5.28. DataFrame Join

../../_images/sql-joins1.png

Figure 98. Joins

import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(0)


data = np.random.randn(6, 4)
columns = ['A', 'B', 'C', 'D']
index = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)
# DatetimeIndex(['1970-01-01',
#        '1970-01-02',
#        '1970-01-03',
#        '1970-01-04',
#        '1970-01-05',
#        '1970-01-06'], dtype='datetime64[ns]', freq='D')

df1 = pd.DataFrame(data, index, columns)
df2 = pd.DataFrame([ {'A': 1, 'B': 2},
           {'C': 3}])

5.28.1. Left Join

df1.join(df2, how='left', rsuffix='_2') # gdyby była kolizja nazw kolumn, to dodaj suffix '_2'
df1.merge(df2, right_index=True, left_index=True, how='left', suffixes=('', '_2'))

5.28.2. Outer Join

df1.merge(df2)
df1.merge(df2, how='outer')

5.28.3. Append

 • jak robi appenda, to nie zmienia indeksów (uwaga na indeksy powtórzone)

 • nowy dataframe będzie miał kolejne indeksy

df1.append(df2)
df1.append(df2, ignore_index=True)

5.28.4. Concat

 • Przydatne przy łączeniu dataframe wczytanych z wielu plików

pd.concat([df1, df2])
pd.concat([df1, df2], ignore_index=True)
pd.concat([df1, df2], join='inner')

5.28.4.1. Assignments

5.28.5. EVA

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 25 lines

 • Estimated time of completion: 30 min

 • Filename: solution/pandas_df_eva.py

 1. Na podstawie podanych URL:

 2. Scrappuj stronę wykorzystując pandas.read_html()

 3. Połącz dane wykorzystując pd.concat

 4. Przygotuj plik CSV z danymi dotyczącymi spacerów kosmicznych