3. Serializacja i deserializacja

3.1. Serializacja i deserializacja danych w CSV

>>> import csv

>>> with open('filename.csv') as csvfile:
...   data = csv.DictReader(csvfile, delimiter=',', quotechar='"')
...
...   for row in data:
...     print(row['first_name'], row['last_name'])
>>> import csv

>>> DATA = [
...  {'first_name': 'José', 'last_name': 'Jiménez'},
...  {'first_name': 'Max', 'last_name': 'Peck'},
...  {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'},
...]

>>> with open('filename.csv', 'w') as csvfile:
...  fieldnames = DATA[0].keys()
...  writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames, delimiter=',', quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_ALL, lineterminator='\n')
...  writer.writeheader()
...
...  for row in DATA:
...    writer.writerow(row)
...
Code Listing 3.1. Parsing passwd file with csv
import csv

FILENAME = r'C:\Users\Matt Harasymczuk\Desktop\passwd.txt'

with open(FILENAME) as csvfile:
  fieldnames = ['user', 'password', 'uid', 'gid', 'name', 'home', 'shell']
  data = csv.DictReader(csvfile, fieldnames=fieldnames, delimiter=':')

  for row in data:
    print(row)

# OrderedDict([('user', 'root'), ('password', 'x'), ('uid', '0'), ('gid', '0'), ('name', 'root'), ('home', '/root'), ('shell', '/bin/bash')])
# OrderedDict([('user', 'bin'), ('password', 'x'), ('uid', '1'), ('gid', '1'), ('name', 'bin'), ('home', '/bin'), ('shell', '/sbin/nologin')])

3.2. Serializacja i deserializacja danych w JSON

3.2.1. Proste użycie

>>> import json

>>> PY_DATA = {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'}
>>> JS_DATA = '{"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanovic"}'

>>> json.dumps(PY_DATA)
'{"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanovic"}'

>>> json.loads(JS_DATA)
{'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'}

3.2.2. Problemy z serializacją i deserializacją

 • Serializacja i deserializacja dat
 • Serializacja i deserializacja obiektów

3.2.3. Serializacja i pisanie własnych encoderów

>>> DATA = {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'}

>>> import json
>>> json.dumps(DATA)
'{"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanovic"}'

Problem z rzutowaniem daty na JSON:

>>> import json
>>> import datetime

>>> DATA = {'now': datetime.datetime.now()}

>>> print(DATA)
{'now': datetime.datetime(2017, 4, 15, 20, 5, 18, 64511)}

>>> json.JSONEncoder.default = lambda self,obj: ('{:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}'.format(obj) if isinstance(obj, datetime.datetime) else None)

>>> json.dumps(DATA)
'{"now": "2017-04-15T20:05:18.064511Z"}'
import datetime
import json

class DatetimeEncoder(json.JSONEncoder):
  def default(self, obj):
    try:
      return super(DatetimeEncoder, obj).default(obj)
    except TypeError:
      return '{:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}'.format(obj)


json.dumps(data, cls=DatetimeEncoder)
import json

class Adress:
  def __init__(self, miasto):
    self.miasto = miasto

  def __str__(self):
    return f'{self.miasto}'


class Osoba:
  def __init__(self, imie, nazwisko):
    self.imie = imie
    self.nazwisko = nazwisko
    self.adres = [Adress('Bajkonur')]

  def __str__(self):
    return f'{self.imie}'


class OsobaEncoder(json.JSONEncoder):
  def default(self, obj):
    try:
      return super().default(obj)
    except TypeError:
      print(obj)
      return obj.__dict__
matt = Osoba(imie='José', nazwisko='...')


lista = [
  matt,
]

out = json.dumps(lista, cls=OsobaEncoder)

3.2.4. Deserializacja i pisanie własnych decoderów

>>> DATA = '["2016-10-26T14:41:51.020", "2016-10-26 14:41:51.020673", "2016-10-26 14:41:51.020673", "2016-10-26 14:41:51.020673", "2016-10-26 14:41:51.020673", {"nazwisko": "Ivanovic", "imie": "Ivan"}, [10, 20, 30], [1]]'

>>> import json
>>> json.loads(DATA)
import datetime
import json

DATA = '{"survey":{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "email":"asd@asd.pl"}, "events":[{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "action":"click"}], "datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z"}'

class DatetimeDecoder(json.JSONDecoder):
  def __init__(self):
      json.JSONDecoder.__init__(self, object_hook=self.convert_datetime)

  def convert_datetime(slef, args):
    for key, value in args.items():
      if key == 'datetime':
        args[key] = datetime.datetime.strptime(value, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').replace(tzinfo=datetime.timezone.utc)
    return args


out = json.loads(DATA, cls=DatetimeDecoder)
print(out)
import datetime
import json

DATA = '{"survey":{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "email":"asd@asd.pl"}, "events":[{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "action":"click"}], "datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z"}'

def datetime_decoder(obj):
  for key, value in obj.items():
    if key == 'datetime':
      obj[key] = datetime.datetime.strptime(value, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').replace(tzinfo=datetime.timezone.utc)
  return obj


out = json.loads(DATA, object_hook=datetime_decoder)
print(out)
import datetime
import json

DATA = '{"survey":{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "email":"asd@asd.pl"}, "events":[{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "action":"click"}], "datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z"}'

json.JSONEncoder.default = lambda self,obj: ('{:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}'.format(obj) if isinstance(obj, datetime.datetime) else None)


def _(obj):
  if isinstance(obj, datetime.datetime):
    # return '{:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}'.format(obj)
    return obj.isoformat()
  else:
    return Noned = json.dumps(DATA)
print(d)
import datetime
import json

DATA = '{"survey":{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "email":"asd@asd.pl"}, "events":[{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "action":"click"}], "datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z"}'


def make_datetime(string):
  """
  >>> make_datetime('2013-10-21T13:28:06.419Z')
  datetime.datetime(2013, 10, 21, 13, 28, 6, 419000, tzinfo=datetime.timezone.utc)
  """
  return datetime.datetime.strptime(string, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').replace(
    tzinfo=datetime.timezone.utc)


data = json.loads(DATA)

for key, value in data.items():
  for element in value:
    element['timestamp'] = make_datetime(element['timestamp'])

3.3. Serializacja i deserializacja danych Pythona

Python posiada bibliotekę pickle, która służy do serializacji danych i zmiennych Pythona. Ta biblioteka ma także metody do zapisu i odczytu danych z plików pkl.

Przykład demonstrujący jak działa pickle:

PYTHON = [
   Osoba,
   make_datetime(now),
   str(now),
   now.__str__(),
   '%s' % now,
   '{}'.format(now),
   {'imie': 'Ivan', 'nazwisko': 'Ivanovic'},
   (10, 20, 30),
   (1,)
]

import pickle

p = pickle.dumps(PYTHON)
print('Z Python do Pickle:', p)

pp = pickle.loads(p)
print('Z Pickle do Python:', pp)

osoba = pp[0]
print('Obiekt po konwersji:', osoba.nazwisko)

Zapis i odczyt danych z pliku:

PYTHON = [
   Osoba,
   make_datetime(now),
   str(now),
   now.__str__(),
   '%s' % now,
   '{}'.format(now),
   {'imie': 'Ivan', 'nazwisko': 'Ivanovic'},
   (10, 20, 30),
   (1,)
]

import pickle

with open(FILE, 'wb') as pickle_file:
  pickle.dump(PYTHON, pickle_file)

with open(FILE, 'rb') as pickle_file:
  pp = pickle.load(pickle_file)
print('Przeczytany obiekt:', pp)

3.4. xml

<execute>
  <command timeout="2">/bin/ls -la /etc/</command>
  <command>/bin/ls -l /home/ /tmp/</command>
  <command timeout="1">/bin/sleep 2</command>
  <command timeout="2">/bin/echo 'juz wstalem'</command>
</execute>
import logging
import xml.etree.ElementTree
import subprocess

FILENAME = 'xml-execute-commands.xml'
LOG_FORMAT = '[%(levelname)-5s] %(filename)s:%(lineno)s - %(msg).110s'


logging.basicConfig(level=logging.INFO, format=LOG_FORMAT)
log = logging.getLogger('code-execution')
root = xml.etree.ElementTree.parse(FILENAME).getroot()


def run(command, timeout=1):
  log.info('Executing command: %s' % command)

  with subprocess.Popen(command, stdout=subprocess.PIPE) as proc:

    try:
      output, errors = proc.communicate(timeout=timeout)
    except subprocess.TimeoutExpired:
      log.error('Timeout %s exceeded for command: %s' % (timeout, command))
      return proc.kill()

    if errors:
      log.error(errors)

    if output:
      # red = '\033[00;31m'
      # green = '\033[00;32m'
      # blue = '\033[00;36m'
      # white = '\033[00;39m'
      message = output.decode()

      log.debug('Output: {message}'.format(**locals()))
      return message


for command in root.findall('./command'):
  cmd = command.text.split()
  timeout = float(command.get('timeout', 1))
  run(cmd, timeout)

3.5. xslt

import io
from lxml import etree


XSLT = '''
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
  <foo><xsl:value-of select="/a/b/text()" /></foo>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
'''

xslt_root = etree.XML(XSLT)
transform = etree.XSLT(xslt_root)

f = io.StringIO('<a><b>Text</b></a>')
doc = etree.parse(f)
result_tree = transform(doc)

print(result_tree)

3.6. Zadania kontrolne

3.6.1. Serializacja csv

 • Za pomocą csv.DictWriter() zapisz do pliku dane o zmiennej strukturze.
 • fieldnames nie może być zahardkodowane w skrypcie.
DATA = [
  {'last_name': 'Jiménez'},
  {'first_name': 'Max', 'last_name': 'Peck'},
  {'first_name': 'Ivan'},
  {'first_name': 'Max', 'last_name': 'Peck', 'born': 1961},
  {'first_name': 'Max', 'last_name': 'Peck', 'born': 1961, 'first_step': 1969},
]
Podpowiedź:
 • Kod powinien mieć około 5 linii
 • To jest bardzo często występujący i użyteczny przykład
Co zadanie sprawdza?:
 
 • Umiejętność korzystania z modułu csv
 • Umiejętność iteracji po złożonych strukturach danych
 • Dynamiczne generowanie struktur danych na podstawie innych

3.6.2. Książka adresowa

Bardzo często wykorzystywanym typem pliku jest CSV, czyli wartości oddzielone przecinkami. Zamień format pliku na ten typ. Zrób tak, aby dane trafiły do odpowiednich kolumn nawet po przesortowaniu. Użyj csv.DictWriter(). Wszystkie pola muszą być zawsze w cudzysłowiach i oddzielone średnikami.

Każdy z użytkowników jest reprezentowany przez:

 • imię
 • nazwisko
 • telefon
 • ulica
 • miasto
 • kod_pocztowy
 • wojewodztwo
 • panstwo

Wszystkie dane w książce muszą być reprezentowane przez typy proste.

Zadanie 2:

Zmodyfikuj aby można było wpisywać wiele adresów. Dlaczego CSV nie może zapisać wielu adresów dla jednego rekordu?

Zadanie 3:

Napisz książkę adresową, która będzie zapisywała dane do pliku w formacie JSON.

Zadanie 4:

Zmodyfikuj program aby wykorzystywał klasy do reprezentowania wpisów w książce. Które podejście jest lepsze?

Zadanie 5:

Teraz wykorzystaj plik bazy danych SQLite aby trzymać informacje w tabeli. Które podejście jest lepsze?

Zadanie 6:

Wykorzystaj Django do stworzenia takiego modelu i wygeneruj panel administracyjny. Trudne?

Pytanie:
 • Które podejście było najłatwiejsze?
 • W jakim formacie najlepiej przechowywać dane?
 • Które podejście jest najlepsze dla innych programistów, a które dla użytkowników?