13. Doctesty

Niezwykle użytecznym sposobem komentowania są tzw. doctesty. W wielolinijkowym komentarzu wpisujemy sesję z interpreterem a po uruchomieniu doctestów otrzymujemy informację czy nasza funkcja poprawnie się wykonuje. Jest to bardzo proste narzędzie, które poza samym pokazaniem jak działa funkcja, jakie parametry przyjmuje i co zwraca daje możliwość weryfikacji poprawności działania kodu. W tych materiałach nieraz będziemy korzystać z tego rozwiązania.

def sumowanie_liczb(a, b):
  """Funkcja sumuje dwie liczby podane jako argumenty:

  >>> sumowanie_liczb(1, 2)
  3

  >>> sumowanie_liczb(-1, 1)
  0

  >>> sumowanie_liczb(0, 0)
  0
  """
  return a + b

Wykorzystując taki zapis natychmiast widzimy co dzieje się w danym rozwiązaniu. Doctesty bardzo przydają się przede wszystkim do zastosowań wykorzystujących wyrażenia regularne, których zrozumienie zapisu często wymaga chwili zastanowienia.

Testy dla wszystkich funkcji aktualnie zdefiniowanych w przestrzeni nazw wykonujemy wywołując funckję doctest.testmod().

def ehlo_world():
  """
  >>> ehlo_world()
  'ehlo world'
  """
  napis = 'ehlo world'
  return napis

if __name__ == '__main__':
  import doctest
  doctest.testmod()
WIEK_PELNOLETNOSCI = 21


def pelnoletni(wiek):
  """
  >>> pelnoletni(2)
  False

  >>> pelnoletni(30)
  True
  """
  if wiek < WIEK_PELNOLETNOSCI:
    return False
  else:
    return True
def wyswietl(tekst):
  """
  >>> wyswietl('hej')
  hej

  >>> wyswietl('hej hej')
  hej hej
  """
  print(tekst)
def wyswietl(tekst):
  """
  >>> wyswietl('hej')
  hej
  hej
  hej
  hej
  hej
  <BLANKLINE>
  """
  print(f'{tekst}\n' * 5)
def sumowanie_liczb(a, b):
  """Funkcja sumuje dwie liczby podane jako argumenty:

  >>> sumowanie_liczb(1, 2)
  3

  >>> sumowanie_liczb(-1, 1)
  0

  >>> sumowanie_liczb(0, 0)
  0

  >>> sumowanie_liczb([1, 2])
  Traceback (most recent call last):
    ...
  TypeError: sumowanie_liczb() missing 1 required positional argument: 'b'
  """
  return a + b
def km_na_m(km: float) -> float:
  """
  >>> km_na_m(1)
  1000.0

  >>> km_na_m(2)
  2000.0

  >>> km_na_m(0)
  0.0

  >>> km_na_m(-1)
  1000.0

  >>> km_na_m("jeden")
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError: Argument must be int or float

  >>> km_na_m([0, 1, 2, 3])
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError: Argument must be int or float

  >>> km_na_m(object)
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError: Argument must be int or float

  >>> km_na_m(1.5)
  1500.0

  >>> km_na_m(-0.5)
  500.0

  >>> km_na_m(0.0)
  0.0
  """
  if not isinstance(km, (int, float)):
    raise ValueError('Argument must be int or float')

  return abs(km * 1000.0)

13.1. Zadania kontrolne

13.1.1. Konwersja temperatury

 1. Napisz funkcję, która przeliczy temperaturę podaną w Fahrenheit na Kelviny
 2. Napisz testy do rozwiązania.
Podpowiedź:
 • Fahrenheit to Celsius: (°F - 32) / 1.8 = °C
 • Celsius to Fahrenheit: (°C * 1.8) + 32 = °F
 • Jeden stopień Celsiusza odpowiada jednemu stopniowi w skali Kelvina
 • -273,15 °C = 0 K