4. Pickle serialization

 • What is pickle?

 • pickle vs. cPickle

 • Extension pkl

4.1. Serializing objects

4.1.1. To string

Listing 229. Serializing objects to string
import pickle
from datetime import datetime, timezone, timedelta


def month_ago(dt):
  return dt - timedelta(days=30)


class Astronaut:
  agency = 'NASA'

  def __init__(self, name):
    self.name = name


jose = Astronaut(name='Jose Jimenez')
now = datetime.now(tz=timezone.utc)


DATA = [
  jose,
  Astronaut,
  month_ago(now),
  str(now),
  now.__str__(),
  '{}'.format(now),
  f'{now}',
  {'imie': 'Иван', 'nazwisko': 'Иванович'},
  {10, 20, 30},
  (1,),
  10,
  10.5,
]


output = pickle.dumps(DATA)
print(output)
# b'\x80\x03]q\x00(c__main__\nAstronaut\nq\x01)\x81q\x02}q\x03X\x04\x00\x00\x00nameq\x04X\x0c\x00\x00\x00Jose Jimenezq\x05sbh\x01cdatetime\ndatetime\nq\x06C\n\x07\xe2\t\x0b\r\n\x05\x04\xa9\xfdq\x07cdatetime\ntimezone\nq\x08cdatetime\ntimedelta\nq\tK\x00K\x00K\x00\x87q\nRq\x0b\x85q\x0cRq\r\x86q\x0eRq\x0fX \x00\x00\x002018-10-11 13:10:05.305661+00:00q\x10X \x00\x00\x002018-10-11 13:10:05.305661+00:00q\x11X \x00\x00\x002018-10-11 13:10:05.305661+00:00q\x12X \x00\x00\x002018-10-11 13:10:05.305661+00:00q\x13}q\x14(X\x04\x00\x00\x00imieq\x15X\x08\x00\x00\x00\xd0\x98\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xbdq\x16X\x08\x00\x00\x00nazwiskoq\x17X\x10\x00\x00\x00\xd0\x98\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x87q\x18ucbuiltins\nset\nq\x19]q\x1a(K\nK\x14K\x1ee\x85q\x1bRq\x1cK\x01\x85q\x1dK\[email protected]%\x00\x00\x00\x00\x00\x00e.'

4.1.2. To file

Listing 230. Serializing objects to file
import pickle
from datetime import datetime, timezone, timedelta


def month_ago(dt):
  return dt - timedelta(days=30)


class Astronaut:
  agency = 'NASA'

  def __init__(self, name):
    self.name = name


jose = Astronaut(name='Jose Jimenez')
now = datetime.now(tz=timezone.utc)


DATA = [
  jose,
  Astronaut,
  month_ago(now),
  str(now),
  now.__str__(),
  '{}'.format(now),
  f'{now}',
  {'imie': 'Иван', 'nazwisko': 'Иванович'},
  {10, 20, 30},
  (1,),
  10,
  10.5,
]


with open('filename.pkl', mode='wb') as file:
  pickle.dump(DATA, file)

4.2. Deserialize objects

4.2.1. From string

Listing 231. Deserialize objects from str
import pickle


data = pickle.loads('filename.pkl')
print(f'Restored object: {data}')

jose = data[0]
print(f'My name... {jose.name}')

4.2.2. From file

Listing 232. Deserialize objects from file
import pickle


with open('filename.pkl', mode='rb') as file:
  data = pickle.load(file)

print(f'Restored object: {data}')

4.3. Assignments

4.3.1. Pickle serialization

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 10 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Filename: solution/pickle_dump.py

 1. Użyj obiektu książki adresowej stworzonego w zadaniu z serializacją

 2. Za pomocą pickle zapisz kontakty z książki adresowej w pliku

 3. Stwórz obiekty książki adresowej na podstawie danych odczytanych z pliku

Listing 233. Serializacja obiektów do Pickle
class AddressBook:
  def __init__(self, contacts=()):
    self.contacts = contacts


class Address:
  def __init__(self, street=None, city=None):
    self.street = street
    self.city = city


class Contact:
  def __init__(self, first_name, last_name, addresses=()):
    self.first_name = first_name
    self.last_name = last_name
    self.address = addresses


AddressBook([
  Contact(first_name='José', last_name='Jiménez'),
  Contact(first_name='Иван', last_name='Иванович', addresses=[]),
  Contact(first_name='Jan', last_name='Twardowski', addresses=[
    Address(street='2101 E NASA Pkwy', city='Houston'),
    Address(city='Kennedy Space Center'),
    Address(street='4800 Oak Grove Dr', city='Pasadena'),
    Address(street='2825 E Ave P', city='Palmdale'),
  ])
])