3.1. Numpy

NumPy jest podstawowym pakiet (dodatkowym) w Pythonie do obliczeń naukowych. Integruje on niskopoziomowe biblioteki takie jak BLAS i LAPACK lub ATLAS. Podstawowe właściwości NumPy to :

 • potężny N-wymiarowy obiekt tablicy danych

 • rozbudowane funkcje

 • narzędzia do integracji z kodem napisanym w C/C++ i Fortranie

 • narzędzia do algebry liniowej, transformaty Fouriera czy generator liczb losowych

NumPy is the fundamental package for scientific computing with Python. It contains among other things:

 • a powerful N-dimensional array object

 • sophisticated (broadcasting) functions

 • tools for integrating C/C++ and Fortran code

 • useful linear algebra, Fourier transform, and random number capabilities

Besides its obvious scientific uses, NumPy can also be used as an efficient multi-dimensional container of generic data. Arbitrary data-types can be defined. This allows NumPy to seamlessly and speedily integrate with a wide variety of databases.

$ pip install numpy
import numpy as np

Data Structures:

 • Skalar - jednowymiarowa

 • Wektor - dwuwymiarowa

 • Tensor - trójwymiarowa

 • Tablica - czterowymiarowa

 • Macierz - n-wymiarowa

3.1.1. Bibliography

numpy1

Enthought Inc. Broadcasting rules. 2019. URL: https://youtu.be/ZB7BZMhfPgk?t=5142.

numpy2

Wikipedia. Normal distribution. 2019. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution.

numpy3

Wikipedia. Pearson correlation coefficient. 2019. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient.

numpy4

Wikipedia. Poisson distribution. 2019. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_distribution.

numpy5

Wikipedia. Polynomial. 2019. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Polynomial.