1. Virtualenv

1.1. Tworzenie wirtualnego środowiska

  • venv in stdlib since Python 3.3

  • Standalone Python installation for project

  • Completely separate from system version

Wraz z wersją  do języka został dodany ten genialny moduł. Aplikacja ta odpowiada na problem zarządzania zależnościami na Twojej maszynie. Dzięki użyciu Virtualenv (po włączeniu jako standard zwany venv. Mamy możliwość do tworzenia tzw. wirtualnych środowisk Pythona. Środowisko to zawiera w sobie plik wykonywalny języka oraz wszystkie potrzebne biblioteki wewnętrzne i zewnętrzne. Takie środowiska możemy tworzyć per projekt i nie musimy martwić się, że Projekt A wymaga np. Django w wersji 1.10 a Projekt B w 1.11.

Tworzenie takiego środowiska jest bardzo łatwe i szybkie:

$ python -m venv .virtualenv

1.2. Aktywacja i korzystanie ze środowiska

I po chwili w pojawi się katalog .virtualenv ze środowiskiem. Następnie za każdym razem kiedy będziesz chciał pracować wykorzystując to środowisko będzie konieczna jego aktywacja:

$ source .virtualenv/bin/activate

lub na Windowsie:

.virtualenv\Scripts\activate.bat

1.3. Dobra praktyka

Dobrą praktyką jest trzymanie wirtualnych środowisk w jednym katalogu, np. ~/.virtualenvs/, dzięki temu łatwo będzie wyłączyć ten katalog z tworzenia kopii zapasowych w systemie (ang. backup).

Tworząc nowe środowisko nazwij je tak jak projekt, np. python3 -m venv ~/.virtualenvs/moj-projekt.

Polecam dodać poniższe linijki do ~/.virtualenvs/moj-projekt/bin/activate:

project_name='Moj projekt'

red='\[\033[00;31m\]'
green='\[\033[00;32m\]'
blue='\[\033[00;36m\]'
white='\[\033[00;39m\]'

export PS1="\n${blue}${project_name}> ${white}"

Dodaj poniższą linikję do ~/.profile:

alias work='source ~/.virtualenvs/$(basename $PWD)/bin/activate'

Później aby aktywować środowisko wystarczy przejść do katalogu z projektem i wpisać w terminalu:

$ work

To powinno automatycznie uruchomić virtualenv i załadować wszystkie zależności.

1.4. Pakiety i zależności

1.4.1. Instalacja pakietów

Każda instalacja pakietów oraz bibliotek wykona się w środowisku. Skrypt który uruchomisz wykorzysta właśnie te wersje, które masz w nim zainstalowane.

Aby zainstalować jakieś nowe paczki należy użyć polecenia pip. Od wersji Python 3.4 pip jest zainstalowany domyślnie.

$ pip install pycodestyle

lub na Windows:

python -m pip install pycodestyle

1.4.2. Lista zainstalowanych paczek

Aby zobaczyć zainstalowane paczki, użyj polecenia pip freeze. Przekierowując wynik tego polecenia do pliku requirements.txt stworzysz listę zależności wraz z wersjami, które są niezbędne dla uruchomienia Twojego programu.

$ pip freeze > requirements.txt

lub na Windows:

python -m pip install pep8

Więcej na temat instalowania paczek, modularyzacji itp. znajdziesz w rozdziale tej książki poświęconym temu tematowi.