6. Stringify objects

6.1. __str__ vs. __repr__

6.1.1. __str__()

 • __str__() dla użytkowników (być czytelnym)

 • print converts it's arguments to str() before printing

Listing 275. Object without __str__() method overloaded prints their memory address
class Iris:
  def __init__(self, species):
    self.species = species


flower = Iris('setosa')

str(flower)    # <__main__.Iris object at 0x112b366d8>
print(flower)   # <__main__.Iris object at 0x112b366d8>
Listing 276. Objects can verbose print if __str__() method is present
class Iris:
  def __init__(self, species):
    self.species = species

  def __str__(self):
    return f'Species: {self.species}'


flower = Iris('setosa')

str(flower)    # Species: setosa
print(flower)   # Species: setosa

6.1.2. __repr__()

 • __repr__() jest dla developerów (być jednoznacznym)

Listing 277. Using __repr__() on a class
class Iris:
  def __init__(self, species):
    self.species = species

  def __repr__(self):
    return f'Iris(species="{self.species}")'


 flower = Iris(species='setosa')

 repr(point)  # Iris(species="setosa")
 point     # Iris(species="setosa")

6.1.3. Examples

Listing 278. __str__ and __repr__
import datetime

str(datetime.datetime.now())
# 2019-01-05 20:15:00.927387

repr(datetime.datetime.now())
# datetime.datetime(2019, 1, 5, 20, 15, 0, 684972)
Listing 279. printing list will call __repr__ on each element
class Astronaut:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

crew = [
  Astronaut('Jan Twardowski'),
  Astronaut('Mark Watney'),
  Astronaut('Melissa Lewis'),
]

print(crew)
# [
#  <__main__.Astronaut object at 0x107871160>,
#  <__main__.Astronaut object at 0x107c422e8>,
#  <__main__.Astronaut object at 0x108156be0>
# ]
Listing 280. printing list will call __repr__ on each element
class Astronaut:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def __repr__(self):
    return f'{self.name}'

crew = [
  Astronaut('Jan Twardowski'),
  Astronaut('Mark Watney'),
  Astronaut('Melissa Lewis'),
]

print(crew)
# [Jan Twardowski, Mark Watney, Melissa Lewis]