3. Time Deltas

3.1. Time shifts

Listing 3.4. Shifting datetime objects
from datetime import datetime


gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
armstrong = datetime(1969, 7, 21, 14, 56, 15)

between_dates = armstrong - gagarin  # datetime.timedelta(3022, 31755)

between_dates             # 3022 days, 8:49:15
between_dates.days           # 3022
between_dates.seconds         # 31755
between_dates.total_seconds()     # 261132555.0 (days * seconds per day + seconds)

3.2. timedelta

3.2.1. Simple timedelta shifts

Listing 3.5. Simple timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


gagarin = datetime(1961, 4, 12)

gagarin - timedelta(minutes=15)
gagarin + timedelta(minutes=10)
Listing 3.6. Simple timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 14, 56, 15)

armstrong - timedelta(hours=21)
armstrong + timedelta(hours=5)
Listing 3.7. Simple timedelta shifts
from datetime import timedelta, date


sputnik = date(1957, 10, 4)

sputnik + timedelta(days=5)
sputnik - timedelta(days=3)
Listing 3.8. Simple timedelta shifts
from datetime import datetime, timedelta


gagarin = datetime(1961, 4, 12)

gagarin + timedelta(weeks=2)
gagarin - timedelta(weeks=3)

3.2.2. Complex timedelta shifts

Listing 3.9. Complex timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 14, 56, 15)

armstrong - timedelta(days=2, hours=21)
Listing 3.10. Complex timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 14, 56, 15)

duration = timedelta(
  weeks=3,
  days=2,
  hours=21,
  minutes=5,
  seconds=12,
  milliseconds=10,
  microseconds=55)
# datetime.timedelta(days=23, seconds=75912, microseconds=10055)

between_dates = armstrong - duration
# datetime.datetime(1969, 6, 27, 17, 51, 2, 989945)

3.2.3. timedelta month shifts

Listing 3.11. Subtract month from datetime
from datetime import timedelta, date


MONTH = timedelta(days=30.436875)

d = date(1961, 4, 12)
month_before = d - MONTH
# datetime.date(1961, 3, 13)
Listing 3.12. Subtract month from datetime
from datetime import timedelta, date


def month_before(dt):
  """Average days a month in solar calendar"""
  return dt - timedelta(days=30.436875)


d = date(1961, 4, 12)
month_before = month_before(d)
# datetime.date(1961, 3, 13)
Listing 3.13. Subtract month from datetime
from calendar import monthlen
from datetime import timedelta, date


def month_before(dt):
  MONTH = monthlen(dt.year, dt.month)
  return dt - timedelta(days=MONTH)


d = date(1961, 4, 12)
month_before = month_before(d)
# datetime.date(1961, 3, 13)

3.3. Time diff

Listing 3.14. Diff between datetime objects
from datetime import datetime


SECOND = 1
MINUTE = 60 * SECOND
HOUR = 60 * MINUTE
DAY = 24 * HOUR
MONTH = 30.436875 * DAY  # Average days a month in solar calendar
YEAR = 365.2425 * DAY   # Solar calendar


gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
armstrong = datetime(1969, 7, 21, 14, 56, 15)

duration = armstrong - gagarin
# datetime.timedelta(3022, 31755)

years, seconds = divmod(duration.total_seconds(), YEAR)
months, seconds = divmod(seconds, MONTH)
days, seconds = divmod(seconds, DAY)
hours, seconds = divmod(duration.seconds, HOUR)
minutes, seconds = divmod(seconds, MINUTE)

difference = {
  'years': int(years),
  'months': int(months),
  'days': int(days),
  'hours': int(hours),
  'minutes': int(minutes),
  'seconds': int(seconds),
}

print(difference)
# {'years': 8, 'months': 3, 'days': 9, 'hours': 8, 'minutes': 49, 'seconds': 15}

3.4. Assignments

3.4.1. Date manipulation

 • Filename: datetime_deltas.py

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 1. Dane są dwie następujące daty w formacie jak poniżej:

  gagarin = 'April 12, 1961 2:07 local time' # Asia/Almaty
  armstrong = '"07/21/69 2:56:15 AM UTC"'
  
 2. Przedstaw daty jako obiekt datetime

 3. Odejmij obie daty od siebie

 4. Oblicz ile lat i miesięcy minęło między wydarzeniami

 5. Od obecnej chwili odejmij ten sam czas, który Ci wyszedł w poprzednim punkcie

 6. Wyświetl samą datę (bez czasu)

 7. Ile miałeś wtedy lat?

 8. Przyjmij:

  • rok = 365.2425 dni

  • miesiąc = 30.436875 dni

Zadanie z gwiazdką
 • Co robiłeś przez ten czas?

Hint
 • Wpisz “local time” jako zwykły tekst do strptime

 • datetime.now(tz=timezone.utc)

 • datetime(1961, 04, 12, 6, 7).replace(tz=timezone.utc)

 • Standard ISO:

  • ‘1961-04-12’

  • ‘1961-04-12T06:07:00’

  • ‘1961-04-12T06:07:00.123456’