13. Comprehensions

13.1. Simple usage

13.1.1. Traditional

numbers = []

for x in range(0, 5):
  numbers.append(x+10)

# numbers = [10, 11, 12, 13, 14]

13.1.2. Comprehensions

numbers = [x for x in range(0, 5)]
# list [10, 11, 12, 13, 14]

13.2. Inline for not only for list

13.2.1. set()

{x+10 for x in range(0, 5)}
# set {10, 11, 12, 13, 14}

13.2.2. dict()

{x: x+10 for x in range(0, 5)}
# dict {0:10, 1:11, 2:12, 3:13, 4:14}

{x+10: x for x in range(0, 5)}
# dict {10:0, 11:1, 12:2, 13:3, 14:4}

{x+10: x+10 for x in range(0, 5)}
# dict {10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14}

13.2.3. tuple()

(x for x in range(0, 10))
# <generator object <genexpr> at 0x11eaef570>

13.3. Conditional loop

13.3.1. Traditional

even_numbers = []

for x in range(0, 10):
  if x % 2 == 0:
    even_numbers.append(x)

print(even_numbers)
# [0, 2, 4, 6, 8]

13.3.2. Comprehensions

even_numbers = [x for x in range(0, 10) if x % 2 == 0]

print(even_numbers)
# [0, 2, 4, 6, 8]

13.4. Why?

13.4.1. Filtering results

DATABASE = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
]

setosa = [x for x in DATA if x[4] == 'setosa']
print(setosa)
# [
#  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
#  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa')
# ]

13.4.2. Applying function to element

[float(x) for x in range(0, 10)]
[float(x) for x in range(0, 10) if x % 2 == 0]
def is_even(number):
  if number % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False

output = [float(x) for x in range(0, 10) if is_even(x)]

print(output)
# [0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0]
def get_tuple(number):
  return (number, number+10)

output = [get_tuple(x) for x in range(0, 5)]

print(output)
# [
#  (0, 10),
#  (1, 11),
#  (2, 12),
#  (3, 13),
#  (4, 14)
# ]
def get_dict(number):
  if number % 2 == 0:
    return {'number': number, 'status': 'even'}
  else:
    return {'number': number, 'status': 'odd'}

output = [get_dict(x) for x in range(0, 5)]

print(output)
# [
#  {'number': 0, 'status': 'even'},
#  {'number': 1, 'status': 'odd'},
#  {'number': 2, 'status': 'even'},
#  {'number': 3, 'status': 'odd'},
#  {'number': 4, 'status': 'even'},
# ]

13.5. Examples

13.5.1. Reversing dict keys with values

my_dict = {'x': 1, 'y': 2}

{value: key for key, value in my_dict.items()}
# dict {1:'x', 2:'y'}
my_dict = {'x': 1, 'y': 2}

{v:k for k,v in my_dict.items()}
# dict {1:'x', 2:'y'}

13.5.2. Quick parsing lines

line = 'jose:x:1000:1000:José Jiménez:/home/jose:/bin/bash'
paths = []

for record in line.split(':'):
  if record.startswith('/'):
    paths.append(record)

print(paths)
# ['/home/jose', '/bin/bash']
line = 'jose:x:1000:1000:José Jiménez:/home/jose:/bin/bash'
output = [x for x in line.split(':') if x.startswith('/')]

print(output)
# ['/home/jose', '/bin/bash']

13.5.3. Advanced usage for Comprehensions and Generators

Note

More in chapter Generators and Comprehensions

13.6. Assignments

13.6.1. Report card

 1. Przekonwertuj skalę ocen (2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5) na listę float za pomocą inline for
 2. Użytkownik podaje oceny jako int lub float
 3. Jeżeli ocena jest na liście dopuszczalnych ocen, dodaje ją do dzienniczka
 4. Jeżeli wciśnięto sam Enter, oznacza to koniec wpisywania do dzienniczka
 5. Jeżeli wpisano cyfrę nie znajdującą się na liście dopuszczalnych ocen, wyświetl informację “Grade is not allowed” i dalej kontynuuj wpisywanie
 6. Na zakończenie wyświetl wyliczoną dla dzienniczka średnią arytmetyczną z ocen
About:
 • Filename: loop_report_card.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
The whys and wherefores:
 
 • Wczytywanie ciągu znaków od użytkownika
 • Generowanie struktur danych i konwersja typów
 • Weryfikacja ciągu wprowadzonego od użytkownika
 • Korzystanie z pętli oraz instrukcji wychodzących
 • Konwersja typów i rzutowanie
 • Sprawdzanie czy obiekt jest instancją klasy
 • Wykorzystanie funkcji wbudowanych
Hints:
 • average = sum(...) / len(...)