5. Advanced Functions

5.1. Type annotations

 • Od Python 3.5

 • Kod w języku python wykona się nawet jeśli typ nie zgadza się z adnotacją!

 • Twoje IDE porówna typy oraz poinformuje cię jeżeli wykryje niezgodność

 • Użyj mypy lub pyre-check do sprawdzania typów

def add(a: int, b: float) -> float:
  return a + b

add(1, 2.5)
# 3.5
def add(a: int, b: float) -> float:
  return a + b

add('José', 'Jiménez')
# 'JoséJiménez'

Note

więcej na ten temat w rozdziale dotyczącym Type Annotation

5.2. Callable

def hello():
  print('My name... José Jiménez')

hello         # <function hello at 0x0C55D420>
type(hello)      # <class 'function'>
hello()        # My name... José Jiménez
'hello'        # 'hello'
type('hello')     # <class 'str'>
'hello'()       # TypeError: 'str' object is not callable

5.2.1. Returning function (callable)

def hello():
  print('My name... José Jiménez')

def function():
  return hello

my_name = function() # <function __main__.hello()>
my_name()       # My name... José Jiménez
import datetime
import time

now = datetime.datetime.now()

print(now)      # 1969-07-21 14:56:15
time.sleep(10)
print(now)      # 1969-07-21 14:56:15
import datetime
import time

now = datetime.datetime.now

print(now())     # 1969-07-21 14:56:15
time.sleep(10)
print(now())     # 1969-07-21 14:56:25
import datetime
import time


now = datetime.datetime.now

print(now())     # 1969-07-21 14:56:15
time.sleep(10)
print(now())     # 1969-07-21 14:56:25

print(now)
# <built-in method now of type object at 0x107695638>

now.__call__()
# datetime.datetime(1969, 7, 21, 14, 56, 25)

5.3. Assignments