19. Setter, Getter, Deleter

19.1. Accessing class fields using setter and getter

Listing 347. Accessing class fields "Java way" -- don't do that in Python
class Astronaut:
  name = ''

  def set_name(self, name):
    print('Log, that value is being changed')
    self.name = name

  def get_name(self):
    return self.name

astro = Astronaut()
astro.set_name('Jan Twardowski')

print(astro.get_name())

19.1.1. Use case

Listing 348. Use case uzasadnionego użycia gettera w kodzie
from django.contrib import admin
from habitat._common.admin import HabitatAdmin
from habitat.sensors.models import ZWaveSensor


@admin.register(ZWaveSensor)
class ZWaveSensorAdmin(HabitatAdmin):
  change_list_template = 'sensors/change_list_charts.html'
  list_display = ['mission_date', 'mission_date', 'type', 'device', 'value', 'unit']
  list_filter = ['created', 'type', 'unit', 'device']
  search_fields = ['^date', 'device']
  ordering = ['-datetime']

  def get_list_display(self, request):
    list_display = self.list_display

    if request.user.is_superuser:
      list_display = ['earth_datetime'] + list_display

    return list_display

19.2. Accessing class fields using properties

Listing 349. Accessing class fields - "the Python way"
class Astronaut:
  def __init__(self, name=''):
    self.name = name

astro = Astronaut()       # either put ``name`` as an argument for ``__init__()``
astro.name = 'Jan Twardowski'   # or create dynamic field in runtime

print(astro.name)

19.3. Dynamically creating fields

Listing 350. Funkcja inicjalizującą, która automatycznie dodaje pola do naszej klasy w zależności od tego co zostanie podane przy tworzeniu obiektu
class Astronaut:
  def __init__(self, last_name, **kwargs):
    self.last_name = last_name

    for key, value in kwargs.items():
      setattr(self, key, value)


jan = Astronaut(last_name='Twardowski', addresses=())
ivan = Astronaut(first_name='Иван', last_name='Иванович', agency='Roscosmos')

print(jan.last_name)  # Twardowski
print(ivan.first_name) # Иван

print(jan.__dict__)  # {'last_name': 'Twardowski', 'addresses': ()}
print(ivan.__dict__)  # {'last_name': 'Иванович', 'first_name': 'Иван', 'agency': 'Roscosmos'}

19.4. Getter

 • @property - for defining getters

 • Przykład użycia:

  • Blokowanie możliwości edycji pola klasy

  • Dodawanie logowania przy ustawianiu wartości

Listing 351. Using @property as a getter
class Temperature:
  def __init__(self, kelvin: float = 0.0):
    self.kelvin = kelvin

  @property
  def celsius(self):
    temp = self.kelvin - 273.15
    return round(temp, 2)


temp = Temperature(kelvin=309.75)

print(temp.celsius)
# 36.6

19.5. Setter

 • @x.setter - for defining setter for field x

 • Require field to be @property

Listing 352. @x.setter
class Temperature:
  def __init__(self, kelvin: float = 0.0):
    self.kelvin = kelvin

  @property
  def celsius(self):
    temp = self.kelvin - 273.15
    return round(temp, 2)

  @celsius.setter
  def celsius(self, value):
    if value < -273.15:
      raise ValueError('Temperature below -273.15 is not possible')
    else:
      self.kelvin = value + 273.15

temp = Temperature()

print(temp.kelvin)
# 0.0

temp.celsius = 36.60
print(temp.kelvin)
# 309.75

temp.celsius = -1000
# ValueError: Temperature below -273.15 is not possible

19.6. Deleter

 • @x.deleter - for defining deleter for field x

 • Require field to be @property

Listing 353. @x.deleter
class Temperature:
  def __init__(self, kelvin: float = 0.0):
    self.kelvin = kelvin

  @property
  def celsius(self):
    temp = self.kelvin - 273.15
    return round(temp, 2)

  @celsius.deleter
  def celsius(self):
    self.kelvin = 0.0

temp = Temperature(kelvin=100)

print(temp.celsius)
# -173.15

del temp.celsius

print(temp.celsius)
# -273.15

19.7. Accessors

19.7.1. __setattr__()

Listing 354. Example __setattr__()
class Kelvin:
  def __init__(self, initial_temperature):
    self.temperature = initial_temperature

  def __setattr__(self, name, new_value):
    if name == 'value' and new_value < 0.0:
      raise ValueError('Temperature cannot be negative')
    else:
      super().__setattr__(name, new_value)


temp = Kelvin(273)

temp.value = 20
print(temp.value) # 20

temp.value = -10
print(temp.value) # ValueError: Temperature cannot be negative

19.7.2. __getattribute__()

Listing 355. Example __getattribute__()
class Kelvin:
  def __init__(self, temperature):
    self.temperature = temperature

  def __getattribute__(self, name):
    if name == 'value':
      raise ValueError('Field is private, cannot display')
    else:
      super().__getattribute__(name)


temp = Kelvin(273)

temp.value = 20
print(temp.value) # ValueError: Field is private, cannot display

19.7.3. __delattr__()

Listing 356. Example __delattr__()
class Point:
  x = 10
  y = -5
  z = 0

  def __delattr__(self, name):
    if name == 'z':
      raise ValueError('Cannot delete field')
    else:
      super().__delattr__(name)

p = Point()

del p.y

delattr(p, 'z')
# ValueError('Cannot delete field')