13. Tworzenie dokumentacji

13.1. reStructuredText vs. Markdown

13.2. Format reStructuredText

13.2.1. Po co?

13.2.2. Paragrafy

 • newline

13.2.3. Nagłówki

 • Tytuł
 • Nagłówek pierwszego poziomu
 • Nagłówek drugiego poziomu
 • Nagłówek trzeciego poziomu
 • Nagłówek czwartego poziomu (czy stosować?)

13.2.4. Odnośniki

 • Wewnątrz dokumentu
 • numref
 • na zewnątrz dokumentu

13.2.5. Obrazki i media

 • figure (scale, name, align, podpsy pod obrazkami)

13.2.6. Specjalne wstawki

 • .. todo::

13.2.7. Listingi kodu

 • Osadzone
 • Z plików zewnętrznych

13.2.8. TODO

13.2.9. Listy

 • listy nieuporządkowane
 • listy numerowane
 • jednopoziomowe i zagnieżdżone
 • listy mieszane

13.2.10. Tabele

 • Table
 • List Table
 • CSV Table

13.2.11. Cytowanie

 • cite
 • bibtex

13.3. Sphinx

13.3.1. Zależnośći

# Minimalne wymaganie
sphinx==1.8.0

# Theme Read the Docs
sphinx_rtd_theme

# System cytowania i parsowanie bibtex
sphinxcontrib-bibtex==0.3.6

# Jeżeli chcemy generować slajdy RevealJS
sphinxjp.themes.revealjs

13.3.2. Config

 • Wersja na podstawie hasha git

13.3.3. Dobre praktyki

 • podział na rozdziały
 • rozkład katalogów
 • listingi kodu
 • zdjecia
 • dane w tabelkach CSV
 • konwencja nazewnicza plikow
 • konwencja nazewnicza figure, csv-table, literalinclude

13.3.4. Generowanie dokumentacji

 • Table of Contents

13.3.5. toctree

13.3.6. Automatyczne odpalanie doctestów do listingów kodu

13.3.7. Osadzanie LaTeX

13.3.8. Buildery

 • make html
 • make singlehtml
 • make pdf
 • generowanie Word (docx) -> pandoc

13.4. Read the docs

13.5. Zadania kontrolne

13.5.1. Dokumentacja

 1. Za pomocą sphinx-quickstart stwórz dokumentację.

 2. Zmień theme na sphinx_rtd_theme

 3. Dokument zatytułuj “Szkolenie z Pythona”

 4. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu “Obrazki i tesksy” i w nim osadź obrazek jako figure, wraz tekstem opisującym, obrazek ma być połowy wielkości i wycentrowany, nazwany

 5. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu “Lorem Ipsum” i wklej tekst lorem ipsum do dokumentacji.

 6. W tekście lorem ipsum wstaw numref do obrazka

 7. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu i zamieść tabelę Irysów na podstawie danych Iris Dataset https://raw.githubusercontent.com/scikit-learn/scikit-learn/master/sklearn/datasets/data/iris.csv

 8. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu “Listingi kodu” i osadź dwa swoje skrypty z poprzednich zadań:

  • książka adresowa jako literalinclude w nagłówku drugiego poziomu “Książka Adresowa”
  • prosty skrypt jako code-block w nagłówku drugiego poziomu “Pozostałe przykłady”
  • które podejście jest lepsze?
 9. Tekst lorem ipsum oznacz jako cytowanie cycerona wykorzystując bibtext

Podpowiedź:
 • sphinxcontrib-bibtex==0.3.6