4. Matplotlib

Moduł matplotlib pozwala na rysowanie wykresów i diagramów. Jest to bardzo rozbudowana biblioteka z setkami opcji konfiguracyjnych. Najczęściej używanym modułem biblioteki matplotlib jest moduł pyplot, który implementuje szereg funkcji umożliwiających rysowanie wykresów 2d.

4.1. Instalacja

$ pip install matplotlib

4.2. Podstawowe użycie

from matplotlib import pyplot as plt

plt.plot(0, 0, 'o')
plt.show()

4.3. Bardziej zaawansowany przykład

import math
import random
from matplotlib import pyplot as plt

x1 = [x*0.01 for x in range(0,628)]
y1 = [math.sin(x*0.01)+random.gauss(0, 0.1) for x in range(0,628)]
plt.plot(x1, y1)

x2 = [x*0.5 for x in range(0,round(63/5))]
y2 = [math.cos(x*0.5) for x in range(0,round(63/5))]
plt.plot(x2, y2, 'o-')

plt.show()