4.17. Array Concatenation

4.17.1. 1-dimensional Array

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([4, 5, 6])

np.concatenate(a, b)
# TypeError: only integer scalar arrays can be converted to a scalar index

np.concatenate((a, b))
# array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([4, 5, 6])
c = np.array([7, 8, 9])

np.concatenate((a, b, c))
# array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([2, 3, 4])

np.concatenate((a, b))
# array([1, 2, 3, 2, 3, 4])

4.17.2. 2-dimensional Array

import numpy as np


a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
b = np.array([[5, 6], [7, 8]])

np.concatenate((a, b))
# array([[1, 2],
#    [3, 4],
#    [5, 6],
#    [7, 8]])

np.concatenate((a, b), axis=0)
# array([[1, 2],
#    [3, 4],
#    [5, 6],
#    [7, 8]])

np.concatenate((a, b), axis=1)
# array([[1, 2, 5, 6],
#    [3, 4, 7, 8]])

4.17.3. Assignments

4.17.3.1. Array Concatenation

English
 1. Given are one-dimensional: a: ndarray, b: ndarray (see below)

 2. Concatenate them

 3. Represent the result as ndarray: two rows and three columns

Polish
 1. Dane są jednowymiarowe: a: ndarray, b: ndarray (patrz sekcja input)

 2. Połącz je ze sobą

 3. Przedstaw wynik jako ndarray: dwa wiersze na trzy kolumny

Input
a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([4, 5, 6])
Output
array([[1, 2, 3],
    [4, 5, 6]])