3. Analiza Numeryczna

3.1. NumPy

NumPy jest podstawowym pakie (dodatkowym) w Pythonie do obliczeń naukowych. Integruje on niskopoziomowe biblioteki takie jak BLAS i LAPACK lub ATLAS. Podstawowe właściwości NumPy to :

 • potężny N-wymiarowy obiekt tablicy danych
 • rozbudowane funkcje (
 • narzędzia do integracji z codem napisanym w C/C++ i Fortranie
 • narzędzia do algebry liniowej, transformaty Fouriera czy generator liczb losowych

NumPy is the fundamental package for scientific computing with Python. It contains among other things:

 • a powerful N-dimensional array object
 • sophisticated (broadcasting) functions
 • tools for integrating C/C++ and Fortran code
 • useful linear algebra, Fourier transform, and random number capabilities

Besides its obvious scientific uses, NumPy can also be used as an efficient multi-dimensional container of generic data. Arbitrary data-types can be defined. This allows NumPy to seamlessly and speedily integrate with a wide variety of databases.

3.1.1. Tablice

>>> import numpy as np

>>> np.array([1,2,3])
[1, 2, 3]

>>> np.array([[1,2],[3,4]])
array([[1, 2],
  [3, 4]])
 • Skalar - jednowymiarowa
 • Wektor - dwuwymiarowa
 • Tensor - trójwymiarowa
 • Tablica - czterowymiarowa
 • Macież n-wymiarowa
>>> n1 = np.array([1,2,3])
>>> n2 = np.array([[1,2],[3,4]])

>>> f'Wymiar: n1: {n1.ndim}, n2: {n2.ndim}'
Wymiar: n1: 1, n2: 2

>>> f'Kształt: n1: {n1.shape}, n2: {n2.shape}'
Kształt: n1: (3,), n2: (2, 2)

>>> f'Rozmiar: n1: {n1.size}, n2: {n2.size}'
Rozmiar: n1: 3, n2: 4

>>> f'Typ: n1: {n1.dtype}, n2: {n2.dtype}'
Typ: n1: int32, n2: int32

>>> f'Rozmiar elementu (w bajtach): n1: {n1.itemsize}, n2: {n2.itemsize}'
Rozmiar elementu (w bajtach): n1: 4, n2: 4

>>> f'Wskaźnik do danych: n1: {n1.data}, n2: {n2.data}'
Wskaźnik do danych: n1: <memory at 0x000001B93EC75348>, n2: <memory at 0x000001B93EC5BB40>

W przeciwieństwie do kolekcji, tablice mogą mieć tylko jeden typ elementu, choć moze być złożony https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/arrays.dtypes.html

>>> for v in [1, 1., 1j]:
...  a = np.array([v])
...  print('Tablica: {}, typ: {}'.format(a, a.dtype))
...
... # Można też wymusić typ przy tworzeniu tablicy
... a = np.array([1], dtype=str)
... print('Tablica: {}, typ: {}'.format(a, a.dtype))
...
Tablica: [1], typ: int32
Tablica: [1.], typ: float64
Tablica: [0.+1.j], typ: complex128
Tablica: ['1'], typ: <U1
>>> np.arange(1,10)
[1 2 3 4 5 6 7 8 9]

>>> np.zeros((2,3))
[[0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]]

>>> np.ones((3,2))
[[1. 1.]
 [1. 1.]
 [1. 1.]]

>>> np.empty((2,7)) # Bez inicjalizacji
[[1.01855798e-312 1.18831764e-312 1.01855798e-312 9.54898106e-313
 1.06099790e-312 1.03977794e-312 1.23075756e-312]
 [1.20953760e-312 1.06099790e-312 9.76118064e-313 1.01855798e-312
 1.01855798e-312 1.16709769e-312 4.44659081e-322]]

>>> np.random.rand(2,2)
[[0.6468727 0.76909227]
 [0.89730518 0.13993221]]

3.1.2. Pobieranie wartości z tablic

>>> n1 = np.array([1,2,3])
>>> n2 = np.array([[1,2],[3,4]])

>>> n1[1], n2[1][1]
2 4

>>> n2[1,1]
4

>>> n2[1,:]
[3 4]

>>> n2[:,1]
[2 4]

>>> n2[1,:1]
[3]
a = np.random.randint(100,size=(2,3))
print('a = \n{}'.format(a))
print('2*a = \n{}'.format(2*a))
print('a**2 = \n{}'.format(a**2))
print('a*a = \n{}'.format(a*a))

a =
[[38 5 91]
 [26 33 65]]
2*a =
[[ 76 10 182]
 [ 52 66 130]]
a**2 =
[[1444  25 8281]
 [ 676 1089 4225]]
a*a =
[[1444  25 8281]
 [ 676 1089 4225]]

3.1.3. Macierze

Numpy ma również typ macierzy matrix. Jest on bardzo podobny do tablicy ale podstawowe operacje wykonywane są w sposób macierzowy a nie tablicowy.

m = np.matrix([[1,2], [3,4]])
mm = np.matrix([[5,6], [7,8]])

print('m*mm = \n{}'.format(m*mm))
print('m**2 = \n {}'.format(m**2))
print('m*2 = \n ={}'.format(m*2))

d = np.diag([3,4])
print('d = \n {}'.format(d))
print('d*m = \n {}'.format(d*m))

m*mm =
[[19 22]
 [43 50]]
m**2 =
 [[ 7 10]
 [15 22]]
m*2 =
 =[[2 4]
 [6 8]]
d =
 [[3 0]
 [0 4]]
d*m =
 [[ 3 6]
 [12 16]]

Niemniej, tablice można używać podobnie, ale do mnożenia trzeba wykorzystywać funkcje dot:

a = np.array([[1,2], [3,4]])
aa = np.array([[5,6], [7,8]])

print('a*aa = \n{}'.format(a*aa))
print('a.dot(aa) = \n{}'.format(a.dot(aa)))
print('a**2 = \n {}'.format(a**2))
print('a*2 = \n ={}'.format(a*2))

a*aa =
[[ 5 12]
 [21 32]]
a.dot(aa) =
[[19 22]
 [43 50]]
a**2 =
 [[ 1 4]
 [ 9 16]]
a*2 =
 =[[2 4]
 [6 8]]

Dodatkowo, operacje algebry liniowej można wykonywać zarówno na tablicach jak i macierzach, np:

print('det(m) = {}'.format(np.linalg.det(m)))
print('det(a) = {}'.format(np.linalg.det(a)))

3.2. Zadania kontrolne

Mamy liczbę trzycyfrową. Jeżeli od liczny dziesiątek odejmiemy liczbę jedności otrzymamy 6. Jeżeli do liczby dziesiątek dodamy liczbę jedności otrzymamy 10.

znajdź wszystkie liczby trzycyfrowe spełniające ten warunek znajdź liczby trzycyfrowe podzielne przez 3

Podpowiedź:
 • Ax=B
 • x=A−1B
liczba_dziesiatek - liczba_jednosci = 6
liczba_dziesiatek + liczba_jednosci = 10

liczba_dziesiatek = liczba_jednosci + 6
liczba_dziesiatek + liczba_jednosci = 10

liczba_dziesiatek = liczba_jednosci + 6
(liczba_jednosci + 6) + liczba_jednosci 10

liczba_dziesiatek = liczba_jednosci + 6
2 * liczba_jednosci + 6 = 10

liczba_dziesiatek = liczba_jednosci + 6
liczba_jednosci = 8 / 2

liczba_dziesiatek = 2 + 6
liczba_jednosci = 2

liczba_dziesiatek = 8
liczba_jednosci = 2
x1 - x2 = 6
x1 + x2 = 10

x1 = 6 + x2
6 + x2 + x2 = 10

2 * x2 = 4
x2 = 2
x1 = 8


import numpy as np

A = np.matrix([[1, -1], [1, 1]])
# matrix([[ 1, -1],
#    [ 1, 1]])

B = np.matrix([6, 10]).T # Transpose matrix
# matrix([[ 6],
#    [10]])

x = A**(-1) * B
# matrix([[8.],
#    [2.]])

A*x == B
# matrix([[ True],
#    [ True]])

res1 = np.arange(1, 10)*100 + 10*x[0,0] + 1*x[1,0]
# array([182., 282., 382., 482., 582., 682., 782., 882., 982.])

res1[res1 % 3 == 0]
# array([282., 582., 882.])

m = res1 % 3 == 0
# array([False, True, False, False, True, False, False, True, False])

res1[m]
# array([282., 582., 882.])

res2 = res1[m]
# array([282., 582., 882.])