1. O języku Python

1.1. Wymagania szkolenia

1.2. Co to jest Python

Python - język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością.

Python wspiera różne paradygmaty programowania: obiektowy, imperatywny oraz w mniejszym stopniu funkcyjny. Posiada w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią, będąc w tym podobnym do języków Perl, Ruby, Scheme czy Tcl. Podobnie jak inne języki dynamiczne jest często używany jako język skryptowy. Interpretery Pythona są dostępne na wiele systemów operacyjnych.

Python rozwijany jest jako projekt Open Source zarządzany przez Python Software Foundation, która jest organizacją non-profit.

Fragment pochodzi z serwisu Wikipedia.

1.3. Historia Pythona

Pythona stworzył we wczesnych latach 90. Guido van Rossum - jako następcę języka ABC, stworzonego w Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI – Centrum Matematyki i Informatyki w Amsterdamie). Van Rossum jest głównym twórcą Pythona, choć spory wkład w jego rozwój pochodzi od innych osób. Z racji kluczowej roli, jaką van Rossum pełni przy podejmowaniu ważnych decyzji projektowych, często określa się go przydomkiem “Benevolent Dictator for Life” (BDFL).

Nazwa języka nie pochodzi od zwierzęcia, jak można przypuszczać. Python pochodzi od serialu komediowego emitowanego w latach siedemdziesiątych przez BBC. Ten serial nosi nazwę “Monty Python’s Flying Circus” (Latający Cyrk Monty Pythona). Projektant potrzebował nazwy, która była krótka, unikalna i nieco tajemnicza. Na dodatek był fanem serialu, więc uważał, że taka nazwa dla języka była świetna.

Wersja 1.2 była ostatnią wydaną przez CWI. Od 1995 roku Van Rossum kontynuował pracę nad Pythonem w Corporation for National Research Initiatives (CNRI) w Reston w Wirginii, gdzie wydał kilka wersji Pythona, do 1.6 włącznie. W 2000 roku van Rossum i zespół pracujący nad rozwojem jądra Pythona przenieśli się do BeOpen.com by założyć zespół BeOpen PythonLabs. Pierwszą i jedyną wersją wydaną przez BeOpen.com był Python 2.0.

Po wydaniu wersji 1.6 i opuszczeniu CNRI przez van Rossuma, który zajął się programowaniem komercyjnym, uznano za wysoce pożądane, by Pythona można było używać z oprogramowaniem dostępnym na licencji GPL. CNRI i Free Software Foundation (FSF) podjęły wspólny wysiłek w celu odpowiedniej modyfikacji licencji Pythona. Wersja 1.6.1 była zasadniczo identyczna z wersją 1.6, z wyjątkiem kilku drobnych poprawek oraz licencji, dzięki której późniejsze wersje mogły być zgodne z licencją GPL. Python 2.1 pochodzi zarówno od wersji 1.6.1, jak i 2.0.

Po wydaniu Pythona 2.0 przez BeOpen.com Guido van Rossum i inni programiści z PythonLabs przeszli do Digital Creations. Cała własność intelektualna dodana od tego momentu, począwszy od Pythona 2.1 (wraz z wersjami alpha i beta), jest własnością Python Software Foundation (PSF), niedochodowej organizacji wzorowanej na Apache Software Foundation.

Fragment pochodzi z serwisu Wikipedia.

1.4. Read–Eval–Print Loop

Python spopularyzował wykorzystanie tzw. interpretera REPL (read–eval–print loop). REPL to interaktywny interpreter poleceń wykonujący wyrażenia z języka (zwykle linie), których wyniki są wyświetlane użytkownikowi natychmiast po ich wykonaniu. W uproszczeniu można powiedzieć, że REPL jest to linia poleceń programu python. Znakiem zachęty do wprowadzania tekstu takiego programu są trzy znaki większości >>>. Polecenia wpisane po tych znaczkach są interpretowane i natychmiast wykonywane. Ich wynik przedstawiany jest w następnej linijce. Jeżeli wykorzystamy konstrukcję, która wymaga więcej niż jednej linii, każda kolejna linijka będzie poprzedzona trzema kropkami .... Przykłady takiej interakcji zobaczymy przy omawianiu “Hello World”.

Rozwiązanie REPL idealnie pasuje do szybkiego testowania składni oraz funkcjonalności programów i bibliotek. Dzięki REPL jesteśmy w stanie przeprowadzić interaktywną sesję z linią poleceń a po przetestowaniu rozwiązania wkleić działające linie do naszego skryptu. Taki styl znacząco przyspiesza development i debugging.

Uproszczoną implementację takiego rozwiązania można przedstawić w następujący sposób:

while True:
  command = raw_input('>>> ')
  output = eval(command)
  print(output)

W dalszej części omówimy poszczególne elementy, które są tu wymienione.

1.5. Rozszerzenia plików Pythona

Pliki źródłowe języka Python zarówno w wersji 2 jak i 3 mają rozszerzenie .py. Podczas wytwarzania oprogramowania spotkasz się jeszcze z kilkoma innymi rozszerzeniami. Mogą to być:

 • .pyc - plik zawiera tzw. bytecode czyli efekt kompilacji kodu źródłowego. Python tworzy te pliki podczas kompilacji jeżeli nic nie zmienimy w naszym kodzie źródłowym, wykorzystuje je bez potrzeby analizowania i kompilowania kodu ponownie. Od wersji 3.2 pliki .pyc znajdują się w specjalnym katalogu o nazwie __pycache__.
 • .pyd - Windowsowy plik ze skompilowanym kodem Pythona w formie biblioteki DLL.
 • .pyo - pliki zawierają obiekty wykorzystywane podczas kompilacji skryptów przy wykorzystaniu flagi -O. Są to obiekty zoptymalizowane. Od wersji 3.5 Pythona te pliki nie są już tworzone.
 • .pyw - Windowsowy plik z kodem źródłowym. Takie pliki odpalane są za pomocą polecenia pythonw.exe
 • .pyx - Źródło cPythona, które będzie przekonwertowane do C/C++
 • .pyz - Python 3.5 wprowadził możliwość tworzenia Python ZIP Archive. Takie spakowane archiwum zawiera wszystkie pliki niezbędne do uruchomienia programu. Rozszerzenie dla obiektów tego typu jest .pyz. Do pakowania służy biblioteka zipapp.