5.25. DataFrame Statistics

import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(0)


data = np.random.randn(6, 4)
columns = ['A', 'B', 'C', 'D']
index = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)
# DatetimeIndex(['1970-01-01',
#        '1970-01-02',
#        '1970-01-03',
#        '1970-01-04',
#        '1970-01-05',
#        '1970-01-06'], dtype='datetime64[ns]', freq='D')

df = pd.DataFrame(data, index, columns)

5.25.1. Arithmetic mean

df.mean()
# A  -0.078742
# B  0.241929
# C  0.110231
# D  -0.092946
# dtype: float64

5.25.2. Descriptive stats

df.describe()
#        A     B     C     D
# count 6.000000  6.000000  6.000000  6.000000
# mean -0.078742  0.241929  0.110231 -0.092946
# std  0.690269  0.845521  0.746167  1.207483
# min  -0.928127 -0.931601 -0.812575 -1.789321
# 25%  -0.442016 -0.275899 -0.359650 -0.638282
# 50%  -0.202288  0.287667 -0.045933 -0.332729
# 75%  0.189195  0.882916  0.733453  0.902115
# max  1.062487  1.190259  1.036800  1.323504

5.25.3. Percentiles

data = np.array([[1, 1], [2, 10], [3, 100], [4, 100]])
columns = ['a', 'b']

df = pd.DataFrame(data, columns)
#  a  b
# 0 1  1
# 1 2  10
# 2 3 100
# 3 4 100
df.quantile(.1)
# a  1.3
# b  3.7
# dtype: float64
df.quantile([.1, .5])
#    a   b
# 0.1 1.3  3.7
# 0.5 2.5 55.0

5.25.4. Other methods

Table 98. Descriptive statistics

Function

Description

count

Number of non-null observations

sum

Sum of values

mean

Mean of values

mad

Mean absolute deviation

median

Arithmetic median of values

min

Minimum

max

Maximum

mode

Mode

abs

Absolute Value

prod

Product of values

std

Unbiased standard deviation

var

Unbiased variance

sem

Unbiased standard error of the mean

skew

Unbiased skewness (3rd moment)

kurt

Unbiased kurtosis (4th moment)

quantile

Sample quantile (value at %)

cumsum

Cumulative sum

cumprod

Cumulative product

cummax

Cumulative maximum

cummin

Cumulative minimum

5.25.4.1. Assignments

5.25.5. Cars

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 45 min

 • Filename: solution/df_cars.py

 1. Stwórz DataFrame samochody z:

  • losową kolumną liczb całkowitych przebieg z przedziału [0, 200 000]

  • losową kolumną spalanie z przedziału [2, 20]

 2. Dodaj kolumnę marka:

  • jeżeli samochód ma spalanie [0, 5] marka to VW

  • jeżeli samochód ma spalanie [6, 10] marka to Ford

  • jeżeli samochód ma spalanie 11 i więcej, marka to UAZ

 3. Dodaj kolumnę pochodzenie:

  • jeżeli przebieg poniżej 100 km, pochodzenie nowy

  • jeżeli przebieg powyżej 100 km, pochodzenie uzywany

  • jeżeli przebieg powyżej 100 000 km, pochodzenie z niemiec

 4. Przeanalizuj dane statystycznie

  • sprawdź liczność grup

  • wykonaj analizę statystyczną

 5. Pogrupuj dane po marce i po pochodzenie