4.22. Trigonometry

Universal Functions
ufunc

Mathematical operations optimized to work on np.array():

import numpy as np


 a = np.array([1, 2, 3])

 np.sin(a)
 # array([0.84147098, 0.90929743, 0.14112001])

4.22.1. Unit conversion

4.22.1.1. Degrees

 • np.deg2rad()

 • np.degrees()

4.22.1.2. Radians

 • np.rad2deg()

 • np.radians()

4.22.2. Trigonometric functions

4.22.2.1. Basic functions

 • np.sin()

 • np.cos()

 • np.tan()

4.22.2.2. Arcus functions

 • np.arcsin()

 • np.arccos()

 • np.arctan()

4.22.2.3. Hyperbolic functions

 • np.sinh()

 • np.cosh()

 • np.tanh()

4.22.2.4. Arcus hyperbolic functions

 • np.arcsinh()

 • np.arccosh()

 • np.arctanh()

4.22.3. Assignments

4.22.3.1. Trigonometry

English
 1. Read input (angle in degrees) from user

 2. User will type int or float

 3. Print all trigonometric functions (sin, cos, tg, ctg)

 4. If there is no value for this angle, raise an exception

Polish
 1. Program wczytuje od użytkownika wielkość kąta w stopniach

 2. Użytkownik zawsze podaje int albo float

 3. Wyświetl wartość funkcji trygonometrycznych (sin, cos, tg, ctg)

 4. Jeżeli funkcja trygonometryczna nie istnieje dla danego kąta podnieś stosowny wyjątek

Hint
 • input('Type angle [deg]: ')