7. Decorator

Todo

 • przyklad z flaska z app.route na wykorzystywanie dekoratorów
 • decorator decydujący czy odpalić funkcję czy nie na przykładzie @login_required czy @permission_required z django
 • Ansible decorator @timeout(seconds=10, error_message=’timeout occured’)
 • class decorators

7.1. Zastosowanie

 • Modify arguments
 • Modify returned value
 • Do things before call
 • Do things after call
 • Avoid calling
 • Modify global state
 • Metadata

7.1.1. Przykład zastosowania

@permission_required(uid=0)
@modyfikuj_sciezke_w_zaleznosci_od_systemu_operacyjnego
@timeout(seconds=10, error_message='za dlugo')
def instaluj_oprogramowanie(sciezka, nazwa_oprogramowania, wersja_paczki):
  pass

7.2. Definicja

def my_decorator(f):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    return f(*args, **kwargs)
  return wrapper

# usage

@my_decorator
def func(x):
  return x

7.3. Przykład

import os
import logging


def if_file_exists(function):

  def check(filename):
    if os.path.exists(filename):
      function(filename)
    else:
      logging.error('File "%(filename)s" does not exists, will not execute!', locals())

  return check


@if_file_exists
def print_file(filename):
  with open(filename) as file:
    content = file.read()
    print(content)


if __name__ == '__main__':
  print_file('/etc/passwd')
  print_file('/tmp/passwd')

7.4. Zadania kontrolne

7.4.1. Prosty dekorator

 • Program przechodzi przez pliki i katalogi wykorzystując os.walk.
 • Stwórz funkcję, która wypisuje na ekranie nazwę pliku lub katalogu.
 • Stwórz dekorator do funkcji, który przed wyświetleniem jej na ekranie podmieni ścieżkę na bezwzględną (path + filename).