4.20. DataFrame Modification

df = pd.DataFrame([ {'A': 1, 'B': 2},
          {'C': 3}])
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0

4.20.1. Adding column

df['Z'] = ['aa', 'bb']
#    A   B   C  Z
# 0  1.0  2.0  NaN aa
# 1  NaN  2.0  3.0 bb

4.20.2. Drop row if all values are NaN

 • axis=0: rows

df = pd.DataFrame([ {'A': 1, 'B': 2},
          {'B': 2, 'C': 3}])
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0
df.dropna(how='all')
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0

4.20.3. Drop column if all values are NaN

 • axis=1: columns

df = pd.DataFrame([ {'A': 1, 'B': 2},
          {'B': 2, 'C': 3}])
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0
df.dropna(how='all', axis=1)
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0

4.20.4. Drop row if any value is NaN

 • axis=0: rows

df = pd.DataFrame([ {'A': 1, 'B': 2},
          {'B': 2, 'C': 3}])
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0
df.dropna(how='any')
#    A   B   C

4.20.5. Drop column if any value is NaN

 • axis=1: columns

df = pd.DataFrame([ {'A': 1, 'B': 2},
          {'B': 2, 'C': 3}])
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0
df.dropna(how='any', axis=1)
#    B
# 0  2.0
# 1  2.0

4.20.6. Fill NA/NaN with specified values

df = pd.DataFrame([ {'A': 1, 'B': 2},
          {'B': 2, 'C': 3}])
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0
df.fillna(0.0)
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  0.0
# 1  0.0  2.0  3.0

4.20.7. Fill NA/NaN with values from dict with column names

df = pd.DataFrame([ {'A': 1, 'B': 2},
          {'B': 2, 'C': 3}])
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0
values = {'A': 5, 'B': 7, 'C': 9}

df.fillna(values)
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  9.0
# 1  5.0  2.0  3.0

4.20.8. Fill NA/NaN values from previous row

 • ffill: propagate last valid observation forward to next valid backfill

df = pd.DataFrame([ {'A': 1, 'B': 2},
          {'B': 2, 'C': 3}])
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0
df.fillna(method='ffill')
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  1.0  2.0  3.0

4.20.9. Fill NA/NaN values from next row

 • bfill: use NEXT valid observation to fill gap

df = pd.DataFrame([ {'A': 1, 'B': 2},
          {'B': 2, 'C': 3}])
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  NaN
# 1  NaN  2.0  3.0
df.fillna(method='bfill')
#    A   B   C
# 0  1.0  2.0  3.0
# 1  NaN  2.0  3.0

4.20.10. Transpose

import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(0)


values = np.random.randn(6, 4)
columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight']
indexes = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)

df = pd.DataFrame(values, index=indexes, columns=columns)
#        Morning    Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01  0.486726 -0.291364 -1.105248 -0.333574
# 1970-01-02  0.301838 -0.603001  0.069894  0.309209
# 1970-01-03 -0.424429  0.845898 -1.460294  0.109749
# 1970-01-04  0.909958 -0.986246  0.122176  1.205697
# 1970-01-05 -0.172540 -0.974159 -0.848519  1.691875
# 1970-01-06  0.047059  0.359687  0.531386 -0.587663
df.T
df.transpose()
#     1970-01-01 1970-01-02 1970-01-03 1970-01-04 1970-01-05 1970-01-06
# Morning  -0.728881  1.242791  -0.300652  0.973488  0.527855  0.805407
# Noon    2.452567  0.595302  -0.272770  -2.083819  -0.911698  -0.931830
# Evening  0.911723  0.176457  -0.471503  0.402725  -0.842518  -0.063189
# Midnight -0.849580  -0.560606  -0.852577  -0.331235  1.653468  -0.792088

4.20.11. Substitute values in columns

df.loc[df['Species'] == 0, 'Species'] = 'Setosa'
df.loc[df['Species'] == 1, 'Species'] = 'Versicolor'
df.loc[df['Species'] == 2, 'Species'] = 'Virginica'
df['Species'].replace(to_replace={
  0: 'setosa',
  1: 'versicolor',
  2: 'virginica'
}, inplace=True)

4.20.11.1. Assignments

4.20.12. Iris Dirty

 1. Mając dane Irysów przekonwertuj je na DataFrame

 2. Pomiń pierwszą linię z metadanymi

 3. Zmień nazwy kolumn na:

  • Sepal length

  • Sepal width

  • Petal length

  • Petal width

  • Species

 4. Podmień wartości w kolumnie species

  • 0 -> 'setosa',

  • 1 -> 'versicolor',

  • 2 -> 'virginica'

 5. Ustaw wszystkie wiersze w losowej kolejności i zresetuj index

 6. Wyświetl pierwsze 5 i ostatnie 3 wiersze

 7. Wykreśl podstawowe statystyki opisowe