4. Generatory i list comprehension

4.1. Lazy evaluation

import datetime

now = datetime.datetime.now

print(now())

for i in range(0, 9999999):
  pow(i, 10)

print(now())

4.2. List comprehension

 • wykonywane natychmiast
[x*x for x in range(0, 30) if x % 2]

4.3. Generator expressions

 • lazy evaluation
(x*x for x in range(0, 30) if x % 2)

4.4. List comprehension vs. Generator expressions

nieparzyste_list_comp = [x*x for x in range(0, 30) if x % 2]
print(nieparzyste_list_comp)
print(nieparzyste_list_comp)

print('------')

nieparzyste_generator = (x*x for x in range(0, 30) if x % 2)
print(list(nieparzyste_generator))
print(list(nieparzyste_generator))

4.5. Operator yield

osoby_w_klasie = [
  {'username': 'ivan-ivanovic', 'czy_wykladowca': True},
  {'username': 'max-peck', 'czy_wykladowca': False},
  {'username': 'jose-jimenez', 'czy_wykladowca': False},
]


def uczestnicy_kursu_lista():
  uczniowie = []

  for osoba in osoby_w_klasie:
    if not osoba.get('czy_wykladowca'):
      uczen = osoba.get('username')
      uczniowie.append(uczen)

  return uczniowie


for uczestnik in uczestnicy_kursu_lista():
  print('certyfikat dla', uczestnik)
osoby_w_klasie = [
  {'username': 'ivan-ivanovic', 'czy_wykladowca': True},
  {'username': 'max-peck', 'czy_wykladowca': False},
  {'username': 'jose-jimenez', 'czy_wykladowca': False},
]

def uczestnicy_kursu_yield():
  for osoba in osoby_w_klasie:
    if not osoba.get('czy_wykladowca'):
      yield osoba.get('username')


for uczestnik in uczestnicy_kursu_yield():
  print('certyfikat dla', uczestnik)
osoby_w_klasie = [
  {'username': 'ivan-ivanovic', 'czy_wykladowca': True},
  {'username': 'max-peck', 'czy_wykladowca': False},
  {'username': 'jose-jimenez', 'czy_wykladowca': False},
]


def uczestnicy_kursu(osoby):
  def jest_wykladowca(user):
    if user['czy_wykladowca']:
      return True
    else:
      return False

  for osoba in osoby:
    if not osoba['czy_wykladowca']:
      yield {
        'wykladowcy': jest_wykladowca,
        'uczestnicy': [x for x in osoby if not x['czy_wykladowca']],
        'wszystkie_username': [x['username'] for x in osoby]
      }


uczestnicy_kursu = [osoba.get('username') for osoba in osoby_w_klasie if not osoba['czy_wykladowca']]
pprint(uczestnicy_kursu)

4.6. Przykłady

4.6.1. Przykładowe inicjalizacje generatorów

a = [x for x in range(0, 30)]
b = (x for x in range(0, 30))
c = {x for x in range(0, 30)}
d = list(x for x in range(0, 30))
e = tuple(x for x in range(0, 30))
f = set(x for x in range(0, 30))

print(x for x in range(0, 30))

4.6.2. Zamiana klucz wartość oraz generowanie dict i set

>>> osoba = {'username': 'Ivan Ivanovic', 'czy_wykladowca': True}

>>> out = {wartosc: klucz for klucz, wartosc in osoba.items()}

>>> print(out)
{'wykladowca1': 'Ivan Ivanovic', True: 'czy_wykladowca'}

>>> type(out)
<class 'dict'>

>>> out = {wartosc for klucz, wartosc in osoba.items()}

>>> print(out)
{'Ivan Ivanovic', True}

>>> type(out)
<class 'set'>

4.6.3. Filtrowanie wyników na liście dictów

ADDRESS_BOOK = [
  {'imie': 'Ivan',
  'nazwisko': 'Ivanovic',
  'ulica': 'Wochod',
  'miasto': 'Bajkonur',
  'kod_pocztowy': '101503',
  'wojewodztwo': 'Kyzyłordyńskie',
  'panstwo': 'Kazachstan'},

  {'imie': 'José',
  'nazwisko': 'Jiménez',
  'ulica': '2101 E NASA Pkwy',
  'miasto': 'Huston',
  'kod_pocztowy': '77058',
  'wojewodztwo': 'Texas',
  'panstwo': 'USA'},
]

osoby = [{'imie': x['imie'], 'nazwisko': x['nazwisko']} for x in ADDRESS_BOOK]
print(osoby)

4.6.4. Zaawansowane wykorzystanie List Comprehension

def parzyste_f1(x):
  if x % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False

def parzyste_f2(x):
  return x % 2 == 0

parzyste1 = [float(x) for x in range(0, 30) if x % 2 == 0]
parzyste2 = [float(x) for x in range(0, 30) if parzyste_f1(x)]
parzyste3 = []

for x in range(0, 30):
  if x % 2 == 0:
    parzyste3.append(float(x))

def parzyste_f3():
  parzyste = []

  for x in range(0, 30):
    if x % 2 == 0:
      parzyste.append(float(x))

  return parzyste

a = range(0, 30)

4.6.5. Zaawansowane wykorzystanie Generator Expressions

liczby = (x for x in range(0, 30))
parzyste1 = (x for x in range(0, 30) if x % 2 == 0)

MAX = 30
parzyste1 = (x for x in range(0, MAX) if x % 2 == 0)

p = lambda a: (x for x in range(0, a) if x % 2 == 0)

def xxx(a):
  return (x for x in range(0, a) if x % 2 == 0)

p(2)
xxx(2)

parzyste2 = (x for x in range(0, a) if x % 2 == 0)
DATA = [
  {'last_name': 'Jiménez'},
  {'first_name': 'Max', 'last_name': 'Peck'},
  {'first_name': 'Ivan'},
  {'first_name': 'Max', 'last_name': 'Peck', 'born': 1961},
  {'first_name': 'Max', 'last_name': 'Peck', 'born': 1961, 'first_step': 1969},
]


# Wykorzystując listę
fieldnames = []

for record in DATA:
  for key in record.keys():
    if key not in fieldnames:
      fieldnames.append(key)

print('list():', fieldnames)


# set(), podejście 1
# Wykorzystując zbiór, który deduplikuje za nas
fieldnames = set()

for record in DATA:
  for key in record.keys():
    fieldnames.add(key)

print('set(), podejście 1:', fieldnames)


# set(), podejście 2
# Wykorzystując zbiór, który deduplikuje za nas
fieldnames = set()

for key in [record.keys() for record in DATA]:
  fieldnames.update(key)

print('set(), podejście 2:', fieldnames)


# set(), podejście 3
# Wykorzystując zbiór, który deduplikuje za nas
fieldnames = set()

for record in DATA:
  fieldnames.update(record.keys())

print('set(), podejście 3:', fieldnames)


# set(), podejście 4
# Wykorzystując zbiór, który deduplikuje za nas
fieldnames = set()
fieldnames.update(key for key in record.keys() for record in DATA)
print('set(), podejście 4:', fieldnames)

4.7. Zadania kontrolne

4.7.1. Generatory vs. Przetwarzanie Listy

Napisz program, który wczyta plik /etc/passwd, a następnie:

 • przefiltruje linie, tak aby nie zawierały komentarzy (zaczynające się od #)
 • przefiltruje linie, aby wyciągnąć konta systemowe - użytkowników, którzy mają UID (trzecie pole) mniejsze niż 1000
 • zwróci listę loginów takich użytkowników
 • Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując zwykłą funkcję.
 • Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując generator i słówko kluczowe yield.
 • Porównaj wyniki jednego i drugiego rozwiązania przez użycie sys.getsizeof()

Gdyby w Twoim systemie nie było pliku, skorzystaj z szablonu poniżej:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
news:x:9:13:news:/etc/news:
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/sbin/nologin
vcsa:x:69:69:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin
ntp:x:38:38::/etc/ntp:/sbin/nologin
pcap:x:77:77::/var/arpwatch:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi daemon:/:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Portmapper RPC user:/:/sbin/nologin
mailnull:x:47:47::/var/spool/mqueue:/sbin/nologin
smmsp:x:51:51::/var/spool/mqueue:/sbin/nologin
apache:x:48:48:Apache:/var/www:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
dovecot:x:97:97:dovecot:/usr/libexec/dovecot:/sbin/nologin
oprofile:x:16:16:Special user account to be used by OProfile:/home/oprofile:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
nfsnobody:x:65534:65534:Anonymous NFS User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
xfs:x:43:43:X Font Server:/etc/X11/fs:/sbin/nologin
haldaemon:x:68:68:HAL daemon:/:/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:100:156:avahi-autoipd:/var/lib/avahi-autoipd:/sbin/nologin
gdm:x:42:42::/var/gdm:/sbin/nologin
sabayon:x:86:86:Sabayon user:/home/sabayon:/sbin/nologin