4.12. DataFrame Create

4.12.1. Create DataFrame

import pandas as pd


df = pd.DataFrame({'A': ['a', 'b', 'c', 'd'],
          'B': [0, 1, 2, 3],
          'C': [0., 1., 2., 3.]})
#  A B  C
# 0 a 0 0.0
# 1 b 1 1.0
# 2 c 2 2.0
# 3 d 3 3.0

4.12.2. Indexes

4.12.2.1. Integer index

import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(0)


values = np.arange(16).reshape(4, 4)
indexes = range(0, 4)
columns = range(0, 4)

df = pd.DataFrame(values, index=indexes, columns=columns)
#   0  1  2  3
# 0  0  1  2  3
# 1  4  5  6  7
# 2  8  9 10 11
# 3 12 13 14 15

4.12.2.2. Date indexes

import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(0)


values = np.random.randn(6, 4)
columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight']
indexes = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)

df = pd.DataFrame(values, index=indexes, columns=columns)
#         Morning    Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01   2.269755  -1.454366  0.045759 -0.187184
# 1970-01-02   1.532779  1.469359  0.154947  0.378163
# 1970-01-03  -0.887786  -1.980796 -0.347912  0.156349
# 1970-01-04   1.230291  1.202380 -0.387327 -0.302303
# 1970-01-05  -1.048553  -1.420018 -1.706270  1.950775
# 1970-01-06  -0.509652  -0.438074 -1.252795  0.777490

4.12.3. Values

4.12.3.1. Custom values in columns

pd.DataFrame({'A' : 1.,
       'B' : pd.Timestamp('1961-04-12'),
       'C' : pd.Series(1, index=list(range(4)), dtype='float32'),
       'D' : np.array([3] * 4, dtype='int32'),
       'E' : pd.Categorical(["test", "train", "test", "train"]),
       'F' : 'foo' })
#   A      B  C D   E  F
# 0 1.0 1961-04-12 1.0 3  test foo
# 1 1.0 1961-04-12 1.0 3 train foo
# 2 1.0 1961-04-12 1.0 3  test foo
# 3 1.0 1961-04-12 1.0 3 train foo

4.12.3.2. With multiple rows

pd.DataFrame([{'A': 1, 'B': 2}, {'C': 3}])
#   A  B  C
# 0 1.0 2.0 NaN
# 1 NaN NaN 3.0

4.12.4. Assignments

4.12.4.1. Cars

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 45 min

 • Filename: solution/pandas_df_cars.py

 1. Stwórz DataFrame samochody z:

  • losową kolumną liczb całkowitych przebieg z przedziału [0, 200 000]

  • losową kolumną spalanie z przedziału [2, 20]

 2. Dodaj kolumnę marka:

  • jeżeli samochód ma spalanie [0, 5] marka to VW

  • jeżeli samochód ma spalanie [6, 10] marka to Ford

  • jeżeli samochód ma spalanie 11 i więcej, marka to UAZ

 3. Dodaj kolumnę pochodzenie:

  • jeżeli przebieg poniżej 100 km, pochodzenie nowy

  • jeżeli przebieg powyżej 100 km, pochodzenie uzywany

  • jeżeli przebieg powyżej 100 000 km, pochodzenie z niemiec

 4. Przeanalizuj dane statystycznie

  • sprawdź liczność grup

  • wykonaj analizę statystyczną

 5. Pogrupuj dane po marce i po pochodzenie