4. Serializacja i deserializacja

4.1. Serializacja i deserializacja danych Pythona

Python posiada bibliotekę pickle, która służy do serializacji danych i zmiennych Pythona. Ta biblioteka ma także metody do zapisu i odczytu danych z plików pkl.

Przykład demonstrujący jak działa pickle:

PYTHON = [
   Osoba,
   make_datetime(now),
   str(now),
   now.__str__(),
   '%s' % now,
   '{}'.format(now),
   {'imie': 'Ivan', 'nazwisko': 'Ivanovic'},
   (10, 20, 30),
   (1,)
]

import pickle

p = pickle.dumps(PYTHON)
print('Z Python do Pickle:', p)

pp = pickle.loads(p)
print('Z Pickle do Python:', pp)

osoba = pp[0]
print('Obiekt po konwersji:', osoba.nazwisko)

Zapis i odczyt danych z pliku:

PYTHON = [
   Osoba,
   make_datetime(now),
   str(now),
   now.__str__(),
   '%s' % now,
   '{}'.format(now),
   {'imie': 'Ivan', 'nazwisko': 'Ivanovic'},
   (10, 20, 30),
   (1,)
]

import pickle

with open(FILE, 'wb') as pickle_file:
  pickle.dump(PYTHON, pickle_file)

with open(FILE, 'rb') as pickle_file:
  pp = pickle.load(pickle_file)
print('Przeczytany obiekt:', pp)

4.2. xml

<execute>
  <command timeout="2">/bin/ls -la /etc/</command>
  <command>/bin/ls -l /home/ /tmp/</command>
  <command timeout="1">/bin/sleep 2</command>
  <command timeout="2">/bin/echo 'juz wstalem'</command>
</execute>
import logging
import xml.etree.ElementTree
import subprocess

FILENAME = 'xml-execute-commands.xml'
LOG_FORMAT = '[%(levelname)-5s] %(filename)s:%(lineno)s - %(msg).110s'


logging.basicConfig(level=logging.INFO, format=LOG_FORMAT)
log = logging.getLogger('code-execution')
root = xml.etree.ElementTree.parse(FILENAME).getroot()


def run(command, timeout=1):
  log.info('Executing command: %s' % command)

  with subprocess.Popen(command, stdout=subprocess.PIPE) as proc:

    try:
      output, errors = proc.communicate(timeout=timeout)
    except subprocess.TimeoutExpired:
      log.error('Timeout %s exceeded for command: %s' % (timeout, command))
      return proc.kill()

    if errors:
      log.error(errors)

    if output:
      # red = '\033[00;31m'
      # green = '\033[00;32m'
      # blue = '\033[00;36m'
      # white = '\033[00;39m'
      message = output.decode()

      log.debug('Output: {message}'.format(**locals()))
      return message


for command in root.findall('./command'):
  cmd = command.text.split()
  timeout = float(command.get('timeout', 1))
  run(cmd, timeout)

4.3. xslt

import io
from lxml import etree


XSLT = '''
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
  <foo><xsl:value-of select="/a/b/text()" /></foo>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
'''

xslt_root = etree.XML(XSLT)
transform = etree.XSLT(xslt_root)

f = io.StringIO('<a><b>Text</b></a>')
doc = etree.parse(f)
result_tree = transform(doc)

print(result_tree)

4.4. Zadania kontrolne

4.4.1. Serializacja obiektów do Pickle

 1. Użyj obiektu książka_adresowa stworzonego w zadaniu z serializacją
 2. Za pomocą pickle zapisz kontakty z książki adresowej w pliku
 3. Stwórz obiekty książki adresowej na podstawie danych odczytanych z pliku