5.15. DataFrame Select

5.15.1. First n records

import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(0)


data = np.random.randn(6, 4)
columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight']
index = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)

df = pd.DataFrame(data, index, columns)
#        Morning    Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01  0.486726 -0.291364 -1.105248 -0.333574
# 1970-01-02  0.301838 -0.603001  0.069894  0.309209
# 1970-01-03 -0.424429  0.845898 -1.460294  0.109749
# 1970-01-04  0.909958 -0.986246  0.122176  1.205697
# 1970-01-05 -0.172540 -0.974159 -0.848519  1.691875
# 1970-01-06  0.047059  0.359687  0.531386 -0.587663

df.head(2)
#        Morning    Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01  0.486726 -0.291364 -1.105248 -0.333574
# 1970-01-02  0.301838 -0.603001  0.069894  0.309209

5.15.2. Last n records

import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(0)


data = np.random.randn(6, 4)
columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight']
index = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)

df = pd.DataFrame(data, index, columns)
#        Morning    Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01  0.486726 -0.291364 -1.105248 -0.333574
# 1970-01-02  0.301838 -0.603001  0.069894  0.309209
# 1970-01-03 -0.424429  0.845898 -1.460294  0.109749
# 1970-01-04  0.909958 -0.986246  0.122176  1.205697
# 1970-01-05 -0.172540 -0.974159 -0.848519  1.691875
# 1970-01-06  0.047059  0.359687  0.531386 -0.587663

df.tail(3)
#        Morning    Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-04  0.909958 -0.986246  0.122176  1.205697
# 1970-01-05 -0.172540 -0.974159 -0.848519  1.691875
# 1970-01-06  0.047059  0.359687  0.531386 -0.587663

5.15.3. By Value

 • inplace=True

import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(0)


data = np.random.randn(6, 4)
columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight']
index = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)

df = pd.DataFrame(data, index, columns)
#        Morning    Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01  1.764052  0.400157 0.978738  2.240893
# 1970-01-02  1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 1970-01-03 -0.103219  0.410599 0.144044  1.454274
# 1970-01-04  0.761038  0.121675 0.443863  0.333674
# 1970-01-05  1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 1970-01-06 -2.552990  0.653619 0.864436 -0.742165

df.where(df['Morning'] > 0.0)
#       Morning    Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01 1.764052  0.400157 0.978738  2.240893
# 1970-01-02 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 1970-01-03    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-04 0.761038  0.121675 0.443863  0.333674
# 1970-01-05 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 1970-01-06    NaN    NaN    NaN    NaN

df.where( (df['Morning']<0.0) | (df['Midnight']<0.0))
#        Morning    Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-02  1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 1970-01-03 -0.103219  0.410599 0.144044  1.454274
# 1970-01-04    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-05  1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 1970-01-06 -2.552990  0.653619 0.864436 -0.742165

df.where( (df['Morning']<0.0) & (df['Midnight']<0.0))
#       Morning   Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-02    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-03    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-04    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-05    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-06 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165

query = (df['Morning']<0.0) & (df['Midnight']<0.0)
df.where(query)
#       Morning   Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-02    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-03    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-04    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-05    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-06 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165

query1 = df['Morning'] < 0.0
query2 = df['Midnight'] < 0.0
df.where(query1 & query2)
#       Morning   Noon  Evening  Midnight
# 1970-01-01    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-02    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-03    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-04    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-05    NaN    NaN    NaN    NaN
# 1970-01-06 -2.55299 0.653619 0.864436 -0.742165

5.15.4. Assignments

5.15.4.1. Iris Clean

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Filename: solution/df_select.py

Polish
 1. Pobierz zbiór danych Iris Dataset data/iris.csv

 2. Korzystając z Pandas i kodowania UTF-8 wczytaj plik

 3. Przekonwertuj dane na pd.DataFrame

 4. Zmień nazwy kolejnych kolumn na:

  • Sepal length

  • Sepal width

  • Petal length

  • Petal width

  • Species

 5. Przefiltruj inplace kolumnę 'Petal length' i pozostaw wartości powyżej 2.0

 6. Wyświetl 5 pierwszych wierszy