2. Matplotlib

Moduł matplotlib pozwala na rysowanie wykresów i diagramów. Jest to bardzo rozbudowana biblioteka z setkami opcji konfiguracyjnych. Najczęściej używanym modułem biblioteki matplotlib jest moduł pyplot, który implementuje szereg funkcji umożliwiających rysowanie wykresów 2d.

2.1. Instalacja

$ pip install matplotlib

2.2. Podstawowe użycie

from matplotlib import pyplot as plt

plt.plot(0, 0, 'o')
plt.show()

2.3. Bardziej zaawansowany przykład

from matplotlib import pyplot as plt

x1 = [x*0.01 for x in range(0,628)]
y1 = [math.sin(x*0.01)+random.gauss(0, 0.1) for x in range(0,628)]
plt.plot(x1, y1)

x2 = [x*0.5 for x in range(0,round(63/5))]
y2 = [math.cos(x*0.5) for x in range(0,round(63/5))]
plt.plot(x2, y2, 'o-')

plt.show()