4.10. Array Slicing

4.10.1. 1-dimensional Array

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

a[0:2]
# array([1, 2])

a[:2]
# array([1, 2])

a[1:3]
# array([2, 3])

a[-2:]
# array([2, 3])
import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

a[::2]
# array([1, 3])

a[1::2]
# array([2])

4.10.2. 2-dimensional Array

4.10.2.1. All

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[:]
# array([[1, 2, 3],
#    [4, 5, 6],
#    [7, 8, 9]])

4.10.2.2. Rows

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[1:]
# array([[4, 5, 6],
#    [7, 8, 9]])

a[:1]
# array([[1, 2, 3]])

a[1:3]
# array([[4, 5, 6],
#    [7, 8, 9]])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[::2]
# array([[1, 2, 3],
#    [7, 8, 9]])

a[1::2]
# array([[4, 5, 6]])

4.10.2.3. Columns

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[:, 0]
# array([1, 4, 7])

a[:, 1]
# array([2, 5, 8])

a[:, 2]
# array([3, 6, 9])

a[:, -1]
# array([3, 6, 9])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[:, 0:1]
# array([[1],
#    [4],
#    [7]])

a[:, 0:2]
# array([[1, 2],
#    [4, 5],
#    [7, 8]])

a[:, :2]
# array([[1, 2],
#    [4, 5],
#    [7, 8]])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[:, ::2]
# array([[1, 3],
#    [4, 6],
#    [7, 9]])

a[:, 1::2]
# array([[2],
#    [5],
#    [8]])

4.10.2.4. Rows and Columns

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[0:1, 0:1]
# array([[1]])

a[0:1, 0:2]
# array([[1, 2]])

a[0:1, 0:3]
# array([[1, 2, 3]])

a[0:2, 0:2]
# array([[1, 2],
#    [4, 5]])

a[-1:, -2:]
# array([[8, 9]])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[::2, ::2]
# array([[1, 3],
#    [7, 9]])

a[1::2, 1::2]
# array([[5]])

4.10.3. Newaxis

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

a[:, np.newaxis]
# array([[1],
#    [2],
#    [3]])

a[np.newaxis, :]
# array([[1, 2, 3]])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

a[:, np.newaxis]
# array([[[1, 2, 3]],
#    [[4, 5, 6]]])

a[np.newaxis, :]
# array([[[1, 2, 3],
#     [4, 5, 6]]])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[:, np.newaxis, 1]
# array([[2],
#    [5],
#    [8]])

a[np.newaxis, :, 1]
# array([[2, 5, 8]])

a[1, np.newaxis, :]
# array([[4, 5, 6]])

4.10.4. Assignments

4.10.4.1. Array Slicing

English
 1. Use input ndarray (see below)

 2. Print inner 2x2 elements

Polish
 1. Użyj wejściowej ndarray (patrz sekcja input)

 2. Wybierz wewnętrzne 2x2 elementy

Input
INPUT = np.array([
  [2, 8, 1, 5],
  [8, 8, 4, 4],
  [5, 5, 2, 5],
  [1, 0, 6, 0],
])
Output
print(output)
# [[8 4]
# [5 2]]
The whys and wherefores
 • Defining np.array

 • Generating random np.array

4.10.4.2. Sum of inner elements

English
 1. Use only random module from numpy library

 2. Set random seed to zero

 3. Generate INPUT: ndarray with 16x16 random digits (0-9 inclusive)

 4. Calculate sum of inner 4x4 elements

 5. Inner matrix is exactly in the middle of outer

Polish
 1. Użyj tylko funkcji z modułu random biblioteki numpy

 2. Ustaw ziarno losowości na zero

 3. Wygeneruj INPUT: ndarray z 16x16 losowych cyfr (0-9 włącznie)

 4. Policz sumę środkowych 4x4 elementów

 5. Środkowa macierz jest dokładnie w środku większej

../../_images/random-inner-sum.png

Figure 78. Sum of inner elements

Hint
 • ndarray.sum()