4.9. Series Slice

4.9.1. Slicing by index numbers

values = np.random.randn(5)
indexes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

s = pd.Series(values, index=indexes)
# a  -1.613898
# b  -0.212740
# c  -0.895467
# d  0.386902
# e  -0.510805
# dtype: float64
s[1]
# -0.2127402802139687
s[2:]
# c  -0.895467
# d  0.386902
# e  -0.510805
# dtype: float64
s[1:-2]
# b  -0.212740
# c  -0.895467
# dtype: float64

4.9.2. Slicing by index names

values = np.random.randn(5)
indexes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

s = pd.Series(values, index=indexes)
# a  -1.613898
# b  -0.212740
# c  -0.895467
# d  0.386902
# e  -0.510805
# dtype: float64
s['b']
# -0.2127402802139687
s['c':]
# c  -0.895467
# d  0.386902
# e  -0.510805
# dtype: float64
s['b':'c']
# b  -0.212740
# c  -0.895467
# dtype: float64
indexes = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)
# DatetimeIndex(['1970-01-01',
#        '1970-01-02',
#        '1970-01-03',
#        '1970-01-04',
#        '1970-01-05',
#        '1970-01-06'], dtype='datetime64[ns]', freq='D')

values = [1, 3, 5, np.nan, 6, 8]
s = pd.Series(values, index=indexes)
# 1970-01-01  1.0
# 1970-01-02  3.0
# 1970-01-03  5.0
# 1970-01-04  NaN
# 1970-01-05  6.0
# 1970-01-06  8.0
# Freq: D, dtype: float64

s['1970-01-03':'1970-01-05']
# 1970-01-03  5.0
# 1970-01-04  NaN
# 1970-01-05  6.0
# Freq: D, dtype: float64

4.9.3. Assignments

4.9.3.1. Slicing

 1. Stwórz pd.Series z 26 losowymi liczbami całkowitymi z przedziału [10, 100)

 2. Nazwij indeksy jak kolejne litery alfabetu łacińskiego (bez polskich znaków)

 3. Za pomocą funkcji median z biblioteki statistics znajdź medianę alfabetu

 4. Jak znaleźć medianę dla parzystej długości listy? Użyj dolnego elementu.

 5. Jak znaleźć element w liście o zadanym indeksie?

 6. Wytnij z serii po 3 elementy w górę i w dół od wyszukanego środka

 7. Zsumuj wyniki

Hint
 • import string, string.ascii_lowercase

 • statistics.median_high(), statistics.median_low()

 • list.index(element)