13. Wzorce projektowe

13.1. Przykłady praktyczne

13.1.1. Singleton

Code Listing 13.13. Singleton Design Pattern
class DB:
  connection = None

  def __init__(self):
    pass

  @staticmethod
  def connect():
    if not DB.connection:
      print('Nawiazujemy nowe polaczenie')
      DB.connection = ...

    return DB.connection


# Bedzie sie laczyl do bazy danych
conn = DB().connect()

# uzyje juz istniejacego polaczenia
conn = DB().connect()

13.1.2. Gateway

Code Listing 13.14. Gateway Design Pattern
import datetime
import json
import logging
import os
import requests

log = logging.getLogger(__name__)


class HTTPGateway:
  def __init__(self, username=None, password=None, cache_expiry_days=30, cache_directory='.'):
    self.username = username
    self.password = password
    self.cache_expiry_days = cache_expiry_days
    self.cache_directory = cache_directory

  @staticmethod
  def _get_cache_name_from_url(url):
    return url.replace('/', '-').replace(':', '-')

  def _fetch_from_url(self, url):
    connection = requests.get(url, auth=(self.username, self.password))

    if connection.status_code != 200:
      log.error(f'Cannot fetch from URL: {url}')
      raise ConnectionError
    else:
      log.debug(f'Fetched from {url}')
      return connection.text

  def _fetch_from_cache(self, url):
    cache_name = self._get_cache_name_from_url(url)
    path = os.path.join(self.cache_directory, cache_name)

    with open(path) as file:
      log.debug(f'Reading from cache file {path}')
      return file.read()

  def _set_cache(self, url, data):
    cache_name = self._get_cache_name_from_url(url)
    path = os.path.join(self.cache_directory, cache_name)

    with open(path, 'w') as file:
      log.debug(f'Writing to cache file {path}')
      file.write(data)

  def _cache_invalid(self, url):
    def last_modified_less_than_month_ago(path):
      modification_timestamp = os.path.getmtime(path)
      modification_datetime = datetime.datetime.fromtimestamp(modification_timestamp)
      now = datetime.datetime.now()
      return (now - modification_datetime).days < self.cache_expiry_days

    cache_name = self._get_cache_name_from_url(url)
    path = os.path.join(self.cache_directory, cache_name)

    if os.path.isfile(path) and last_modified_less_than_month_ago(path):
      return False
    else:
      return True

  def get(self, url):
    if self._cache_invalid(url):
      log.info(f'Will read from URL {url}')
      data = self._fetch_from_url(url)
      self._set_cache(url, data)
    else:
      log.info(f'Will read from cache')
      data = self._fetch_from_cache(url)

    return json.loads(data)


http = HTTPGateway(
  username='username',
  password='password',
  cache_directory='tmp',
  cache_expiry_days=10,
)

# pobranie i ustawienie cache
html1 = http.get('http://python.astrotech.io')

# wczytanie z cache, bez komunikacji z internetem
html2 = http.get('http://python.astrotech.io')

13.1.3. Factory

Code Listing 13.15. Factory Design Pattern
class HttpClientInterface:
  def GET(self):
    raise NotImplementedError

  def POST(self):
    raise NotImplementedError


class GatewayLive(HttpClientInterface):
  def GET(self):
    # zaciagnij informacje o userze
    return ...

  def POST(self):
    # zapytaj po sieci
    pass


class GatewayStub(HttpClientInterface):
  def GET(self):
    return {'imie': 'nazwisko'}


class HttpClientFactory:
  instance = None

  def __init__(self):
    if HttpClientFactory.instance:
      HttpClientFactory.instance = GatewayStub

    return HttpClientFactory.instance


client = HttpClientFactory()
client.GET()

client2 = HttpClientFactory()
client2.GET()
client2.POST()

13.2. Inne wzorce

 1. Wprowadzenie
  • Wartości dobrego oprogramowania
  • ojęcie jakości i jej rodzaje w oprogramowaniu
  • Proces wytwórczy w branży oprogramowania
 2. Analiza i modelowanie obiektowe z wykorzystaniem notacji UML – wstęp
  • Diagram klas
  • Diagram sekwencji i komunikacji
 3. Projektowanie obiektowe
  • Zasady projektowania obiektowego
  • Zasady S.O.L.I.D
  • Zapachy kodu
 4. Wzorce projektowe
  • Idea wzorców
  • Wzorce GoF
  • Inne wzorce - przegląd
  • Zagadnienia związane z refaktoryzacją – wstęp
 5. Wzorce
  • Rodzaje wzorców i ich klasyfikacja
  • Techniki identyfikacji wzorców
 6. Strukturalne wzorce projektowe
  • Adapter (klasowy i obiektowy)
  • Most (ang. Bridge) (obiektowy)
  • Kompozyt (ang. Composite) (obiektowy)
  • Dekorator (ang. Decorator) (obiektowy)
  • Pyłek (ang. Flyweight) (obiektowy)
  • Fasada (ang. Fa ç ade) (obiektowy)
  • Pełnomocnik (ang. Proxy) (obiektowy)
 7. Warsztat analizy aplikacji z wykorzystaniem poznanych wzorców projektowych
 8. Konstrukcyjne wzorce projektowe
  • Metoda wytwórcza (ang. Factory Method) (klasowy)
  • Fabryka Abstrakcyjna (ang. Abstract Factory) (obiektowy)
  • Budowniczy (ang. Builder) (obiektowy)
  • Prototyp (ang. Prototype) (obiektowy)
  • Singleton (obiektowy)
 9. Warsztat analizy aplikacji z wykorzystaniem poznanych wzorców projektowych
 10. Behawioralne wzorce projektowe
 • Łańcuch zobowiązań (ang. Chain of Responsibility) (obiektowy)
 • Polecenie (ang. Command) (obiektowy)
 • Interpreter (ang. Interpreter) (klasowy)
 • Interator (obiektowy)
 • Mediator (ang. Mediator) (obiektowy)
 • Pamiątka (ang. Memento) (obiektowy)
 • Obserwator (ang. Observer) (obiektowy)
 • Stan (ang. State) (obiektowy)
 • Strategia (ang. Strategy) (obiektowy)
 • Metoda szablonowa (ang. Template Method) (klasowy)
 • Odwiedzający (ang. Visitor) (obiektowy)
 1. Warsztat analizy aplikacji z wykorzystaniem poznanych wzorców projektowych
 2. Idiomy języka programowania
 • Pojęcie idiomu językowego
 • Wzorce i idiomy specyficzne dla języka Python
 • Wzorzec EFAP (ang. It’s easier to ask for forgiveness than permission)
 • Wzorzec Metaklasy
 • Borg
 • Klasa domieszkowa w języku Python (ang. Mixin)

13.3. Creational Design Patterns

 • Abstract Factory Pattern

  • A Classic Abstract Factory
  • A More Pythonic Abstract Factory
 • Builder Pattern

 • Factory Method Pattern

 • Prototype Pattern

 • Singleton Pattern

13.4. Structural Design Patterns

 • Adapter Pattern

 • Bridge Pattern

 • Composite Pattern

  • A Classic Composite/Noncomposite Hierarchy
  • A Single Class for (Non)Composites
 • Decorator Pattern

  • Function and Method Decorators
  • Class Decorators
 • Facade Pattern

 • Flyweight Pattern

 • Proxy Pattern

13.5. Behavioral Design Patterns

 • Chain of Responsibility Pattern

  • A Conventional Chain
  • A Coroutine-based Chain
 • Command Pattern

 • Interpreter Pattern

  • Expression Evaluation with eval()
  • Code Evaluation with exec()
  • Code Evaluation using a Subprocess
 • Iterator Pattern

  • Sequence Protocol Iterators
  • Two-argument iter() Function Iterators
  • Iterator Protocol Iterators
 • Mediator Pattern

  • A Conventional Mediator
  • A Coroutine-based Mediator
 • Memento Pattern

 • Observer Pattern

 • State Pattern

  • Using State-Sensitive Methods
  • Using State-Specific Methods
 • Strategy Pattern

 • Template Method Pattern

 • Visitor Pattern