bool(True)
  
  c = bool('a')
  d = bool('.')
  e = bool('0')
  f = bool('0.0')
  g = bool('')
  h = bool(' ')
  
  i = bool(0)
  j = bool(0.0)
  k = bool(-0)
  l = bool(-0.0+0.0j)
  m = bool('-0.0+0.0j')
  
  n = bool(int('0'))
  o = bool(float('-0'))
  
 2. Które zmienne mają wartość True, False?

The whys and wherefores
 • Definiowanie zmiennych

 • Konwersja typów

 • Typy logiczne

3.6.2. True of False

 1. Co należy podstawić do zmiennych aby wyrażenia poniżej zgadzały się z wartością oczekiwaną?

  a = bool(...) == True          # True
  b = bool(...) == False         # True
  c = ... == True             # True
  d = ... != False            # True
  e = ... or ...             # True
  f = ... and ...             # False
  g = bool(bool(...) == False) or False  # True
  h = bool(...) is not bool(...)     # False
  
  print(a)                # True
  print(b)                # True
  print(c)                # True
  print(d)                # True
  print(e)                # True
  print(f)                # False
  print(g)                # True
  
The whys and wherefores
 • Definiowanie zmiennych

 • Konwersja typów

 • Typy logiczne