4. Relations

4.1. Relations

class Astronaut:
  def __init__(self, name, locations=()):
    self.name = name
    self.locations = locations


class Location:
  def __init__(self, name):
    self.name = name


INPUT = [
  Astronaut('Jan Twardowski', locations=(
    Location('Johnson Space Center'),
    Location('Kennedy Space Center'),
    Location('Jet Propulsion Laboratory'),
  )),
  Astronaut('Mark Watney'),
  Astronaut('Melissa Lewis', locations=()),
]

4.2. Assignments

4.2.1. Defining Classes

English
 1. Create flowers: list

 2. Create classes Virginica, Versicolor, Setosa identical to Iris

 3. Iterate over input data (see below)

  1. Create object of a class based on last element of a tuple (Species column)

  2. Initialize objects with data from measurements

  3. To species field add class name that you are instantiating

  4. Use **kwargs notation while passing arguments

  5. Add instances to flowers

 4. Print instance class name (from species field) and then both sum and mean of the measurements

 5. Format output to receive a table as shown in output data (see below)

Polish
 1. Stwórz klasy Virginica, Versicolor, Setosa, które będą identyczne do Iris

 2. Iterując po danych wejściowych (patrz niżej)

  1. Twórz obiekty klasy odpowiedniej dla nazwy gatunku (ostatni rekord każdej z krotek)

  2. Obiekt inicjalizuj danymi z pomiarów

  3. Do pola species w klasie zapisz nazwę klasy, której instancję tworzysz

  4. Wykorzystaj notację **kwargs przy podawaniu argumentów

  5. Obiekt instancje do flowers

 3. Wypisz nazwę stworzonej klasy (z pola species) oraz sumę i średnią z pomiarów

 4. Wynik sformatuj aby wyglądał jak tabelka z danych wyjściowych (patrz poniżej)

Input
Listing 336. Iris sample dataset
INPUT = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
  (7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'virginica'),
  (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (5.0, 3.6, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'versicolor'),
  (6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'virginica'),
  (6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'versicolor'),
  (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'setosa'),
]
Output
Species  Total  Avg
----------------------
 virginica 15.5 3.88
  setosa 10.2 2.55
versicolor 13.9 3.48
 virginica 16.6 4.15
versicolor 15.6 3.90
  setosa  9.4 2.35
versicolor 16.3 4.07
 virginica 19.3 4.83
  setosa  9.5 2.38
  setosa  9.4 2.35
Hint
 • print(f'{name:>10} {total:>5.1f} {avg:>5.2f}')

4.2.2. Basic Address Book

English
 1. Create Address Book based on input data (see below)

 2. Model data using classes and relations

 3. We should have three classes, name it

Polish
 1. Dla danych z listingu poniżej napisz książkę adresową

 2. W zadaniu mamy do czynienia z trzema klasami, wymień je.

 3. Zamodeluj problem wykorzystując trzy klasy i relacje między nimi

The whys and wherefores
 • OOP modeling

 • working with objects

 • nesting objects and relations

 • casting objects to str

Input
Listing 337. Address Book
[
  {"first_name": "Jan", "last_name": "Twardowski", "addresses": [
    {"street": "Kamienica Pod św. Janem Kapistranem", "city": "Kraków", "post_code": "31-008", "region": "Małopolskie", "country": "Poland"}]},

  {"first_name": "José", "last_name": "Jiménez", "addresses": [
    {"street": "2101 E NASA Pkwy", "city": "Houston", "post_code": 77058, "region": "Texas", "country": "USA"},
    {"street": "", "city": "Kennedy Space Center", "post_code": 32899, "region": "Florida", "country": "USA"}]},

  {"first_name": "Mark", "last_name": "Watney", "addresses": [
    {"street": "4800 Oak Grove Dr", "city": "Pasadena", "post_code": 91109, "region": "California", "country": "USA"},
    {"street": "2825 E Ave P", "city": "Palmdale", "post_code": 93550, "region": "California", "country": "USA"}]},

  {"first_name": "Иван", "last_name": "Иванович", "addresses": [
    {"street": "", "city": "Космодро́м Байкону́р", "post_code": "", "region": "Кызылординская область", "country": "Қазақстан"},
    {"street": "", "city": "Звёздный городо́к", "post_code": 141160, "region": "Московская область", "country": "Россия"}]},

  {"first_name": "Melissa", "last_name": "Lewis", "addresses": []},

  {"first_name": "Alex", "last_name": "Vogel", "addresses": [
    {"street": "Linder Hoehe", "city": "Köln", "post_code": 51147, "region": "North Rhine-Westphalia", "country": "Germany"}]}
]