4. HTML Scrapping

4.1. BeautifulSoup

4.1.2. Install

$ pip install beautifulsoup4

4.1.3. Parser

Parser Typical usage Advantages Disadvantages
Python’s html.parser BeautifulSoup(markup, "html.parser")
 • Batteries included
 • Decent speed
 • tolerant (as of Python 2.7.3 and 3.2.)
 • Not very tolerant (before Python 2.7.3 or 3.2.2)
lxml’s HTML parser BeautifulSoup(markup, "lxml")
 • Very fast
 • Tolerant
 • External C dependency
lxml’s XML parser BeautifulSoup(markup, "lxml-xml") BeautifulSoup(markup, "xml")
 • Very fast
 • The only currently supported XML parser
 • External C dependency
html5lib BeautifulSoup(markup, "html5lib")
 • Extremely tolerant
 • Parses pages the same way a web browser does
 • Creates valid HTML5
 • Very slow
 • External Python dependency

4.1.4. Open

from bs4 import BeautifulSoup

with open("index.html") as file:
  html = BeautifulSoup(file, 'html.parser')

html.find(id='menubox').decompose()

4.1.5. Basic Usage

from bs4 import BeautifulSoup


html_doc = """
  <html><head><title>The Dormouse's story</title></head>
  <body>
  <p class="title"><b>The Dormouse's story</b></p>

  <p class="story">Once upon a time there were three little sisters; and their names were
  <a href="http://example.com/elsie" class="sister" id="link1">Elsie</a>,
  <a href="http://example.com/lacie" class="sister" id="link2">Lacie</a> and
  <a href="http://example.com/tillie" class="sister" id="link3">Tillie</a>;
  and they lived at the bottom of a well.</p>

  <p class="story">...</p>
"""

html = BeautifulSoup(html_doc, 'html.parser')

print(html.prettify())
# <html>
# <head>
#  <title>
#  The Dormouse's story
#  </title>
# </head>
# <body>
#  <p class="title">
#  <b>
#   The Dormouse's story
#  </b>
#  </p>
#  <p class="story">
#  Once upon a time there were three little sisters; and their names were
#  <a class="sister" href="http://example.com/elsie" id="link1">
#   Elsie
#  </a>
#  ,
#  <a class="sister" href="http://example.com/lacie" id="link2">
#   Lacie
#  </a>
#  and
#  <a class="sister" href="http://example.com/tillie" id="link2">
#   Tillie
#  </a>
#  ; and they lived at the bottom of a well.
#  </p>
#  <p class="story">
#  ...
#  </p>
# </body>
# </html>
html.title       # <title>The Dormouse's story</title>
html.title.name     # 'title'
html.title.string    # 'The Dormouse's story'
html.title.parent.name # 'head'
html.p         # <p class="title"><b>The Dormouse's story</b></p>
html.p['class']     # 'title'
html.a         # <a class="sister" href="http://example.com/elsie" id="link1">Elsie</a>

html.find_all('a')
# [<a class="sister" href="http://example.com/elsie" id="link1">Elsie</a>,
# <a class="sister" href="http://example.com/lacie" id="link2">Lacie</a>,
# <a class="sister" href="http://example.com/tillie" id="link3">Tillie</a>]

html.find(id="link3")
# <a class="sister" href="http://example.com/tillie" id="link3">Tillie</a>

4.1.6. Iterating over items

for link in html.find_all('a'):
  print(link.get('href'))

# http://example.com/elsie
# http://example.com/lacie
# http://example.com/tillie

4.1.7. Getting Page Text

html.get_text()
# The Dormouse's story
#
# The Dormouse's story
#
# Once upon a time there were three little sisters; and their names were
# Elsie,
# Lacie and
# Tillie;
# and they lived at the bottom of a well.
#
# ...

4.2. Assignments

4.2.1. Iris

 • Filename: scrapping_iris.py
 • Lines of code to write: 20 lines
 • Estimated time of completion: 30 min
 1. Za pomocą beautifulsoup4 ze strony https://github.com/AstroMatt/book-python/blob/master/numerical-analysis/data/iris-dirty.csv pobierz dane zbióru Irysów.
 2. Parsując kod HTML oczyść dane.
 3. Skasuj pierwszy wiersz nagłówkowy.
 4. Kolumny nazwij: Sepal length, Sepal width, Petal length, Petal width, Species
 5. Wyświetl dane w formacie listy dictów, kluczami mają być nazwy kolumn.

4.2.2. EVA

 • Filename: scrapping_eva.py
 • Lines of code to write: 100 lines
 • Estimated time of completion: 45 min
 1. Na podstawie podanych URL:

 2. Scrappuj stronę wykorzystując beautifulsoup4

 3. Przygotuj plik CSV z danymi dotyczącymi spacerów kosmicznych

 4. Spróbuj to samo zrobić za pomocą pandas.read_html():

  • Podając jako parametr czwarty URL
  • Dla częściowo sparsowanej strony, np. wyciągniętej tabelki
The whys and wherefores:
 
 • Komunikacja HTTP (request, response)
 • Parsowanie odpowiedzi HTTP
 • Sprawdzanie stanu połączenia
 • Serializacja i parsowanie HTML
 • Korzystanie z Web Inspectora w przeglądarce
 • Używanie bibliotek zewnętrznych